blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Nastala bližšie špecifikovaná chyba pri podávaní daňových hlásení… poznáte to


Chcete podať daňové priznanie, ale podanie nie je možné podpísať alebo podať, lebo Vám vyhadzuje hlášku „nastala bližšie nešpecifikovaná chyba“? Čo treba spraviť:

1) Skúste iný webový prehliadač (žiaľ Internet explorer je v tomto najmenej „problematický“)

2) Vymažte históriu prehliadača nasledovne:

3) Reštartujte počítač.

Ďalším častým problémom je veľkosť príloh, ktoré prikladáte k podaniu (napr. k daňovému priznaniu a podobne). Tieto nesmú byť väčšie ako 5 MB! Ak ste prílohu skenovali, naskenujte ju znova napr. v nižšom rozlíšení alebo čierno-bielu. Ak viacero príloh presiahne úhrnnú veľkosť 5 MB a nie je možné ich naskenovať v „menšej“ veľkosti, potom je ešte možnosť podať tieto prílohy napr. samostatne cez všeobecné podanie ako doplnenie pôvodného podania daňového priznania. Nezabudnite v takomto prípade do všeobecného podania uviesť aj číslo podania, ktoré bolo pridelené samotnému daňovému priznaniu (alebo inému výkazu).

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.