ONLINE WORKSHOP - 13. OKTÓBRA 2022 O 16.00 HOD.

Výpočet stravného pri služobnej ceste v zahraničí


Ďalším zo série jesenných vzdelávacích workshopov pre členov ZÚSK bola prednáška Júlie Pšenkovej, skúsenej lektorky a odborníčky z praxe v oblasti miezd, sociálneho a zdravotného poistenia a dane zo závislej činnosti.

Témou bol: Výpočet stravného pri služobnej ceste v zahraničí; trvanie webinára je 1 hodina.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

 

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


Lektorka sa v rámci prednášky venovala zmenám sadzieb stravného, ktoré nastali k 1. septembru 2022. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny avizovalo, že zvýšenie sadzieb je ovplyvnené najmä zvyšovaním cien jedál v reštauračných a stravovacích zariadeniach čo nastalo v následku zdražovania potravín. Zameriala sa na zmeny sadzieb stravného pri tuzemských pracovných cestách, zmeny v stravnom zamestnancov a finančných príspevkov na stravu.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár