náš tím

Poradcovia ZÚSK


Členom ZÚSK prinášame exkluzívne poradenstvo zabezpečované špičkovými odborníkmi z praxe v jednotlivých oblastiach (daňový poradca, audítor, advokát, mzdový špecialista atď). Náš tím sa snažíme neustále rozširovať a poskytovať tak našim členom to najkvalitnejšie a najkvalifikovanejšie poradenstvo. Chceli by ste sa pridať do nášho tímu poradcov? Kontaktujte nás!

náš tím

Poradcovia ZÚSK


Martin Tužinský

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - Daň z príjmu a DPH, Účtovníctvo

Poradenstvo poskytované v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH. Poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Mária Sameková

Ing. Mária Sameková - Daň z príjmu a DPH, Účtovníctvo

Poradenstvo poskytované v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH. Poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Mária Cvečková

Ing. Mária Cvečková, CA - Účtovníctvo

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Ailina Hanková

Ing. Ailina Hanková - Daň z príjmu, DPH, Účtovníctvo

Poradenstvo poskytované v súvislosti s účtovníctvom, ako aj posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková - Mzdy

Venuje sa poradenstvu v oblasti miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, dane zo závislej činnosti.

Jana Motyčková

RNDr. Jana Motyčková - Mzdy

Poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej oblasti, Zákonníka práce a exekučných zrážok zo mzdy.

Petra Lacková

Petra Lacková MBA - DPH, Daň z príjmu

Poskytuje poradenstvo na otázky z oblasti dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty ako aj na otázky ohľadom medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

Jozef Lukajka

JUDr. Jozef Lukajka PhD. - Mzdy a personalistika

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS poskytuje právne služby slovenským a zahraničným klientom na celom území Slovenskej republiky. Poskytovanie právnych služieb staviame na troch základných pilieroch, ktorým sú zodpovednosť, profesionalita a dochvíľnosť. Sme presvedčení, že zodpovedné a profesionálne poskytovanie právnych služieb si vyžaduje neustále zvyšovanie a prehlbovanie odborných znalostí a schopností.

Hronček & Partners

Hronček & Partners - Právo

Poskytovanie právnych rád na konkrétne otázky z oblasti slovenského práva.