na stiahnutie

Dokumenty pre členov


ZÚSK za účeľom podpory svojich členov a rozvíjania profesie prináša dôležité vzory zmlúv a podaní, ktoré sú pre každého účtovníka potrebné. Vzory zmlúv a podaní sú pripravené v spolupráci s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s.r.o. a s advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS, s. r. o..

Vzory zmlúv a podaní sú dostupné na stiahnutie pre členov ZÚSK po prihlásení sa do členskej sekcie. Nie ste členom ZÚSK? Pridajte sa k nám!

AML – Odborná príprava zamestnancov

Prezenčná listina k oboznámeniu zamestnancov s druhmi neobvyklých obchodných operácií, s ktorými sa môžu pri výkone činností povinnej osoby stretnúť.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.

AML – Vyhlásenie klienta

Vyhlásenie klienta, že koná vo vlastnom mene a že nie je politicky exponovaná osoba pre potreby predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.

AML – Program vlastnej činnosti

Vzor AML dokumentácie pre účtovníkov. Oblasť AML sa dotýka každého účastníka – jedná sa o predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.

Individuálne vypracovanie dokumentu AML pre účtovníkov u advokátskych kancelárii sa pohybuje bežne v sume od 850 €.

AML – Hlásenie NOO

Vzor hlásenia neobvyklej obchodnej operácii príslušným úradom v rám AML – Predchádzanie praniu špinavých peňazí.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – účtovníkom

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti GDPR.

Zmluva o spolupráci so SZČO

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Výpoveď zo strany zamestnanca

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Vyjadrenie pre Úrad na ochranu osobných údajov SR

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti práva.

Vyjadrenie k začatiu konania Inšpektorátu práce

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti práva.

Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Pracovná zmluva

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Písomné potvrdenie o prevzatí vecí

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Oznámenie zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Oznámenie o jednostrannom preradí

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Odvolanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti práva.

Odvolanie na Finančné riaditeľstvo

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti práva.

Odpor proti trestnému rozkazu

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti práva.

Dokumentácia k vzniku zamestnaneckej rady

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Dohoda o pracovnej činnosti

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS vám prináša vzory dokumentov z oblasti pracovného práva.

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) je dôležitým dokumentom v prípade externého spracovania účtovníctva, miezd a iných prác, ktoré uzatvára účtovník so svojim klientom. Vyššie uvedené VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu. Čítať viac »

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú dôležitou súčasťou zmluvných vzťahov a kreujú zmluvný vzťah tak, aby boli pokryté najpodstatnejšie problémy, ktoré pri spolupráci medzi účtovníkom a jeho klientom môžu vzniknúť. Predkladané VOP majú rozsah 21 strán (A4) a ich hodnota (v prípade individuálneho vypracovania u právnika vzhľadom na ich rozsah a náročnosť) sa pohybuje okolo 2 000 €.