ONLINE WORKSHOP - 19.02.2024 o 9:00 hod.

Ako zamestnávať v roku 2024 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ + nevyhnutná dokumentácia


Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa?

Cieľom workshopu je pripraviť sa na pravidlá zamestnávania v roku 2024, aktualizovať pracovnoprávnu dokumentáciu, odstrániť nesprávne a zastarané postupy z roku 2023, popísať a rozobrať najčastejšie problémy v personálnej oblasti a ich riešenia.

Oblasť zamestnávania, je najčastejšie kontrolovaná štátnymi orgánmi a sú predmetom častých súdnych sporov so zamestnancami.

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

 

 

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


 • Kedy vzniká pracovný pomer (možnosti zmlúv a dohôd vs. „nelegálka“). 
 • Pracovná zmluva v praxi – povinné a odporúčané náležitosti a tie, ktorým sa treba vyhnúť.
 • Elektronizácia pracovného pomeru – čo môže a nemôže zamestnávateľ doručovať elektronicky.
 • Kam až siaha flexibilita pracovného času (skúšobná doba, prekážky v práci, nadčasy a rozvrhnutie pracovného času, pomer na určitú dobu …)?
 • Čo robiť ak zamestnanec odmieta … (pracovať, ísť na prehliadku, dychovú skúšku, …)?
 • Opakujúce sa nesprávne skončenia pracovných pomerov (príklady a správne postupy).
 • Odmeňovanie a benefity pre zamestnancov v roku 2024.
 • Správna aplikácia náhrady mzdy vo výške 100% , 80%, 60%, 50%, 0%.
 • Ako vymôcť škodu spôsobnú zamestnancom? Postup, forma, vzory.
 • Ako na dohody po novom?
 • Kedy je povinná náhrada odmeny a kedy nie?
 • Vnútropodnikové smernice – povinné a odporúčané.
 • Prvé nevyhnutné kroky pri kontrole inšpektorátu práce a pri podaní žaloby zo strany zamestnanca.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár