ONLINE WORKSHOP - 11.09.2023 o 16:00 hod.

Vyrubovacie konanie v praxi


Workshop na tému Vyrubovacie konanie v praxi viedla poradkyňa z oblasti dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva Petra Lacková, MBA.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


  • Čo predchádza vyrubovaciemu konaniu

  • Kedy začína a čím končí vyrubovacie konanie

  • Predkladanie dôkazov vo vyrubovacom konaní

  • Skrátené vyrubovacie konanie

  • (Opakované) vyrubovacie konanie

 

Workshop je pre všetkých členov s balíkom Junior, Profi alebo Business bezplatný, stačí sa iba registrovať!

Nemáte ešte niektorý z balíkov? Svoju registráciu si môžete obnoviť na tomto odkaze.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár