blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Elektronické doručovanie dokumentov (video záznam z webinár-a)


Združenie účtovníkov Slovenska pre svojich členov pripravilo 01.04.2020 webinár na tému elektronického doručovania dokladov. Aj napriek dátumu nešlo o prvoaprílový žart, ale o veľmi aktuálnu tému v čase pandémie – a to elektronické doručovanie dokladov od klienta k účtovníkovi. Trh ponúka mnoho nástrojov elektronického doručovania dokumentov, od tých bezplatných a jednoduchých až po sofistikované platené aplikácie.… Čítať viac »

Nové pravidlá odpočtu „starých“ daňových strát v roku 2020


Nové pravidlá odpočtu daňových strát v daňovom priznaní za hospodársky rok končiaci najskôr 31.10.2019 alebo za kalendárny rok 2019 Aby toho nebolo málo, začína sa obdobie šialeného podávania opravných / dodatočných daňových priznaní a špekulácií so zmenou zdaňovacích období. Dňa 22.04.2020 bola v NR SR schválená v poradí druhá novela zákona č. 67/2020 Z. z.… Čítať viac »

Podnik v ťažkostiach v praktických príkladoch


UPOZORNENIE: Podmienka podniku v ťažkostiach bola zrušená pre zamestnávateľov (tzn. v prípade príspevkov z Opatrenia č. 1, 3A a 3B), ale naďalej bola zachovaná pre SZČO (tzn. pre príspevky podľa Opatrenia č. 2 a 4). Legálna definícia podniku v ťažkostiach vyplýva z: Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (ide o Oznámenie EK… Čítať viac »

Verejná výzva pre ÚPSVaR na jasnú a korektnú definíciu tržieb a poklesu tržieb


Aktualizované podľa stavu platného k 29.04.2020 V prvom kroku odcitujem „definíciu“ z Manuál k vypĺňaniu výkazu pre poskytnutie príspevku – Opatrenie č. 2 dostupného na webovej stránke www.neprepustaj.sk, resp. na webovej stránke www.pomahameludom.sk: Pripomienky k jednotlivým bodom Vychádzam z toho, že táto definícia sa pravdepodobne objaví aj v prípade príspevkov žiadaných z Opatrení č. 3a a 3b).… Čítať viac »

Nové možnosti zamestnávateľov po zmene Zákonníka práce


Novelizovaným Zákonníkom práce (zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.) došlo od 04.04.2020 k niekoľkým zásadným zmenám, ktoré menia práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Nižšie si ich popíšeme, uvedieme modelové príklady a poskytneme vzor o nariadení výkonu práce z domácnosti zamestnanca s vysvetlivkami. Podľa novej úpravy má zamestnávateľ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu… Čítať viac »