blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Letné stretnutie účtovníkov 02.07.2024 až 04.07.2024


V prípade záujmu o účasť nám pošlite e-mail na: info@zusk.sk a po spustení registrácie Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme! Nekončiace termíny a k tomu odklady daňových priznaní až do 30.06.2024 (resp. 01.07.2024, keďže 30.06.2024 pripadá na nedeľu)? Chcelo by to zmeniť prostredie? Žiaden problém! ZÚSK – Združenie účtovníkov Slovenska Vás srdečne pozýva na Liptovskú Maru (rezort… Čítať viac »

Na Slovensku stále prekvitá „zamestnávanie“ živnostníkov. Aké sú však jeho nástrahy a riziká?


Nie vždy sa to smie, ale niekedy sa to robí. Švarc systém je na Slovensku fenoménom už dlhé desaťročia. Problematika „zamestnávania“ živnostníkov alebo kontraktorov lemuje tunajšie podnikateľské prostredie už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Hlavným motívom preferencie kontraktorov pred zamestnancami sú pri švarc systéme zjavné daňovo-odvodové výhody. V ktorých situáciách je možné „zamestnávať“ kontraktora a kedy musí… Čítať viac »

Cashback a jeho zdaňovanie u fyzických osôb


Zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je každý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) ani medzinárodnej zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že každý príjem dosiahnutý fyzickou osobou okrem zákonom taxatívne vymedzených výnimiek (príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmov,… Čítať viac »

Združenie účtovníkov Slovenska na akademickej pôde


Budúcnosť podnikania v účtovníctve Nedávno sme mali tú česť a potešenie byť súčasťou inšpiratívnej udalosti na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. Mgr. Peter Tomčány, predseda združenia účtovníkov Slovenska, spolu s  kolegom Ing. Jánom Svočákom predstavili komplexný pohľad na to, čo prichádzajúce roky prinášajú v oblasti podnikania a účtovníctva. Multidisciplinárny prístup k prednáške Prednáška sa zameriavala na… Čítať viac »

Legálne a nelegálne znižovanie daní


Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne daňové úniky Ochota platiť dane do určitej miery závisí od toho, ako efektívne štát vynakladá finančné prostriedky získané z výberu daní a aké kvalitné služby (školstvo, zdravotníctvo, bezpečnosť, súdy, digitalizácia a pod.) za to svojim občanom alebo podnikateľom vo všeobecnosti poskytuje, resp. koľko z vybraných daní sa „rozkradne“ (zmanipulované tendre,… Čítať viac »