blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Združenie účtovníkov Slovenska na akademickej pôde


Budúcnosť podnikania v účtovníctve Nedávno sme mali tú česť a potešenie byť súčasťou inšpiratívnej udalosti na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. Mgr. Peter Tomčány, predseda združenia účtovníkov Slovenska, spolu s  kolegom Ing. Jánom Svočákom predstavili komplexný pohľad na to, čo prichádzajúce roky prinášajú v oblasti podnikania a účtovníctva. Multidisciplinárny prístup k prednáške Prednáška sa zameriavala na… Čítať viac »

Legálne a nelegálne znižovanie daní


Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne daňové úniky Ochota platiť dane do určitej miery závisí od toho, ako efektívne štát vynakladá finančné prostriedky získané z výberu daní a aké kvalitné služby (školstvo, zdravotníctvo, bezpečnosť, súdy, digitalizácia a pod.) za to svojim občanom alebo podnikateľom vo všeobecnosti poskytuje, resp. koľko z vybraných daní sa „rozkradne“ (zmanipulované tendre,… Čítať viac »

Daňový bonus v znení od 01.07.2022 je diskriminačný


Daňový bonus v znení účinnom od 01.07.2022 by mali premenovať na daňový malus. Je diskriminačný pre niektoré skupiny daňovníkov, a to si zaslúži pozornosť Ústavného súdu SR. Diskriminácia č. 1: SZČO vs. zamestnanec Janka (SZČO od 06/2022) a Danka (zamestnanec od 06/2022) majú každá po dve deti vo veku do 6 rokov. Danka pracuje na… Čítať viac »

Fakturácia odberu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet tretej osobe z pohľadu zákona o DPH a judikatúry ESD


V praxi sa často stretávame s pojmom „refakturácia“. Tento pojem nemá právny základ a oporu v platnom zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“). Hneď na úvod je nevyhnutné konštatovať, že inak je potrebné pristupovať z pohľadu ZDPH k tovaru a inak k službám. V… Čítať viac »

Úprava podmienok stravovania zástupcami zamestnancov


ÚVOD Stravovanie zamestnancov patrí k významnej súčasti fungovania podnikateľa a  nástrojom sociálnej politiky zamestnávateľa. Poskytovanie stravovania patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa. Právny rámec úpravy v tomto smere poskytuje Zákonník práce v ustanovení § 152, ktorý upravuje podmienky, za ktorých vzniká nárok na zabezpečenie stravovania voči zamestnávateľovi ako aj úpravu podmienok stravovania nad rámec zákona na… Čítať viac »