blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Vyvolané investície ZUSK

Vyvolané investície a ich účtovanie


Čo sú to vyvolané investície? Vyvolané investície vznikajú počas výstavby a v zásade sú dvojakého charakteru: vyvolané investície podľa osobitných predpisov (zákon o energetike, cestný zákon, atď.), vyvolané investície dobrovoľné (napr. vybudovanie oddychovej parkovej zóny mimo územia výstavby susediacej s pozemkom, na ktorom sa výstavba realizuje, ďalej detské ihrisko, atď.). Tieto vyvolané investície sa bezodplatne odovzdávajú. Odovzdávajú… Čítať viac »

Konferencia účtovníkov

Konferencia účtovníkov Slovenska – 2.ročník


Aj napriek opatreniam súvisiacich s prevenciou šírenia vírusu COVID-19 sa nám podarilo 11.09.2020 zorganizovať druhý ročník úspešnej Konferencie účtovníkov Slovenska, dokonca s medzinárodnou účasťou. Cieľom podujatia je raz ročne rozšíriť obzory účtovníkov nielen v štandardnej legislatívnej oblasti. Práve naopak, zámer je poskytnúť odborné prednášky na tému marketing, právo, IT sektor v prepojení na účtovníctvo, rozvoj… Čítať viac »

Oficiálny návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zaslaný MH SR


Dnes (31.08.2020) sme zaslali na Ministerstvo hospodárstva SR celkovo 29 rôznych návrhov (podnetov) na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ide o nasledovné návrhy / podnety: Opatrenie Podstata opatrenia Dotknutá legislatíva Lehota DP (ZDP) Úprava (predĺženie) základnej (zákonnej) lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov z 3 na 4 mesiace (tzn. napr. do 30.04.2021 namiesto 31.03.2021). Lehoty… Čítať viac »

Výstraha pred podvodným prevodom peňazí


Združenie účtovníkov Slovenska bolo oslovené Prezídiom policajného zboru (úrad kriminálnej polície) za účelom zverejnenia výstrahy v súvislosti s „Podvodným prevodom peňazí“.  Z toho dôvodu chceme upozorniť z našej pozície najmä všetky účtovníčky a všetkých účtovníkov, ako aj zamestnancov finančných oddelení, na útoky páchané elektronickou formou, predovšetkým cez e-mail. Podvody spočívajú v predstieranom pokyne vysoko postaveného… Čítať viac »

Elektronické doručovanie dokumentov (video záznam z webinár-a)


Združenie účtovníkov Slovenska pre svojich členov pripravilo 01.04.2020 webinár na tému elektronického doručovania dokladov. Aj napriek dátumu nešlo o prvoaprílový žart, ale o veľmi aktuálnu tému v čase pandémie – a to elektronické doručovanie dokladov od klienta k účtovníkovi. Trh ponúka mnoho nástrojov elektronického doručovania dokumentov, od tých bezplatných a jednoduchých až po sofistikované platené aplikácie.… Čítať viac »