ONLINE WORKSHOP - 13.11.2023 o 16:00 hod.

Výročná správa


Stretávate ste sa s otázkami, na ktoré nepoznáte odpoveď? Stále ste si neistí, ktoré účtovné jednotky sú povinné ju zostaviť? Aká je správna forma spracovania? Čo obsahuje a ako ju zostaviť, či uložiť? Čo robiť v prípade, ak v tom nemáte jasno?

Problematiku Výročnej správy nám objasnila skúsený lektorka Ing. Mária Cvečková, CA.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


  • Kto zostavuje výročnú správu povinne v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve v platnom znení?
  • Aká je základná štruktúra obsahu a rozsahu informácií uvedených vo Výročnej správe?
  • Typy ÚJ s povinnosťou zostavovať výročnú správu – emitent cenných papierov, obchodníci s CP, subjekty verejného záujmu, neziskové účtovné jednotky.
  • Forma spracovania výročnej správy, prílohy výročnej správy, zverejňovanie a ukladanie výročných správ v registri účtovných závierok.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár