ONLINE WORKSHOP - 12. SEPTEMBER 2022 O 16.00 HOD.

Daňová kontrola v praxi


Workshop na tému Daňová kontrola v praxi viedla poradkyňa z oblasti dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva Petra Lacková MBA; trvanie webinára je 1 hodina.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


Webinár vedený Petrou Lackovou MBA, odborníčkou  na daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, bol zameraný na tieto oblasti:

  • Na čo je potrebné myslieť pred a počas daňovej kontroly.
  • Kde je/môže byť miesto výkonu daňovej kontroly.
  • Aký je rozdiel medzi daňovou kontrolou a miestnym zisťovaním.
  • Najčastejšie doklady vyžadované pri daňovej kontrole + ako ich pripraviť.
  • Aké je dôkazné bremeno správcu dane a daňového subjektu.
  • Čo nasleduje po skončení daňovej kontroly.
  • Kedy môže nastať opätovná daňová kontrola.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur Eur

Registrácia

Registračný formulár