Členské balíky

Vyberte si niektorý z našich balíkov


Prečo sme zvolili formu členského? V porovnaní s dobrovoľnými príspevkami / darmi sú členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 € ročne, daňovými výdavkami na strane ich platiteľa (okrem fyzických osôb uplatňujúcich paušálne výdavky). Podporiť nás naďalej môžete aj formou poukázania podielu zaplatenej dane (vo výške 1 % - 3 % zo zaplatenej dane) alebo formou daru (dar PO vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane túto PO následne oprávňuje poukázať namiesto 1 % až 2 % podielu ňou zaplatenej dane).

Vami zverené finančné prostriedky používame na zabezpečenie poradenstva pre členov ZÚSK, rozvoj ZÚSK, podporu profesie a vzdelávania účtovníkov / personalistov, dotovanie organizácie vzdelávacích alebo kultúrnych podujatí pre členov a tworbu webu www.zusk.sk (nové funkcionality, sekcie a podstránky). Finančné prostriedky nepoužívame na výplatu odmien riadiacich orgánov a / alebo iné súkromné potreby akéhokoľvek člena ZÚSK. Chod a organizácia ZÚSK je zabezpečovaná riadiacimi orgánmi formou dobrovoľníckej činnosti.

Platnosť balíkov je pre kalendárny rok 2024 tj. od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Číslo účtu: SK76 8330 0000 0027 0154 7083, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

JUNIOR Balík

základné platené členstvo

 • Prístup k členským blogom
 • Pravidelný newsletter o pripravovaných udalostiach
 • Prístup k desiatkam zliav od našich partnerov
 • Právne dokumenty a zmluvy na stiahnutie
22 Eur / rok

PROFI Balík

členstvo s neobmedzenými výhodami

 • Prístup k členským blogom
 • Pravidelný newsletter o pripravovaných udalostiach
 • Prístup k desiatkam zliav od našich partnerov
 • Právne dokumenty a zmluvy na stiahnutie
 • Odborné poradenstvo s možnosťou položiť až 10 otázok ročne
 • Každý mesiac online workshop s odborníkmi z praxe + záznam z workshopu
55 Eur / rok

BUSINESS Balík

vhodné pre firmy so zamestnancami

 • Balík pre firmy obsahuje 1x balík PROFI + 2x balík JUNIOR pre zamestnancov (t.j. získavate všetky benefity PROFI balíku vrátane poradenstva ako firma).
 • Výška členského príspevku sa zvýši o 10 Eur / rok v závislosti od počtu zamestnancov prihlásených za členov ZÚSK.
od 85 Eur / rok

Predĺženie členstva

Predĺženie členstva v ZÚSK


Formulár je prístupný iba pre prihlásených užívateľov