ONLINE WORKSHOP - 7. FEBRUÁRA 2023 O 16.00 HOD.

Ako ovplyvnia zmeny v ZP mzdárov


Problematike Ako ovplyvnia zmeny v Zákonníku práce mzdárov od roku 2023 sme sa venovali vo februárovom workshope.

Workshop viedla obľúbená lektorka a odborníčka na mzdy Júlie Pšenkovej; trvanie workshopu je 1 hodina.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


Zamerali sme sa na zmeny týkajúce sa:

  • minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov,
  • mzdových zvýhodnení a príplatkov ku mzde,
  • rekreačných poukazov,
  • príspevkov na športovú činnosť dieťaťa,
  • odstupné a odchodné pri úmrtí zamestnanca,
  • dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur Eur

Registrácia

Registračný formulár