Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

IFRS - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Nepeňažný príjem lekára ako konateľa vlastnej s.r.o.

Lekár, zároveň konateľ vlastnej s.r.o., sa zúčastnil odborného summitu, bolo mu poskytnuté ubytovanie a strava zadarmo. Je to nepeňažný príjem lekára ako fyzickej osoby, alebo nahlasujeme nepeňažný príjem na právnickú osobu s.r.o. do konca mesiaca po skončení kalendárneho roka. Ide o komerčné podujatie a pozvánka bola vystavená na lekára – zamestnanca a konateľa jednoosobovej s.r.o.… Čítať viac »

Príspevok na stavebné úpravy, splátkový kalendár, odpis technického zhodnotenia nehnuteľnosti

Sme vlastníkmi obchodného centra a prenajímame obchodné priestory. Majiteľ žiaľ podpísal zmluvu, ktorú vypracoval právnik bez konzultácie s daňovým poradcom. Dohodli v nej nasledovné: – nájomník si dal urobiť úpravu priestorov (vrátane stavebných úprav), ktoré nám refakturoval s prenosom daňovej povinnosti, ktorú sme uhradili, – v zmluve dohodli, že uvedené úpravy si máme dať my… Čítať viac »

Príspevok SZČO z opatrenia č. 2 a vplyv na daňové priznanie

prípad SZČO uplatňuje paušálne výdavky, v rámci prvej pomoci korona poberala príspevok v rámci opatrenia č. 2. Musí ponížiť odvody do poisťovní v danom mesiaci, v ktorom mala nárok na príspevok aj keď na účte mala v čase úhrady dosť vlastných finančných prostriedkov? Máme obavy, že ak by sme tak urobili vzniknú problémy a nedoplatky… Čítať viac »

Dotácie a ich účtovanie

Spoločnosť obhospodarujúca lesy v zmysle opatrenia Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020, na základe žiadosti podávanej každoročne do 15. mája získala v každom roku priamu platbu na hektár lesa (rovnakú sumu) od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť na rok 2019 bola podaná do 15. 05. 2019, platba a rozhodnutie prišli v roku 2021.… Čítať viac »

Zmluva o dobrovoľníctve

Chcela by som sa poradiť ohľadne zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Nedopátrala som sa zatiaľ, ako je to s preplatením stravného, či sa to riadi ako u zamestnancov maximálnou sumou stravného, alebo sa dá v zmluve dohodnúť presná suma napr. 200 € (treba dokladovať bločky z reštaurácie?). Tak isto preplatenie cestovného, treba aby dobrovoľník zdokladoval napr.… Čítať viac »

Auto nad 3,5 tony a tovar prevážaný odberateľovi

Firma ide kúpiť auto nad 3,5 tony značky IVECO. Auto bude využívať na prepravu tovaru iba na Slovensku, pôjde o krátke jazdy, iba o prepravu jednému odberateľovi. My však firme nebudeme prepravu fakturovať, majú ju zdarma, pretože berú veľké množstva tovaru. Auto bude zaradené do majetku a bude na ňom GPS systém. Je potrebné aj… Čítať viac »

Multisport karty aj pre zamestnancov na materskej dovolenke

Môže zamestnávateľ poskytovať Multisport kartu aj zamestnancom, ktorí sú na MD, keďže o to majú záujem. Je možné zamestnancom poskytovať tieto MSK karty so všetkými výhodami, teda, že časť platby hradí zamestnávateľ, časť zamestnanec, pričom z časti hradenej zamestnávateľom sa počítajú odvody ? Ako to zúčtovať v účtovníctve, keďže títo zamestnanci nepoberajú žiadnu mzdu počas… Čítať viac »

Preradenie pozemku z podnikania do osobného vlastníctva FO a dopad na DPH

FO kúpila pozemok od inej FO, bez DPH. Tento pozemok zaradila do obchodného majetku SZČO. Jedná sa o pozemok, ktorý je ornou pôdou, ale je v územnom pláne „zapracovaný“ ako pozemok, na ktorom sa bude môcť stavať. Dnes tento pozemok chce vybrať z obchodného majetku. Ako toto môže urobiť, resp. bude tam dopad na DPH?

Výroba mydiel a následný predaj

Spoločnosť platiteľ DPH nakupuje suroviny na výrobu mydiel. Mydlá sa vyrobia a následne táto spoločnosť mydlá predá. Prosím Vás na aký účet zaúčtovať tento predaj? Bude to predaj výrobkov? Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Príspevok – opatrenie 4B

Jednoosobová s.r.o. požiadala o príspevok v rámci opatrenia 4B . O príspevku účtuje na ťarchu účtu 346 a súvzťažne v prospech účtu 648. Úprava základu dane sa vykoná v riadku 230 ako položka znižujúca výsledok hospodárenia a zároveň v riadku 130 ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia (neutrálny vplyv na základ dane). Finančné prostriedky boli pripísané… Čítať viac »