Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

IFRS - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Mzda a pracovný čas v 2-zmennej prevádzke

Firma prechádza na 2 zmeny. Jedna skupina pracovníkov bude robiť od 5:00 do 13:30 a druhá skupina od 13:30 do 22:00 Budú sa striedať týždenne. Treba upraviť ich pracovný čas? Môže byť max 38,75 či môže byť 40 hod týždenne? Minimálna mzda, ak sa upravuje týždenný pracovný čas, sa tiež mení? Je potrebné ešte niečo… Čítať viac »

Uplatnenie nároku na odpočítanie DPH

Sme platitelia DPH. Čerpáme sociálny fond. Máme bloky a došlú faktúru za nákup lístkov na kultúrne podujatie, dopravu zamestnancov na kultúrne podujatie a stravu, kde je vyčíslená DPH. Rozrátali sme uvedené sumy a zdaníme ich zamestnancovi ako nepeňažné čerpanie soc. fondu (nepeňažný príjem). Čerpanie soc. fondu podlieha odvodom a dani.  Je nárok na DPH z… Čítať viac »

Služby z EU – poskytovateľ finančných služieb (oslobodené od DPH) – je potrebná registrácia par.7a?

Zákazníčka (osobné služby) neregistrovaná pre DPH chce začať prijímať platby kartou. Vybraná spoločnosť s IČ DPH – IE* (názov S****) uvádza na faktúrach nasledujúce znenie – Ako poskytovateľ finančných služieb sú naše poplatky oslobodené od DPH podľa článku 135 smernice 2006/112/ES Je potrebné sa registrovať podľa par. 7a ak bude prijímať z EU len tieto… Čítať viac »

Ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie dokúpené a inštalované k motorovému vozidlu v sume 400€ môžeme účtovať do spotreby, alebo ako technické zhodnotenie?

Poistná udalosť oprava vozidla v zahraničí a prenos daňovej povinnosti

Náš zahraničný obchodný partner z Rakúska , platiteľ DPH, pre nás, ako spoločnosť vykonávajúcu medzinárodnú kamiónovú prepravu , platiteľa DPH, vykonáva opravy ťahačov z titulu poistných udalostí vzniknutých v zahraničí,tieto poistne udalosti potom nahlasujeme do poisťovne a tá nám na základe predložených dokladov preplatí poistnú udalosť, fakturuje nám bez DPH a tvrdí nám , že… Čítať viac »

Kamerový systém

Do akej odpisovej skupiny mame zaradiť kamerový systém inštalovaný na objekte podnikateľského subjektu?  

Prepočet cudzej meny z pohľadu účtovníctva

CZ dodávateľ dodá tovar v CZK, SK odberateľovi, akým kurzom prepočítať faktúru(131,321)? Faktúra je napr. vystavená 31.8., aj dátum zdan.plnenia je 31.8., tovar príde fyzicky dňa 2.9., pretože 1.9. bol sviatok. Na DL je dátum 1.9.. DL nám chodí elektronicky a keďže má dátum 1.9. systém nám prepočíta príjemku, kurzom z 31.8. Ja som názoru,… Čítať viac »

Vývoz z EÚ a DPH

Sme slovenská firma, platiteľ DPH na Slovensku. Ak realizujeme vývoz uhlia z Poľska, ktoré je prepravené z Poľska priamo na Ukrajinu (preprava PL-Ukrajina), ide o klasický vývoz s doložením colnej deklarácie od 6 mesiacov? Nákup uhlia je od poľskej firmy (myslím, že je platiteľ DPH) pre slovenskú firmu (platiteľ DPH) . Je to mimo DPH?… Čítať viac »

DPH pri predaji ojazdeného auta, pôvodne nadobudnutého z Čiech

S.r.o. predáva osobný automobil, ktorý kúpila v roku 2016 z Čiech. Na faktúre bolo uvedené, že sa jedná o ojazdené vozidlo, r. v. 2013, stav tachometra 119 457 km. Čo treba mať na zreteli z pohľadu DPH pri predaji tohto auta? Vzhľadom na to, že sa jedná o prevzaté účtovníctvo, neviem, ako bolo v tom… Čítať viac »

Práce v Rakúsku pre občana

SZČO (neregistrovaný na DPH) vykonáva činnosť pre občana Rakúska v Rakúsku. Musí sa registrovať na § 7a odviesť DPH na Slovensku, keď mu chce vystaviť za svoje práce faktúru? Alebo ako má v tomto prípade postupovať?