Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Strata z predaja dlhodobého majetku

Spoločnosť v roku 2021 (po ukončení stavebných prác a kolaudácii), zaradila do odpisových skupín budovu, parkovisko, prípojky. V mesiaci október r . 2022 prípojky (rozšírenie verejného vodovodu) predáva mestu za 1 €. Bude strata z predaja daňovo uznaná alebo nie ?

účtovanie mzdy spoločníka

Spoločník, ktorý je zároveň konateľom v spoločnosti má uzatvorenú pracovnú zmluvu na administratívne práce a z tejto činnosti poberá mesačnú mzdu. Túto hrubú mzdu účtujem na účet 522? Alebo iba vtedy účtujem hrubú mzdu na účet 522 ak ide o príjem za výkon funkcie konateľa?

Príspevková organizácia a zákazková výroba pri výstavbe nehnuteľností

Usmernenie pri výstavbe nehnuteľnosti príspevkovou organizáciou. Od roku 2020 sme stavali bytový dom na základe zmluvy o dielo pre objednávateľa a zároveň aj nášho zriaďovateľa. V rokoch 2020 a 2021 sme náklady na výstavbu aktivovali do nedokončenej výroby 121/611 na mesačnej báze. Dom bol skolaudovaný v roku 2022, mám však problém so znížením stavu nedokončenej… Čítať viac »

Fakturácia prác na nehnuteľnosti v Taliansku pre slovenskú firmu

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, bude vykonávať tapetárske práce na nehnuteľnosti v Taliansku v subdodávke pre slovenskú spoločnosť s.r.o., tiež platiteľ DPH. Faktúru za vykonané práce vystaví slovenskej spoločnosti. Bude faktúra za vykonané práce vystavená s DPH , alebo s prenosom daňovej povinnosti ? Miesto dodania práce je Taliansko.

Faktoringová spolupráca – postúpenie pohľadávky

Slovenská spoločnosť platiteľ DPH, uzatvorila s českou firmou zmluvu o faktoringovej spolupráci. Dodávateľ (slovenská firma) vystavuje faktúry odberateľovi za prepravné služby. Odberateľ zaplatí za fakturované služby faktoringovej spoločnosti. Podľa zmluvy, faktoringová spoločnosť zaplatí slovenskej firme okamžite 70 % z vyfakturovanej služby a zvyšných 30 % po úhrade faktúry od odberateľa. V prípade, že postúpená pohľadávka… Čítať viac »

Účtovanie provízie za predaj apartmánov budovaných vo vlastnej réžii

Spoločnosť stavia apartmánový dom, v ktorom budú apartmány (AP) určené na ďalší predaj. Spoločnosť účtuje o nedokončenej výrobe. Predaj AP sa realizuje cez realitnú kanceláriu, ktorá vystavila spoločnosti faktúry za sprostredkovanie predaja apartmánov. Vstupuje cena za sprostredkovanie AP do nedokončenej výroby? Niektoré AP sa predali v roku 2022, ale faktúry od realitnej kancelárie za sprostredkovanie… Čítať viac »

Vyrovnanie straty minulých rokov účtom účtom 413 – Ostatné kapitálové fondy

Spoločnosť má vysokú neuhradenú stratu za minulé obdobia oproti výške nerozdeleného zisku. Spoločnosť má vytvorené do roku 2012 dosť vysoké kapitálové fondy, ktorých výška sa od uvedeného roku nijako nemenila. Je možné túto neuhradenú stratu vyporiadať z týchto kapitálových fondov? Ide o jednoosobovú sročku od roku 2018. K rozdeleniu došlo práve v roku 2018, kedy… Čítať viac »

Úprava prenajatej nehnuteľnosti

S.r.o. prenajíma od prenajímateľ nebytové priestory v polyfunkčnej budove. Priestor nie je uzatvorený, preto ho nájomca uzatvoril hliníkovým systémom (niečo ako „skleník“ v hliníkovej konštrukcii) v hodnote netto 2.400 EUR. Za akých podmienok môže nájomca odpisovať tento majetok a ak môže, tak do ktorej odpisovej skupiny ho zaradí?