Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zahraničný príjem – metóda vyňatia príjmov

Daňovník pracuje pre slovenskú firmu, ktorá ho vyslala pracovať do Švédska (stavba tunelov). Odvody do soc. a zdr. poisťovne firma za zamestnanca odviedla na Slovensku, keďže má na SK stredisko životných záujmov. Daň z príjmov zo závislej činnosti firma odviedla za zamestnanca vo Švédsku(kde sa zdržiaval viac ako 183 dní v roku). Ako vypočítať Úhrn… Čítať viac »

Sklad A reklamácie

SRO prevádzkuje eshop s komponentami do mobilov, účtujeme typ A. 90% tovaru nakupuje vo veľkom objeme z Činy od 1-2 dodávateľov. Ako správne daňovo posudzovať nasledovné situácie – reklamácie: SRO predá tovar občanovi, ten ho reklamuje z rôznych dôvodov (nekvalita tovaru napr.) SRO vybaví reklamáciu výmenou kus za kus. Následne sa snaží reklamovať chybný tovar… Čítať viac »

Nedokončená výroba

Chcela by som sa ešte opýtať k ohľadne nedokončenej výroby k predošlej otázke. Ak rodinné domy zaradím ako výrobky po kolaudácii na účet 123 a po kolaudácii vzniknú ešte náklady na dokončenie /dorobenie kanalizácie ,zábradlia v RD ,dorobenie garáže, terénne úpravy/ podľa projektu , účtujú sa tieto náklady na nákladové účty ?

Výstavba haly a režim DPH

Spoločnosť A a spoločnosť B – (obe platitelia DPH) majú medzi sebou uzatvorenú zmluvu o dodaní novej haly obsahujúcej administratívne, výrobné a skladové priestory. Spoločnosť A je generálnym dodávateľom tejto haly, pričom zabezpečuje všetky úkony a činnosti potrebné k výstavbe a dodaní diela investorovi B. Je zmluvne dohodnutá celková suma diela, pričom platby budú realizované… Čítať viac »

Finančný príspevok na stravovanie a jeho účtovanie

Chcem sa opýtať, zamestnanci chcú finančný príspevok od marca. Výplaty robíme 10. v mesiaci, takže ich nemôžem dať s výplatou. Takže im ich vyplatíme v hotovosti. Účtovný program mi umožňuje dať na výplatnú pásku finančný príspevok. Môžem ich tam dať aj keď ich vyplatím v hotovosti? Účtovanie môže byť nárok na fin, príspevok 527/331 vyplatenie… Čítať viac »

Výstavba haly

Spoločnosť A a spoločnosť B – (obe platitelia DPH) majú medzi sebou uzatvorenú zmluvu o dodaní novej haly obsahujúcej administratívne, výrobné a skladové priestory. Spoločnosť A je generálnym dodávateľom tejto haly, pričom zabezpečuje všetky úkony a činnosti potrebné k výstavbe a dodaní diela investorovi B. Je zmluvne dohodnutá celková suma diela, pričom platby budú realizované… Čítať viac »

Príjem z predaja cenných papierov

Občan dosiahol príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP vo výške 27 650 €. Náklady na ich obstaranie boli 26 550 €, tzn, dosiahol zisk z predaja 1 100 €. Cenné papiere držal kratšie ako 1 rok. Vzťahuje sa na tento prípad oslobodenie 500 €?

Provízia v MLM

Chcela by som sa opýtať ohľadne provízie, vyplatenej vrámci MLM z českej firmy. Neviem či je to služba – sprostredkovanie obchodu alebo za čo to považovať. Vyplýva nejaká povinnosť ohľadne DPH v súvislosti s prijatím takejto provízie u neplatcu DPH?

Samozdanenie online lektorských služieb z EÚ

Klient obdržal faktúru z Francúzska za lektorskú a tlmočnícku činnosť. Obe činnosti prebehli online pre klienta na Slovensku. Dodávateľ z Francúzska má na faktúre uvedený text: neplatca DPH. Odberateľ zo Slovenska – občianske združenie, je registrovaný ako platca DPH podľa §7a. Z uvedených skutočností mi vyplýva, že miesto dodania je v SR a odberateľ je… Čítať viac »