Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Definovanie výplatného termínu v pracovnej zmluve

Po kontrole z inšpektorátu práce, sme dostali protokol o nasledovných zistených nedostatkoch: „Splatnosť mzdy je zadefinovaná na ochranu zamestnanca v ustanovení § 129 ods. 1 Zákonníka práce tak, aby bola mzda splatná za mesačné obdobie vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak z dôvodu,… Čítať viac »

Oprava chýb minulých období

S.r.o. účtujúca zásoby v PÚ spôsobom A , v roku 2019 , 2020 a 2021 prijala na sklad tovar vo vyššej nákupnej sume, ako bola v skutočnosti. Pri predaji tohto tovaru vznikol vyšší náklad – úbytok zo skladu. Tento bol aj zaúčtovaný a bola chybne vyčíslená daň z príjmov pri podaní DP za rok 2019,… Čítať viac »

Predaj nehnuteľnosti u FO nadobudnutej darovaním

Matka vlastnila rodinný dom cca 50 rokov. V roku 2019 si dala vypracovať znalecký posudok a následne darovala dom svojej dcére. V tom istom roku dcéra darovala tento dom svoju synovi. V roku 2021 syn dom predal. Môže si syn pri podaní daňového priznania uplatniť vstupnú cenu – cenu nehnuteľnosti zo znaleckého posudku, ktorý si… Čítať viac »

Kúpa pozemkov a následný predaj

S.r.o. – platiteľ DPH kúpi od občana pozemky – stavebné 2 ks, ako aj 2 ks ešte nezaradené ako stavebné pozemky, teda orná pôda. Nakupuje samozrejme bez DPH. S.r.o ich kupuje výlučne na predaj, teda bez akéhokoľvek zásahu a zmeny účelu, ich obratom predá dvom s.r.o. Jedna je platiteľ DPH a druhá je neplatiteľ DPH.… Čítať viac »

Úhrada straty z kapitálových fondov

Je možné pokryť účtovné straty minulých období preúčtovaním vkladov z kapitálových fondov (účet 413) v účtovnom období r. 2021? Fondy boli tvorené v rokoch 2019 -2020 v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, ak áno, prosíme tiež o uvedenie správnej predkontácie.

Zamestnanec predložil formulár A1 – spadá pod český právny systém

Zamestnanec pracujúci na DPC u slovenského zamestnávateľa predložil rozhodnutie z Pražskej správy sociálního zabezpečení formulár A1, ktorým potvrdil, že po dobu výkonu práce v zahraničí (ČR) pre zamestnávateľov v ČR aj na SVK podlieha českým právním predpisom sociálneho a zdravotného zabezpečenia s ustanovením článku 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Formulár bol vydaný spätne od 1.4.2022.… Čítať viac »

Nezávislý spolupracovník

Existuje v personalistike štatút nezávislý pracovník ? Aké povinnosti pri prihlasovaní sa na príslušné úrady má tento pracovník a spoločnosť, ktorá si ho najala ? Aké odvody a dane musí odviesť ? Považuje sa to za príležitostný príjem ?

Odpis prenajatého vozidla do výšky príjmu (výnosu) z jeho prenájmu

S.r.o. prevádzkuje požičovňu vozidiel vlastnými vozidlami, musím pri takejto činnosti sledovať výnos z prenájmu každého vozidla s ohľadom na výšku odpisov? Tzn. odpisy sú daňovo uznané len do výšky príjmu z prenájmu daného vozidla? Vozidlá sa prenajímajú jednak pre súkromné osoby a jednak pre firmy, na krátkodobý aj dlhodobý prenájom.