Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

IFRS - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Firma vykonala v prenajatej budove technické zhodnotenie. Prenajímateľ dal písomný súhlas na vykonanie TZ, aj na odpisovanie. Prenajímateľ odpustil nájomné až do výšky vykonaného technického zhodnotenia. Dňa 31.12.2021 končí prenájom (po 8 rokoch). Čo treba urobiť so zostatkovou cenou tohto prenajatého majetku?

Prijaté služby z Dubaja a poskytnuté služby do Cypru

Slovenskej s.r.o., (platiteľovi dph) sa „podarilo“ uzavrieť dohodu o sprostredkovaní. Táto slovenská s.r.o bude spolupracovať s dubajskou poradenskou spoločnosťou „D“. V podstate od nich nakúpi poradenstvo týkajúce sa ekonomických, daňových a právnych podmienok podnikania v Dubaji, ako aj konkrétne posudzovanie už podnikajúcich spoločností založených v Dubaji, do ktorých je možné investovať. Tieto nakúpené služby ďalej… Čítať viac »

DPH pri faktúre z Bolt Operations OÜ (Bolt food)

Dostávame týždennú faktúru zo spoločnosti Bolt food, kde sa teraz objavila nová položka a to bonus za doručenie, tento bonus je vyplatený flotile a spoločnosť to vyplatí kuriérovi. Chcem sa opýtať nakoľko sme platiteľmi DPH (§ 4 zákona o DPH), tento bonus sa bude účtovať ako? Uplatní sa prenos daňovej povinnosti alebo sa z toho… Čítať viac »

Modernizácia plne odpísaného softvéru

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve modernizovala v priebehu roku 2021 softvér v hodnote prevyšujúcej 1 700 €, ktorý už bol odpísaný. Má firma túto modernizáciu už existujúceho softvéru zaradiť ako nový nehmotný majetok a odpisovať ho v súlade so zákonom o účtovníctve?

Technické zhodnotenie prenajatého majetku na základe ústnej dohody

Gastro prevádzka je v prenájme. V dlhodobom majetku má technické zhodnotenie prenajatej budovy vo výške 20 000 €. Počas prvých 3 rokov prenájmu im prenajímateľ nefakturoval nájom, až do výšky vykonaného technického zhodnotenia (majitelia sa len ústne dohodli). Ani jedna strana o tom tým pádom nijako neúčtovala. Dňa 31.12.2021 končí prenájom (po 8 rokoch). Čo… Čítať viac »

Pracovníci SZČO

SZČO chce pokračovať v podnikaní v s.r.o. SZČO nepôjde cez predaj podniku, alebo cez predaj časti podniku, ale cez postupný predaj hnuteľného majetku do s.r.o., pretože je to výhodnejšia varianta prechodu. Riešime zamestnancov SZČO: všetci súhlasia s prevodom do s.r.o., takže neriešime hromadné prepúšťanie /napr. §63/. Do sociálnej poisťovne by sme ich prehlasovali delimitačným protokolom.… Čítať viac »

Neuhradený príspevok do DDS za zamestnanca

Nášmu zamestnancovi, ktorý u nás skončil pracovný pomer v r. 2016, sme platili príspevok do DDS vo výške 13,30€. Ešte v roku 2013 nám tento príspevok za jeden mesiac vrátili (pravdepodobne sme zabudli uviesť VS, neviem to teraz overiť, nemám k dispozícii výpis). My sme túto platbu neposlali ešte raz. Jednoducho sme to opomenuli. Nikdy… Čítať viac »