Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Účtovanie vyplatenia podielu v družstve

Prosím o radu, ako správne zaúčtovať alebo či je naše účtovanie správne, v prípade Družstva, kde máme viacerých podielnikov. Počas trvania členstva družstva však došlo k žiadosti o zrušenie členstva jedného z člena. Pri kúpe členského podielu však hodnota jedného podielu mala 1 €, no pri výplate podielu, už hodnota podielu bola v sume 1,50… Čítať viac »

Balík pohľadávok

Firma sa zaoberá správou a odkupom pohľadávok. Napr. kúpi balík pohľadávok: Tak napríklad, predmetom kúpy bude 1 000 ks pohľadávok v nominálnej hodnote á 100 EUR a dohodnutá kúpna cena bude 30%, čo predstavuje 30 000 EUR. Obstarávacia cena každej jednej pohľadávky je vo výške 30 %, čo je 30 EUR. Ak bude inkaso za… Čítať viac »

Firemné športovo-relaxačné centrum iba pre zamestnancov

Spoločnosť s.r.o., platiteľ DPH si zriadila pre svojich zamestnancov oddychovú – relaxačnú miestnosť so športovým zariadením, ktorá sa využíva počas prestávok v práci aj po ukončení pracovnej doby. Aký je správny postup pre uplatnenie si účelne vynaložených daňových výdavkov? ( ak chceme nakúpiť nové fitnes stroje). Je potrebné zaregistrovať prevádzku fitness centra (hoci činnosť pre… Čítať viac »

Pripočítateľná položka k základu dane z príjmov pri neuhradenej faktúre za energie v prenajatých priestoroch

Spoločnosť Alfa s.r.o. prenajíma miestnosť od spoločnosti Omega s.r.o. Splátkový kalendár je nastavený tak, že platby musia prebehnúť do 5.-eho toho ktorého mesiaca. Čiže – pri platobnej disciplíne – má spoločnosť Alfa s.r.o. do konca hospodárskeho roka uhradený náklad – nájomné. Keďže v priestoroch používa elektrinu, na odber elektriny má uzatvorenú zmluvu s elektrárňami. Faktúra… Čítať viac »

Vývoj prototypu

SK Spoločnosť vyrába bezpečnostné systémy do serverovní (niečo ako protipožiarne snímače ), tieto sú ale zložitejšie, musia reagovať na teplotu, vlhkosť… jednoducho zložité podmienky. V rámci svojho napredovania si objednala tzv. inžinierig (toto mám info od konateľa ) na vývoj nového, lepšieho snímača ako vyrába doteraz. Tento vývoj, robí ruská spoločnosť na území Ruska. SK… Čítať viac »

Uznateľnosť Real time PCR test na ochorenie COVID‑19 ako daňového výdavku

Aký je Váš názor na uznanie Real time PCR testu na ochorenie COVID‑19, hradeného zamestnávateľom, ako daňového výdavku v prípade, že zamestnávateľ je stavebná firma a jeho odberateľ požaduje pri vstupe do svojich objektov negatívne PCR testy nie staršie ako 96 hodín. V zmluve o dodaní stavebných prác je táto podmienka jasne vymedzená. Môžem uznať… Čítať viac »

Dlhodobý hmotný majetok, precenenie a vklad do základného imania

Firma má zaúčtovaný dlhodobý hmotný majetok – stroje a zariadenia, ktoré boli obstarané kúpou. Odpisy sú účtované.  Je možné, aby firma dlhodobý majetok, ktorý je majetkom spoločnosti, na základe nového znaleckého posudku strojov, tieto zaúčtovala do základného imania spoločnosti?

Dodanie bytov (§ 38 a § 54 zákona o DPH)

Subjekt A – kupujúci (PO –  platiteľ DPH podľa  § 4 ZoDPH), subjekt B – predávajúci (SZČO, platiteľ DPH podľa §4 ZoDPH), subjekt C-nezdaniteľná osoba (občan). Predmet predaja: budova predajne, skolaudovaná ešte za socializmu a po rozsiahlej prestavbe následne skolaudovaná v r. 2004. V 01/2020 subjekt B predá túto budovu subjektu A s prenosom daňovej… Čítať viac »

Licenčný poplatok z predaja doplnkov pre používateľov Shoptet-u a režim DPH

Vytvorili sme doplnok pre systém Shoptet. Doplnok je platený. Zákazníci (z ČR alebo SR) platia za jeho stiahnutie zo Shoptetu a my na konci mesiaca vyfakturujeme províziu z jeho predaja. Následne pri jeho používaní platia zákazníci nám a kredit sa odpočítava podľa vyexpedovaných tovarov. Po skončení mesiaca my do shoptetu zasielame prehľad spotrebovaného kreditu jednotlivými… Čítať viac »

Demontáž toboganu a režim DPH

Slovenská s.r.o., platiteľ dane, vykoná práce – demontáž toboganu, ktorý je umiestnený na Slovensku a faktúru vystaví maďarskému platiteľovi dane, maďarskej s.r.o.. Tobogan bol pevne spojený so zemou. Práce boli vykonané vrátane prenájmu strojného zariadenia. Aký režim DPH sa uplatňuje pri fakturácii tejto služby? Vchádza do priznania DPH, resp. súhrnného výkazu?