Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Odmena konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie a PN

Dobrý deň, konateľovi spoločnosti je na základe zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej podľa § 66 ods. 6 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplácaná pravidelná mesačná odmena konateľa vo výške 5000 EUR. Konateľ má nárok na uvedenú odmenu, bez ohľadu na to, koľko času v danom mesiaci pre spoločnosť pracuje. Je to odmena za funkciu konateľa,… Čítať viac »

Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Firma (nájomca) zrekonštruovala priestory predajne, ktoré má v prenájme. S prenajímateľom sa dohodli, že odpisovať technické zhodnotenie bude prenajímateľ. Ako si má nájomca zaúčtovať faktúry za rekonštrukciu, ktoré prenajímateľovi fakturovať nebude. Dočítala som sa, že v prípade prenajímateľa ide o bezodplatné dodanie a následný odpis, ale nenašla som informácie ako postupuje nájomca.

Dohodár na PN

Dobrý deň, prosím o usmernenie. Osoba bola zamestnaná na TPP do 31/1/2024 (od 1/8/2023). Od 1/2/2024 s ňou bola na DOVP s predpokladom do 30/4/2024 (nakoniec bola dohoda dohodou ukončená 12/03/2024). Na DOVP odpracovala 1/2-9/2/2024 s predpokladom, že už v mesiaci 02/2024 a pravdepodobne ani neskôr už nebude pracovať. Od 12/2 do 9/3/2024 bola na… Čítať viac »

Oceňovacie rozdiely a odložená daň

V roku 2023 sme sa zlúčili s našou dcérskou spoločnosťou. Vznikli nám oceňovacie rozdiely na účte 416. Sme firma s povinnosťou auditu a tým pádom účtujeme aj o odloženej dani. Neviem ako správne započítať účet 416 do odloženej dane, respektíve či ho tam vôbec počítať. Našla som príklady, že účet 416 sa v rámci odloženej… Čítať viac »

Povinnosť mať registračnú pokladnicu (e-kasu) u občianskeho združenia

Ak občianske združenie, ktoré vykonáva aj podnikateľskú činnosť, prijalo peniaze v hotovosti (tie peniaze prijalo v hotovosti za hl. činnosť – vstupné na vzdelávací seminár), musí mať vybavenú e-kasu a teda akúkoľvek úhradu v hotovosti automaticky vložiť do pokladne? Alebo iba úhradu podnikateľskej činnosti vkladá do registračnej pokladne?  

Poistenie zodpovednosti za škodu

Spoločnosť sa rozhodla uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu za svojich zamestnancov. Poistenie bude za zamestnancov platiť spoločnosť. V prípade škody, ktorú spôsobí zamestnanec, bude prijímateľom poistného plnenia spoločnosť. 1. Je toto poistenie daňovým výdavkom ? 2. Je toto poistenie nepeňažným príjmom zamestnanca ? (bude z neho platiť daň a odvody) 3. Môže byť uvedené zamestnaneckým… Čítať viac »

Dohoda o pristúpení k záväzku

Spoločnosť podpísala Dohodu o pristúpení k záväzku v zmysle ustanovenia § 533 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ako pristupujúci dlžník. V tejto dohode vyhlasuje, že splní za dlžníka pôvodný záväzok, ktorý má dlžník voči veriteľovi. Ako máme túto Dohodu zaúčtovať v účtovníctve spoločnosti?

Vklad hotovosti cez bankomat

Ako zaúčtovať prípad, keď konateľ/spoločník vložil hotovosť na účet cez bankomat z vlastných zdrojov, nakoľko v pokladni nebola dostatočná hotovosť.

Postup účtovania

Nový klient mi priniesol doklady za rok 2023. Slovenská s.r.o. vykonáva prepravné služby. Vystaví faktúry, ktorých inkaso prebehne na účet konateľovej dcéry. ( Dôvod nepoznám) S.r.o. nemá založený firemný účet v roku 2023 (od roku 2024 už si založili). Prosím, ako naúčtovať inkaso vystavených faktúr? 355/311? (Nestotožňujem sa s týmto zápisom) a následne ako vysporiadať… Čítať viac »

Daň z príjmu

Chcela by som sa opýtať, podľa ktorého paragrafu sa postupuje v prípade používania automobilu len na firemné účely a zároveň paušalizácie 80/20 (nevedenie knihy jázd). Zaujíma ma skôr to krátenie všetkých výdavkov, aj odpisov v rozsahu 20%. Lebo väčšina účtovníkov čo viem, keď krátia PHL a auto sa používa výhradne na firemné účely tak si… Čítať viac »