Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


DPH z dodania tovaru do Česka

Platiteľ DPH registrovaný v SR chce predávať tovar v CZ, v CZ sa zaregistroval za platiteľa DPH podľa § 6f ods.2. Otázka znie s akou DPH bude tovar faktúrovať ak to predá do CZ neplatcovi DPH pod CZ IČ DPH? Tovar bol kúpený na Slovensku a zo Slovenska dodaný (prepravený / odoslaný) do Česka osobe,… Čítať viac »

Životné poistenie FO a posúdenie daňovej uznateľnosti / neuznateľnosti

SZČO-ke je poskytnutý úver na IČO. Zároveň je k tomuto úveru ručiteľ ako fyzická osoba (tak je to napísané v dohode o ručení). Poskytovateľ úveru – Tatra banka, a.s. – požadovala od tejto fyzickej osoby uzatvorenie životného poistenia pre prípad úmrtia. Predpokladám, že je tam vinkulácia v prospech Tatra banka, a.s. Je toto poistné daňovo… Čítať viac »

Vyslaní zamestnanci

Slovenská s.r.o. zamestnáva zamestnancov. S nimi má uzatvorenú pracovnú zmluvu, kde je dohodnuté miesto výkonu práce sídlo spoločnosti. Následne uzatvorí so zamestnancom dohodu o vyslaní, v ktorej uvedie miesto výkonu práce zahraničie. Má tento zamestnanec nárok na stravné (diéty) pri zahraničnej pracovnej ceste na základe zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách?

DPH pri predaji majetku (koeficient)

Platiteľ DPH (nezisková organizácia) si odpočítava DPH koeficientom. V roku 2017 nakúpila MV z ktorého si uplatnila odpočet DPH keďže ho používa aj na podnikateľskú činnosť aj na nepodnikateľskú (koeficient 0,3). V tomto roku (2020) MV predá. Predpokladám, že DPH odvedie v celej sume aj napriek tomu, že odpočet bol len pomerný (predpokladaná predajná cena… Čítať viac »

Darovanie osobného automobilu

V s.r.o. je zaradený do majetku osobný automobil, ktorý ešte nie je plne odpísaný. Keďže od 1.1.2021 dochádza k odpredaju obchodného podielu, nový spoločník chce tento automobil vyradiť z účtovníctva s.r.o. a nemá to byť predaj. Uvažovala som nad možnosťou darovania. Uvažujem správne, ak: daruje s.r.o. auto súčasnému spoločníkovi, považuje sa to za nepeňažné plnenie,… Čítať viac »

Výsluch svedka

Chcela by som sa len spýtať aké mám možnosti pri výsluchu ako svedka. Účtovala som pre jednu firmu, ktorú konatelia predali v r.2016 a po 2 rokoch ma polícia začala volať na výsluchy z dôvodu, že firme hrozí dorub DPH. Už som bola minimálne na 3 vypočutiach, kde sa ma pýtajú stále to isté, niekedy… Čítať viac »

Zdaňovanie príjmu z dividend (z akcií zo Švajčiarska)

Prosím o usmernenie akým spôsobom sa zdaňuje príjem z dividend – akcii zo Švajčiarska.  Príjemcom dividend je FO – rezident SR. Dividendy sú vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie roku 2019.

Predaj nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

Občan SR (rezident SR) predáva v roku 2020 dve nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve viac ako 5 rokov. Nehnuteľnosti sú v Grécku a vo Švajčiarsku. Predpokladám že z hľadiska SR pôjde o oslobodený príjem, ktorý nebude uvádzať v daňovom priznaní v SR. Má však povinnosť zdaniť tento príjem v uvedených štátoch?

Stavebné práce prijaté od neplatiteľa DPH z ČR na stavbe v SR

Stavebná spoločnosť príjme subdodávateľskú službu od živnostníka z ČR na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR. Živnostník z ČR nie je platiteľom DPH. Má SK spoločnosť povinnosť samozdanenia z faktúry vystavenej ČR živnostníkom? Ak áno, ktorý paragraf? Lebo v § 69 ods. 3 zákona o DPH je len služba s miestom dodania podla § 15 ods.… Čítať viac »

Zahraničná spoločnosť registrovaná na DPH podľa § 5 – odpočet dane

Zahraničná spoločnosť z Malty je registrovaná v SK podľa § 5 zákona o DPH od júla 2020 (dôvod – stavba výletnej lode v Komárne). Má dodávateľov služieb a tovarov zo Slovenska, tiež z EU. Slovenskí dodávatelia vystavujú faktúry so slovenskou DPH. Po ukončení stavby lode – lod vypláva z lodenice a zahraničná spoločnosť nebude vystavovať… Čítať viac »