ONLINE WORKSHOP - 12. DECEMBRA 2022 O 16.00 HOD.

Novinky v mzdovej oblasti


Sériu workshopov roku 2022 sme ukončili posledným z našich webinárov na tému Novinky v mzdovej oblasti.

Webinár bol vedený lektorkou RNDr. Janou Motyčkovou; trvanie webinára je 1 hodina.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

 

 

 

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


Na prednáške sme sa venovali decembrovým povinnostiam v mzdovej učtárni, ktoré vyplývajú z noviel Zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce, ktoré nadobudli účinnnosť od 1.1.2023 a to:

  1. Odvodová odpočítateľná položka z DoBPŠ a dohôd dôchodcov – povinnosti zamestnávateľa v decembri 2022
  2. Dohody na sezónne práce – stručná informácia, oznamovacie povinnosti
  3. Oznamovanie analytických údajov Sociálnej poisťovni od 1.1.2023

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár