ONLINE WORKSHOP - 17. JANUÁRA 2023 O 16.00 HOD.

Práva a povinnosti konateľa


Sériu odborných workshopov roku 2023 začneme v utorok 17.01.2023 webinárom tému Práva a povinnosti konateľa.

Webinár bude pod vedením JUDr. Ing. Jozefa Kubaského.

Workshop sa uskutoční v utorok 17.01.2023 o 16.00 hod. ONLINE formou. Z workshopu bude vyhotovený aj VIDEOZÁZNAM, ktorý bude po jeho spracovaní dostupný k prezeraniu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


V rámci workshopu sa budeme bližšie venovať témam:

  • Práva a povinnosti konateľa pri vzniku a zániku jeho funkcie
  • Konanie s odbornou starostlivosťou
  • Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
  • Povinnosť lojality
  • Povinnosti pri hlasovaní per rollam
  • Povinnosti pri konkurze a reštrukturalizácii
  • Právo na odmenu

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár