ONLINE WORKSHOP - 17. JANUÁRA 2023 O 16.00 HOD.

Práva a povinnosti konateľa


Sériu odborných workshopov roku 2023 sme začali témou Práva a povinnosti konateľa.

Workshop pre členov ZÚSK viedol JUDr. Ing. Jozef Kubaský; trvanie webinára je 1 hodina.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


V rámci workshopu sa lektor bližšie venoval témam:

  • Práva a povinnosti konateľa pri vzniku a zániku jeho funkcie
  • Konanie s odbornou starostlivosťou
  • Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
  • Povinnosť lojality
  • Povinnosti pri hlasovaní per rollam
  • Povinnosti pri konkurze a reštrukturalizácii
  • Právo na odmenu

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár