o nás

Čo je ZÚSK


ZÚSK - Združenie účtovníkov Slovenska je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je prispievať k rozvoju profesie účtovníkov (interných, externých, mzdových...), chrániť záujmy a hodnoty týchto profesií a podieľať sa na zlepšení ich spoločenského postavenia, ako aj prispievať k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku napr. poukazovaním na možnosti zmeny a zlepšenia legislatívy.

náš tím

Orgány ZÚSK


Martin Tužinský

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., predseda ZÚSK

Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, členom metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecializuje sa na dane a účtovníctvo, ktorému sa venuje od strednej školy (obchodná akadémia) aj v praxi (pomocný účtovník počas stredoškolského štúdia u svojej mamy - tiež účtovníčky, od r. 2007 konateľ s. r. o. zameranej na spracovanie účtovníctva, miezd a poskytovanie účtovného a daňového poradenstva). Venuje sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venuje od roku 2008.

Peter Tomčány

Mgr. Peter Tomčány, kontrolór ZÚSK

Účtovníctvu a ekonomike sa venuje kontinuálne už od čias strednej školy ako absolvent obchodnej akadémie. Pracoval na pozíciách ekonómov a účtovníkov, bol členom dozornej rady a následne sa rozhodol svoje nadobudnuté znalosti a skúsenosti orientovať na podnikateľov a založil spoločnosť Helwitax s.r.o. zameranú na spracovanie účtovníctva, miezd a poradenskú činnosť.

Regionálni zástupcovia


Dušan Butorac

Mgr. Dušan Butorac, PhD., regionálny zástupca pre Prešovský kraj

S účtovníctvom začal na Vysokej škole spracovaním daňových priznaní pre spolužiakov a spoluhráčov. Neskôr, ešte počas vysokej školy, pracoval v súkromnej firme na ekonomickom oddelení a venoval sa príprave podkladov pre účtovnú firmu. V roku 2006 založil svoju prvú vlastnú firmu, kde sa začalo formovať portfólio firiem, ktorým spracováva účtovníctvo, personalistiku a mzdy. Voľný čas sa snaží tráviť so svojou rodinou. Pracovné napätie a neustály psychický tlak kompenzuje vytrvalostným športom a aktívnym životom.

Zuzana Lelovicsova

Ing. Zuzana Lelovicsová, regionálny zástupca pre Bratislavský kraj

Účtovníctvu sa venuje od roku 2002. V roku 2012 si založila s. r. o. na spracovanie účtovníctva, účtovníctvo je jej srdcovou záležitosťou a keďže má 2 deti, je veľkým fanúšikom automatizácie rutinných prác a časového manažmentu. V roku 2015 založila na Facebooku skupinu ÚČTOVNÍCI pre vzájomnú podporu a pomoc účtovníkom, ktorej je dodnes správkyňou.

Ailina Hanková

Ing. Ailina Hanková, regionálny zástupca pre Banskobystrický kraj

Účtovníctvu sa venujem od roku 2009. Od roku 2018 som členom Slovenskej komory daňových poradcov. Som špecialista na dane, účtovníctvo a mzdy. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, finančným analýzam o hospodárení spoločností, nastavovaniu ekonomických procesov v spoločnostiach ako aj poradenstvu pri začatí a rozbiehaní podnikania. Mojou špecializáciou sú malé a stredné podniky, ako aj živnostníci, ktorí potrebujú poradiť, uistiť sa, že ich postupy sú správne, prípadne ktorí potrebujú nastaviť postupy inak, nanovo tak, aby boli metodicky správne a procesne efektívne.

Attila Hám

Ing. Attila Hám, regionálny zástupca pre Nitriansky kraj

Účtovníctvu sa venuje od ukončenia štúdia na Vysokej vojenskej škole odbor ekonómia-financie. Po ukončení aktívnej štátnej služby sa venoval poradenstvu ako poradca pre konsolidáciu novovzniknutých spoločností zahraničných právnických osôb na Slovensku. Od roku 2002 až doteraz sa venuje len účtovníctvu a personalistike so zameraním na malé a stredné podniky. Jeho záľubou je práce, takže na viac mu ani neostáva veľmi čas.

Petra Lacková

Petra Lacková, regionálny zástupca pre Trenčiansky kraj

Za posledných desať rokov sa intenzívne venuje účtovníctvu v spojení s daňovým poradenstvom a auditom, je tiež členkou metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov. Špecializuje sa na IFRS a konsolidáciu obchodných spoločností.

Andrea Fuchsová

Ing. Andrea Fuchsová, regionálny zástupca pre Trnavský kraj

Účtovníctvo je základom jej profesijného života už od 19-tich. Po ukončení štúdia na VŠE pracovala ako ekonómka vo výrobnom družstve, kde riadila úsek účtovníctva, miezd a personalistiky. Popri práci si vybrala živnosť na vedenie účtovníctva, neskôr v roku 1999 založila spoločnosť na vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo. Od toho času pracuje sama pre seba, so zameraním na malé a stredné podniky, resp. SZČO. Bola medzi prvými, ktorí skúšali elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Neskôr aj so súdmi pri zakladaní spoločností a pri zmenách v spoločnostiach. Vo voľnom čase rada cestuje, chodí na turistiku, bicykluje. Snažím sa do týchto aktivít zapájať aj rodinu, nakoľko práca jej zaberá značnú časť času.