o nás

Čo je ZÚSK


ZÚSK - Združenie účtovníkov Slovenska je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je prispievať k rozvoju profesie účtovníkov (interných, externých, mzdových...), chrániť záujmy a hodnoty týchto profesií a podieľať sa na zlepšení ich spoločenského postavenia, ako aj prispievať k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku napr. poukazovaním na možnosti zmeny a zlepšenia legislatívy.

náš tím

Orgány ZÚSK


Martin Tužinský

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., predseda ZÚSK

Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, členom metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecializuje sa na dane a účtovníctvo, ktorému sa venuje od strednej školy (obchodná akadémia) aj v praxi (pomocný účtovník počas stredoškolského štúdia u svojej mamy - tiež účtovníčky, od r. 2007 konateľ s. r. o. zameranej na spracovanie účtovníctva, miezd a poskytovanie účtovného a daňového poradenstva). Venuje sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venuje od roku 2008.

Peter Tomčány

Mgr. Peter Tomčány, predseda ZÚSK

Účtovníctvu a ekonomike sa venuje kontinuálne už od čias strednej školy ako absolvent obchodnej akadémie. Pracoval na pozíciách ekonómov a účtovníkov, bol členom dozornej rady a následne sa rozhodol svoje nadobudnuté znalosti a skúsenosti orientovať na podnikateľov a založil spoločnosť Helwitax s.r.o. zameranú na spracovanie účtovníctva, miezd a poradenskú činnosť.

Regionálni zástupcovia


Pavol Matlák

Ing. Pavol Matlák, regionálny zástupca pre Žilinský kraj

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so špecializáciou Účtovníctvo a audit. Počas svojej kariéry sa venoval finančníctvu, prevádzkovaniu maloobchodných predajní a má skúsenosti aj so šéfovaním v štátnej inštitúcii. Pred ôsmimi rokmi založil účtovnú kanceláriu MATLAK economy, s.r.o., ktorú doteraz úspešne vedie. Vo voľnom čase žije rodinou, rýchlymi autami či športom.

Dušan Butorac

Mgr. Dušan Butorac, PhD., regionálny zástupca pre Prešovský kraj

S účtovníctvom začal na Vysokej škole spracovaním daňových priznaní pre spolužiakov a spoluhráčov. Neskôr, ešte počas vysokej školy, pracoval v súkromnej firme na ekonomickom oddelení a venoval sa príprave podkladov pre účtovnú firmu. V roku 2006 založil svoju prvú vlastnú firmu, kde sa začalo formovať portfólio firiem, ktorým spracováva účtovníctvo, personalistiku a mzdy. Voľný čas sa snaží tráviť so svojou rodinou. Pracovné napätie a neustály psychický tlak kompenzuje vytrvalostným športom a aktívnym životom.

Zuzana Lelovicsova

Ing. Zuzana Lelovicsová, regionálny zástupca pre Bratislavský kraj

Účtovníctvu sa venuje od roku 2002. V roku 2012 si založila s. r. o. na spracovanie účtovníctva, účtovníctvo je jej srdcovou záležitosťou a keďže má 2 deti, je veľkým fanúšikom automatizácie rutinných prác a časového manažmentu. V roku 2015 založila na Facebooku skupinu ÚČTOVNÍCI pre vzájomnú podporu a pomoc účtovníkom, ktorej je dodnes správkyňou.

Balázs Keszeli

Balász Keszeli, regionálny zástupca pre Bratislavský kraj

.

Attila Hám

Ing. Attila Hám, regionálny zástupca pre Nitriansky kraj

.

František Křížek

František Křížek, regionálny zástupca pre Košický kraj

.

Administratívne a organizačné záležitosti


Pavol Kováč

Pavol Kováč, administratívna podpora a organizačné záležitosti

Vo svojom profesnom živote sa venoval organizácii rôznych spoločenských podujatí, pôsobil aj v hotelierstve a gastronómii. V súčasnosti zabezpečuje administratívne záležitosti ZÚSK a organizáciu podujatí. V prípade potreby sa na neho môžete obrátiť mailom na info@zusk.sk alebo telefonicky na telefónne číslo 0948 695 602.