ONLINE WORKSHOP - 26.06.2023 O 16:00

Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce


S účinnosťou od januára 2023 bol zavedený do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p., nový typ dohody o pracovnej činnosti, ktorý sa bude využívať pri tzv. sezónnych prácach. Všetky náležitosti spojené s dohodami o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sme si priblížili v ďalšom workshope v spolupráci s lektorkou RNDr. Janou Motyčkovou.

Trvanie workshopu je 1 hodina.

Registrujte sa a pozrite si záznam z tohto workshopu.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


Témami tohto workshopu boli:

Na ktoré práce možno takúto dohodu uzatvárať
Obsah dohody, podmienky práce na dohodu, limity
Posudzovanie dohôd na sezónne práce v sociálnom a zdravotnom poistení
Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci
Tabuľka platenia poistného
Príklady

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár