blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Združenie účtovníkov Slovenska na akademickej pôde


Budúcnosť podnikania v účtovníctve

Nedávno sme mali tú česť a potešenie byť súčasťou inšpiratívnej udalosti na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. Mgr. Peter Tomčány, predseda združenia účtovníkov Slovenska, spolu s  kolegom Ing. Jánom Svočákom predstavili komplexný pohľad na to, čo prichádzajúce roky prinášajú v oblasti podnikania a účtovníctva.

Multidisciplinárny prístup k prednáške

Prednáška sa zameriavala na viacero kľúčových oblastí. Začali sme prehľadom súčasných trendov v globálnej ekonomike, diskutujúc o vplyve digitalizácie, udržateľného rozvoja a zmeny trhu práce. Hovorili sme aj o tom, ako tieto zmeny ovplyvňujú podnikateľské stratégie a finančné rozhodnutia.

Dôležitosť inovácie a flexibility

Pokračovali sme témou inovácií a prispôsobivosti vo svete podnikania. Poukázali sme na príklady úspešných firiem, ktoré prispôsobili svoje modely rýchlo meniacemu sa prostrediu, čím sme zdôraznili dôležitosť flexibilného myslenia a neustáleho vzdelávania. Inovácia sú prvkom, ktoré zväčšia zmenia trh. Pre ich aplikáciu je potrebné mať otvorenú mysel a to aj v oblasti účtovníctva a spracovania finančných dát.

Legislatíva a Účtovníctvo

V oblasti legislatívy a účtovníctva sme sa venovali dôležitosti správneho výberu právnej formy podnikania, efektívnemu riadeniu účtovníctva a výzvam, ktoré so sebou prináša digitalizácia finančného sektora. Zvlášť sme sa zamerali na predstavenie moderných účtovných nástrojov, ako je systém Accai, ktorý demonstruje, ako môže technológia pozitívne ovplyvniť efektivitu a transparentnosť v účtovníctve. Najväčším prínosom pre užívateľa systému Accai sú dáta v reálnom čase. Doba je rýchla, je potrebné sa rozhodovať v krátkom čase. Pre správne rozhodnutie je však potrebné mať správne dáta, ešte dôležitejšie je mať ich v správny čas. Študenti mohli priamo vidieť, že finančné ukazovatele, o ktorých sa učia, sú v praxi veľmi dôležité a úspešné podniky stavajú na nich svoje rozhodnutia.

Interakcia so Študentmi

Najvýraznejším momentom nášho pobytu však bolo stretnutie so študentmi. Ich zvedavosť, odborné otázky a túžba poznávať nové veci nás veľmi povzbudili. Diskusie po prednáške boli plné energie a ukázali, aký veľký záujem majú mladí ľudia o praktické uplatnenie teoretických poznatkov.

Záver

Táto návšteva a prednáška bola nielen príležitosťou na zdieľanie našich skúseností, ale aj vzájomného učenia sa a inšpirácie. Veľmi si vážime možnosť byť súčasťou akademickej komunity a zdieľať naše vedomosti s budúcou generáciou odborníkov.