blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

5 možností zamestnávateľa počas koronavírusu


Pre našich členov s balíkom profi alebo business prinášame bezplatný video záznam od lektora JUDr. Jozef Lukajku, PhD., riadiaceho advokáta Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., ktorý sa dlhodobo venuje pracovnému právu, niekoľko rokov pôsobil ako právnik na inšpektoráte práce a ktorý je spoluautorom knižnej publikácie pre zamestnávateľov „Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa“ … Čítať viac »

Oficiálny návrh série opatrení v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (návrh zákona)


Zámerom úpravy legislatívy je jej zmena v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie (z dôvodu šírenia koronavírusu) a  z toho vyplývajúcich obmedzení a problémov na tzv. obdobie pandémie s ponechaním možnosti, aby vláda SR mohla niektoré z týchto opatrení ponechať v platnosti po nejaký čas aj po skončení (odvolaní) mimoriadnej situácie. Opatrenia budú platné od 12.03.2020 (tzn. spätne odo dňa… Čítať viac »

Nastala bližšie špecifikovaná chyba pri podávaní daňových hlásení… poznáte to


Chcete podať daňové priznanie, ale podanie nie je možné podpísať alebo podať, lebo Vám vyhadzuje hlášku „nastala bližšie nešpecifikovaná chyba“? Čo treba spraviť: 1) Skúste iný webový prehliadač (žiaľ Internet explorer je v tomto najmenej „problematický“) 2) Vymažte históriu prehliadača nasledovne: 3) Reštartujte počítač. Ďalším častým problémom je veľkosť príloh, ktoré prikladáte k podaniu (napr.… Čítať viac »

Prvý balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu pre podnikateľov


Stav platný k: 30.03.2020, 16:45. Článok budeme priebežne aktualizovať. Body sú číslované podľa číslovania vo vládou navrhovanom balíku (a zoradené podľa „dôležitosti“): 6) Odklad platenia preddavkov dane z príjmu (účinné od 01.04.2020) Ak daňovníkovi v konkrétnom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem, alebo obrat) o viac ako 40 %, oproti rovnakému mesiacu minulého roka a túto… Čítať viac »

Možnosti podpory neziskového sektoru a ich výhody / nevýhody


V súčasnej ťažkej situácii sa zíde každé euro. Zíde sa nielen podnikateľom, ľuďom, ale aj tretiemu sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie alebo vo všeobecnosti osoby nezaložené / nezriadené za účelom podnikania). Skúsme si teda zosumarizovať ako možno maximalizovať podporu týchto subjektov, aké sú možnosti ich podpory a aké sú výhody / nevýhody jednotlivých foriem ich podpory.… Čítať viac »