blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

V ktorých (štátnych) registroch hľadať aké údaje?


V zmysle § 52 ods. 15 zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSD) je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) s účinnosťou od 01.01.2021 povinné na svojom webovom sídle zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov.… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – V. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. V piatok, poslednom diely, sa spoločne pozrieme na kontigenčné tabuľky, ktoré dokážu sprehľadniť tabuľku s množstvom údajov. Taktiež si povieme ako zabezpečiť hárok alebo rovno celý zošiť, aby sa údaje nedali zmeniť bez… Čítať viac »

Spracúvanie osobných údajov účtovníkom a vzorová zmluva pre účtovníka


ÚVOD  Je ochrana osobných údajov naozaj taká dôležitá? A ak áno, akým spôsobom sa ochrana osobných údajov týka aj účtovníkov? Toto sú len základné otázky, ktoré si človek z času na čas kladie pri problematike ochrany osobných údajov. Recitál Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – IV. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. V ďalšom diely sa pozrieme iba na tri funkcie v Exceli, ktoré sú pre prácu s dátami podstatné a dokážu Vám ušetriť veľa času. Povieme si niečo o klávesových skratkách, aby ste sa… Čítať viac »

Podvodný prevod peňažných prostriedkov – upozornenie !


Vzhľadom na stále sa rozširujúce správy o podvodoch si dovoľujeme aj takouto formou informovať našich členov a širokú verejnosť o hrozbe podvodných emailov s cieľom získať neoprávnene finančné prostriedky spoločnosti. Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných… Čítať viac »