blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Spracúvanie osobných údajov účtovníkom a vzorová zmluva pre účtovníka


ÚVOD  Je ochrana osobných údajov naozaj taká dôležitá? A ak áno, akým spôsobom sa ochrana osobných údajov týka aj účtovníkov? Toto sú len základné otázky, ktoré si človek z času na čas kladie pri problematike ochrany osobných údajov. Recitál Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – IV. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. V ďalšom diely sa pozrieme iba na tri funkcie v Exceli, ktoré sú pre prácu s dátami podstatné a dokážu Vám ušetriť veľa času. Povieme si niečo o klávesových skratkách, aby ste sa… Čítať viac »

Podvodný prevod peňažných prostriedkov – upozornenie !


Vzhľadom na stále sa rozširujúce správy o podvodoch si dovoľujeme aj takouto formou informovať našich členov a širokú verejnosť o hrozbe podvodných emailov s cieľom získať neoprávnene finančné prostriedky spoločnosti. Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných… Čítať viac »

Stíhate lehotu na podanie „odloženého“ daňového priznania k dani z príjmov?


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) dňa 18.06.2021 na svojej webovej stránke informovalo, že oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podalo 303 296 daňových subjektov, z ktorých do 18.06.2021 nepodalo odložené daňové priznanie stále ešte 280 000 daňovníkov. Ide o tých daňovníkov, ktorým uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania už 30.06.2021, tzn. na splnenie povinnosti… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – III. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. Na začiatku tretieho dielu si zopakujeme vzorce, vytvorenie novej tabuľky a jej naformátovanie, ako upraviť text, šírku buniek a podobne. Následne sa pozrieme na absolútne, relatívne a zmiešané odkazy vo vzorcoch. Vysvetlíme si,… Čítať viac »