blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Podnik v ťažkostiach v praktických príkladoch


UPOZORNENIE: Podmienka podniku v ťažkostiach bola zrušená pre zamestnávateľov (tzn. v prípade príspevkov z Opatrenia č. 1, 3A a 3B), ale naďalej bola zachovaná pre SZČO (tzn. pre príspevky podľa Opatrenia č. 2 a 4). Legálna definícia podniku v ťažkostiach vyplýva z: Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (ide o Oznámenie EK… Čítať viac »

Verejná výzva pre ÚPSVaR na jasnú a korektnú definíciu tržieb a poklesu tržieb


Aktualizované podľa stavu platného k 29.04.2020 V prvom kroku odcitujem „definíciu“ z Manuál k vypĺňaniu výkazu pre poskytnutie príspevku – Opatrenie č. 2 dostupného na webovej stránke www.neprepustaj.sk, resp. na webovej stránke www.pomahameludom.sk: Pripomienky k jednotlivým bodom Vychádzam z toho, že táto definícia sa pravdepodobne objaví aj v prípade príspevkov žiadaných z Opatrení č. 3a a 3b).… Čítať viac »

Nové možnosti zamestnávateľov po zmene Zákonníka práce


Novelizovaným Zákonníkom práce (zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.) došlo od 04.04.2020 k niekoľkým zásadným zmenám, ktoré menia práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Nižšie si ich popíšeme, uvedieme modelové príklady a poskytneme vzor o nariadení výkonu práce z domácnosti zamestnanca s vysvetlivkami. Podľa novej úpravy má zamestnávateľ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu… Čítať viac »

5 možností zamestnávateľa počas koronavírusu


Pre našich členov s balíkom profi alebo business prinášame bezplatný video záznam od lektora JUDr. Jozef Lukajku, PhD., riadiaceho advokáta Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., ktorý sa dlhodobo venuje pracovnému právu, niekoľko rokov pôsobil ako právnik na inšpektoráte práce a ktorý je spoluautorom knižnej publikácie pre zamestnávateľov „Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa“ … Čítať viac »

Oficiálny návrh série opatrení v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (návrh zákona)


Zámerom úpravy legislatívy je jej zmena v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie (z dôvodu šírenia koronavírusu) a  z toho vyplývajúcich obmedzení a problémov na tzv. obdobie pandémie s ponechaním možnosti, aby vláda SR mohla niektoré z týchto opatrení ponechať v platnosti po nejaký čas aj po skončení (odvolaní) mimoriadnej situácie. Opatrenia budú platné od 12.03.2020 (tzn. spätne odo dňa… Čítať viac »