blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Stíhate lehotu na podanie „odloženého“ daňového priznania k dani z príjmov?


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) dňa 18.06.2021 na svojej webovej stránke informovalo, že oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podalo 303 296 daňových subjektov, z ktorých do 18.06.2021 nepodalo odložené daňové priznanie stále ešte 280 000 daňovníkov. Ide o tých daňovníkov, ktorým uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania už 30.06.2021, tzn. na splnenie povinnosti… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – III. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. Na začiatku tretieho dielu si zopakujeme vzorce, vytvorenie novej tabuľky a jej naformátovanie, ako upraviť text, šírku buniek a podobne. Následne sa pozrieme na absolútne, relatívne a zmiešané odkazy vo vzorcoch. Vysvetlíme si,… Čítať viac »

Dôležité súvislosti pri home office (BOZP, GDPR, TČ a pod.)


Úvod   Home office sa v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu na Slovensku stal v posledných mesiacoch veľmi využívanou možnosťou, respektíve nutnosťou a home office rozdelil na povinný, oprávnený a dohodnutý. Vďaka takejto nepriaznivej situácie, parlament schválil aj zmeny v Zákonníku práce, ktorými upravil a doplnil ustanovenia týkajúce sa práce z domu. Už z názvu „práca… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – II. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. V druhom diele si povieme hneď niekoľko nových a hlavne praktických informácii ohľadom Excelu. Naformátujeme si bunky na zobrazovanie rôznych informácií (dátum, mena, číslo, percento atď.) a zoznámime sa so vzorcami. Dozvieme sa,… Čítať viac »

Stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie?


*** Cieľom tohto článku je objektívne informovať o skutočnostiach, ktoré sú platné aj po novele Zákonníka práce s účinnosťou od 01.03.2021. Tento článok nemá viesť k propagovaniu stravných lístkov ako jednej z foriem zabezpečenia stravovania, ale má poukázať na rozdielnosť vo „výhodnosti“ jednotlivých možností prispievania zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov s poukazom na rozdielnosti v daňovom… Čítať viac »