ONLINE WORKSHOP - 17.06.2024 o 9:00 hod.

Porušenie pracovnej disciplíny a jej následky


Čo sa považuje za pracovnú disciplínu a kde je (ak vôbec) upravená? Aký je rozdiel medzi závažným a menej závažným porušením a aké sú následky porušenia pracovnej disciplíny? Na workshope si v spolupráci s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD. vysvetlíme: aké následky môže zamestnávateľ vyvodiť; aké formy skončenia pracovného pomeru na základe porušenia pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ použiť; ako má zamestnávateľ správne postupovať pri porušení pracovnej disciplíny, t.j. doručenie písomného upozornenia a výpovede, alebo oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru. Taktiež si popíšeme náležitosti písomných podaní.

 

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


  • Čo je pracovná disciplína?
  • Rozdiel medzi menej závažným a závažným porušením pracovnej disciplíny.
  • Následky porušenia pracovnej disciplíny.
  • Rozdiel medzi neuspokojivým plnením pracovných úloh a porušením disciplíny.
  • Správny postup pri písomnom upozornení.
  • Správny postup pri skončení pracovného pomeru.

 

Workshop je pre všetkých členov ZÚSK s balíkom Junior, Profi alebo Business bezplatný, stačí sa iba registrovať!

Nemáte ešte niektorý z balíkov? Svoju registráciu si môžete obnoviť na tomto odkaze.

ceny

Cenník workshopu


Členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
30 Eur Eur

Registrácia

Registračný formulár