blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Konferencia účtovníkov Slovenska – 2.ročník


Aj napriek opatreniam súvisiacich s prevenciou šírenia vírusu COVID-19 sa nám podarilo 11.09.2020 zorganizovať druhý ročník úspešnej Konferencie účtovníkov Slovenska, dokonca s medzinárodnou účasťou. Cieľom podujatia je raz ročne rozšíriť obzory účtovníkov nielen v štandardnej legislatívnej oblasti. Práve naopak, zámer je poskytnúť odborné prednášky na tému marketing, právo, IT sektor v prepojení na účtovníctvo, rozvoj účtovníka ako aj iné, zdraviu prospešné informácie pre nás účtovníkov, mzdárov a ekonómov.

Na úvod sme si vypočuli tému „Marketing potrebuje každý, áno aj vy! „ v podaní skvelej Júlie Michálekovej zo spoločnosti DASE analytics. Marketing nás sprevádza celým životom – jednoducho či už v súkromnej ale i pracovnej sfére je potrebné vedieť sa dobre predať. Julka poukázala aj na rastúci trend využívania smartphonov pri online nákupoch, čoraz väčšieho množstva vyhľadávania bežných otázok zo života (napr. ako vybrať správnu zubnú kefku) ako aj stále väčšieho počtu užívateľov aplikácie youtube. Poukázala na to, ako tvoriť správnu Brand DNA a ukázala ja zopár štatistík pri vyhľadávaní kľúčových slov z oblasti účtovníctva.

Daňová kontrola v praxi – tak znel názov druhého bloku konferencie. JUDr. Zuzana Poláková a JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. z advokátskej kancelárie Prosman & Pavlovič nám priblíži základnú teóriu daňovej kontroly, práva a povinnosti správcu dane ako aj kontrolovaného subjektu. Poukázali na časté chyby, ktoré sa správca dane dopúšťa a poskytli cenné rady, ako sa objektívne brániť. Prednáška bola dopĺňaná príkladmi z praxe, čo bolo veľkým prínosom. Ide však o rozsiahlu tému, preto sme sa predbežne dohodli, že ak to situácia dovolí, zorganizujeme spoločne konferenciu zameranú iba na daňové kontroly s praktickými príkladmi.

Nasledovala veľmi zaujímavá téma s názvom – Účtovníctvo budúcnosti v podaní Marcely Lonkovej a Kirilla Prilepskiyho zo spoločnosti This One s.r.o. Prednáška sa niesla v duchu štyroch základných hesiel – digitalizácia, automatizácia, robotizácia a transformácia. Predstavili spôsob, ako docieliť bezpapierovú spoluprácu medzi účtovníkom a klientom za pomoci umelej inteligencie pri vyťažovaní dát z elektronických dokladov. Podľa ich štatistík 65 % – 80% času účtovníkov zaberie rutinné prepisovanie a zadávanie dokladov do systému. Odkryli zákulisie ich spoločnosti a predviedli, že ak sú dobre nastavené procesy a pravidlá, tak účtovník si môže vziať dovolenku aj 25.deň v mesiaci 😊. Ako funguje vyťažovanie dát ich systémov si môžete pozrieť na videu – https://www.youtube.com/watch?v=OBH_1XdP4Cw&t=9s

Nasledovala prednáška špeciálneho hosťa – predsedu Komory Certifikovaných Účetních v Českej republike. Nie je účtovník, ako účtovník – o tejto téme nám viac povedal Ing. Libor Vašek, Ph.D. Bola to veľmi pútavá téma, ktorá nás všetkých prinútila sa zamyslieť. Poskytla pohľad na účtovníctvo a účtovníkov nielen z domáceho, ale i globálneho hľadiska – od fakturanta, bežnú účtovníčku, finančného účtovníka, mzdového účtovníka až po metodikov. Oboznámil nás s tým, ako funguje profesia účtovníkov v Českej republike (viazaná živnosť) a predstavil odborové organizácie v tejto oblasti. Poukázal na fakt, že je potrebné sa prispôsobiť trendom a digitalizácia v účtovníctve je nevyhnutným krokom.

Na záver nám porozprávala Ing. Petra Kopecká viac o tom, ako sa nenechať oklamať potravinovým priemyslom. Je skutočne označenie „FIT“ zdravou potravinou ? Je kokosové mlieko naozaj kokosovým mliekom ? Mnoho takýchto podnetných ukážok nám všetkým otvorilo oči. Zároveň sme mali možnosť ochutnať zdravú proteínovú tyčinku Ryska.

Tak čo, pridáš sa k nám budúci ročník aj ty ?