Podiel na zisku

Spoločnosť eviduje v účtovníctve neuhradené straty minulých rokov na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov a zároveň nerozdelený zisk na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Je možné vyplácať spoločníkom tento nerozdelený zisk, alebo je potrebné najprv vykompenzovať nerozdelené zisky z minulých rokov a a ž zostávajúci zisk rozdeliť medzi spoločníkov?

Je podľa Vášho názoru možné tento podiel na zisku vyplácať v hotovosti, aj keď celková suma tohto podielu presahuje 5000 €, ale bude vyplácaná po nižších sumách? Stretla som sa s týmto názorom, ale akosi sa s ním neviem stotožniť, vzhľadom na Zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Občianske združenie a použitie 2 %

Aké sú lehoty zo zákona a účel použitia 2 % dane? OZ v roku 2019 prijalo 3 385 € z 2% dane (z podaných DP za rok 2018) a v roku 2020 sumu celkom 1 823 €. Prosíme, dokedy musí použiť 3 385 € na účely v zmysle štatútu OZ a dokedy musí zverejniť účel použitia prostriedkov vo vestníku? Aký bude osud peňazí, ak ich OZ nepoužije do lehoty (čo ešte nevieme dokedy musí). Keď sa pozeráme na štatút OZ, žiaľ zatiaľ je problém ich použiť, nakoľko OZ je založené na vzdelávanie v kultúre starých tradícií, čo vzhľadom na súčasnú covid situáciu nedokážeme zabezpečiť. Ak by sme teraz rozšírili predmety štatútu, mohli by sme financie použiť na terajšie zadefinované účely? Môžu sa financie použiť aj na režijné výdavky (napr. papier, energia, prenájom, odmena členom orgánu, rozdávanie mikulášskych darčekov deťom-v zmysle zachovávania starých tradícií). Finančný dar chorému dieťaťu napr na vozík obstojí? Bola by veľká škoda nepoužiť prostriedky a vrátiť ich do ŠR. Prosíme, poraďte nám. Teda lehoty použitia obdržaných prostriedkov v roku 2019 a v roku 2020 sú aké, a kedy je povinnosť zverejnenia?

Výsluch svedka

Chcela by som sa len spýtať aké mám možnosti pri výsluchu ako svedka. Účtovala som pre jednu firmu, ktorú konatelia predali v r.2016 a po 2 rokoch ma polícia začala volať na výsluchy z dôvodu, že firme hrozí dorub DPH. Už som bola minimálne na 3 vypočutiach, kde sa ma pýtajú stále to isté, niekedy mám pocit, že otázky zo strany finančnej správy sú formulované tak, aby som odpovedala v prospech DU. Je možné, aby som sa už nezúčastňovala týchto vypočutí, doklady som riadne odovzdala bývalému konateľovi o čom som polícii doložila aj preberajúci protokol.
Dokonca mi bolo povedané zo strany polície, že budú stíhať aj účtovníčky. To akože, keď nenájdu konateľov tak to dorubia mne? Už som zúfalá a pod stresom, len by som chcela vedieť, či sa musím zúčastňovať výsluchu, keď som už všetko povedala.

Zrážky zo mzdy dohodnuté v pracovnej zmluve

Dostala sa mi do ruky pracovná zmluva, kde jeden článok pojednáva o zrážkach zo mzdy. Znenie článku je takéto:
1./ Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na zrážkach zo mzdy nasledovne:
a/ Zamestnanec súhlasí so zrážkou zo mzdy za poskytnutie stravného na základe platnej legislatívy.
b/ Zamestnanec súhlasí so zrážkou zo mzdy za ubytovanie poskytované zamestnávateľom počas výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy.
c/ V prípade krádeže, finančnej alebo materiálnej škody bude náhrada strhnutá z výplaty zamestnanca.
d/ Dopravné pokuty zapríčinené zamestnancom budú strhnuté z výplaty zamestnanca.
e/ Škody na ubytovaní spôsobené zamestnancom budú strhnuté z výplaty zamestnanca.

Chcem sa spýtať, v pracovnom práce podľa našich predpisov tento článok obstojí? Ak by došlo k niektorej skutočnosti – uvedenej v bodoch a až e, na základe ktorej by mal zamestnávateľ pohľadávku voči zamestnancovi, môže si túto uspokojiť zrážkou zo mzdy zamestnanca?

Opatrenie covid+sro ambulancie

Prosim Vas, ambulancie sro(napr.zubar), kt.trzby tvoria prijmy od pacientov ale aj od zdravotnych poistovni, pri sucasnej situacii prevadzky nemaju zavrete,pracuju v obmedzenom rezime
Maju narok na prispevok c.2, na zamestnancov pri poklese trzieb?
Co ak sa stane,ze ambulancie budu mat nejaku plánovanú nahradu z poistovni,vyplatene peniaze? Dnes to nevieme,nieje nic take schvalene,ale v opatreniach mi vychadza,ze ziadat by mohli?
Ďakujem