DPH z dovozu tovaru

Klient objednal tovar z Anglicka, po 01.07.2021. Na colnom úrade mu vymerali DPH….čo s touto DPH? Má nárok si ju odpočítať? Vymeral mu ju colný úrad a aj ten vystavil doklad. DPH bola riadne zaplatená. Ak by aj mal nárok na odpočet, tak do kontrolného výkazu dám ktorú spoločnosť? A do ktorého riadku by to v priznaní išlo?

Poskytnutá služba vo Veľkej Británii a DPH

Spoločnosť prihlásila do súťaže svoj výrobok. Zároveň sa spoločnosť prihlásila na výstavu vo Veľkej Británii. Boli vystavené dve faktúry. Jedna faktúra je registračný poplatok a druhá je prenájom plochy na výstave. Obe faktúry sú vystavené pod identifikátorom VAT začínajúcim GB a bez DPH. Žiadna poznámka o reverse charge. Je spoločnosť povinná tieto faktúry samozdaniť? Legislatívu UK neriešim, žiadam len o radu, ako to urobiť u nás správne.

Prenájom bytu do ubytovacieho programu a DPH

Firma XY, aktuálne už platca DPH, zastrešuje ubytovací program a služby v bytovom dome. Majitelia jednotlivých bytov, ktorí išli do ubytovacieho programu majú v zmluve dohodnutú odmenu podľa obsadenosti izby. Zaujíma ma pohľad z ich strany, či majitelia jednotlivých bytov, ktorými sú firmy a taktiež platcovia DPH – ako budú faktúrovať nájomné daného bytu nám z pohľadu DPH. Oni vstúpili do programu, majú dohodnuté podmienky, odmeny a majú za určité obdobie fakturovať nájomné. Byty teda vlastnia, nám ich prenajímajú a my už potom riešim kompletný servis ubytovacích služieb v danom zariadení.

OSS popri registrácii k DPH v Nemecku

E-shop firma kvôli prekročeniu prahovej hodnoty v minulosti sa musela zaregostrovať ako platiteľ dph v Nemecku, má nemecké dph číslo. Podáva DP k DPH v Nemecku, platí DPH do Nemeckého ŠR. Zaregistrovala sa k 1.7.2021 do OSS systému. Môže mať dvojitú registráciu, alebo tú nemeckú musí zrušiť? Firme naďalej by vyhovovalo podávať DPH priznania v Nemecku, vystavovať faktúry nemeckým občanom s nemeckým dph číslom a ostatné EU štáty riešiť cez daňové priznanie cez OSS. Je to možné prosím? Podľa názoru FS je to možné, ale podľa výkladu daňového poradcu nie.

Platba vopred pri stavebných prácach v režime prenesenia daňovej povinnosti

Spoločnosť uhradila zálohu 9.9.2021 v sume 3.000 EUR na niečo, čo bude s prenosom daňovej povinnosti – stavebné práce, sekcia F. Dodávateľ do dnešného dňa nevystavil faktúru k prijatej platbe. Vystaví – vraj – až konečnú faktúru v októbri t.r. Kde uvedie, že plnenie je s prenosom daňovej povinnosti. My – ako odberateľ – budeme samozdaňovať toto plnenie – s nárokom na odpočet DPH. Otázka – stačí, ak toto samozdanenie vykonáme po dodaní služby alebo by sme mali samozdaniť aj samotnú zálohu? Napriek tomu, že nám dodávateľ nevystavil/nevystaví doklad k prijatej platbe?

Registrácia FO za platiteľa DPH a vymedzenie obratu

Čo všetko z nižšie vymenovaného, prosím, patrí do obratu fyzickej osoby na účely registrácie za platiteľa DPH:

  • príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP za kresličské práce,
  • predaj použitého tovaru, ktorý nakupuje od fyzických osôb na základe kúpno-predajných zmlúv a predáva to fyzickým osobám na faktúru, alebo v hotovosti, ide o diely výpočtovej techniky a príslušenstvo,
  • príjem podľa osobitných predpisov podľa § 6 ods. 1 písm. c) ZDP, konkrétne inžinierske činnosti a poradenstvo (71.12.1) a vypracovanie projektov,
  • príjem znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu podľa § 6 ods. 2 písm. c) ZDP.

 

Prijaté zálohy a OSS

Sme slovenská SRO a platca DPH, prevádzkujeme e-shop. Registrovali sme sa do OSS od 01.07.2021. Ako máme postupovať v prípade , že odberateľ FO- súkromná osoba nepodnikateľ v zahraničí napr. CZ nám zaplatí zálohu cez platobnú bránu (25.07.2021) a tovar nestihneme zaslať v tom istom mesiaci (12.08.2021). Je potrebné vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe?
A kedy je zdanitelné plnenie pre výkaz OSS pri prijatí platby alebo odoslaní tovaru? Prechod záloh z 30.06.2021 a vystavenie fa k 01.07.2021 uviedla finančná správa na svojej stránke, ale nie je mi jasné ako postupovať v ďalších mesiacoch.

Uplatnenie nároku na odpočítanie DPH

Sme platitelia DPH. Čerpáme sociálny fond. Máme bloky a došlú faktúru za nákup lístkov na kultúrne podujatie, dopravu zamestnancov na kultúrne podujatie a stravu, kde je vyčíslená DPH. Rozrátali sme uvedené sumy a zdaníme ich zamestnancovi ako nepeňažné čerpanie soc. fondu (nepeňažný príjem). Čerpanie soc. fondu podlieha odvodom a dani.  Je nárok na DPH z uvedených nákupov ?

Služby z EU – poskytovateľ finančných služieb (oslobodené od DPH) – je potrebná registrácia par.7a?

Zákazníčka (osobné služby) neregistrovaná pre DPH chce začať prijímať platby kartou. Vybraná spoločnosť s IČ DPH – IE* (názov S****) uvádza na faktúrach nasledujúce znenie – Ako poskytovateľ finančných služieb sú naše poplatky oslobodené od DPH podľa článku 135 smernice 2006/112/ES
Je potrebné sa registrovať podľa par. 7a ak bude prijímať z EU len tieto služby tj. oslobodené? Sú tieto služby naozaj v SK oslobodené t.j. nie je potrebné podávať DPH priznania a uhradiť daň?

Poistná udalosť oprava vozidla v zahraničí a prenos daňovej povinnosti

Náš zahraničný obchodný partner z Rakúska , platiteľ DPH, pre nás, ako spoločnosť vykonávajúcu medzinárodnú kamiónovú prepravu , platiteľa DPH, vykonáva opravy ťahačov z titulu poistných udalostí vzniknutých v zahraničí, tieto poistne udalosti potom nahlasujeme do poisťovne a tá nám na základe predložených dokladov preplatí poistnú udalosť, fakturuje nám bez DPH a tvrdí nám , že tieto faktúry nemajú byť uvádzané v našom kontrolnom výkaze a nemáme ich samozdaňovať. Podľa môjho názoru nemá pravdu, lebo nič som v zákone o DPH nenašla.