Fakturácia prác na nehnuteľnosti v Taliansku pre slovenskú firmu

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, bude vykonávať tapetárske práce na nehnuteľnosti v Taliansku v subdodávke pre slovenskú spoločnosť s.r.o., tiež platiteľ DPH. Faktúru za vykonané práce vystaví slovenskej spoločnosti. Bude faktúra za vykonané práce vystavená s DPH , alebo s prenosom daňovej povinnosti ? Miesto dodania práce je Taliansko.

Prenájom bytu a odpočet DPH

S.r. o. (platiteľ DPH) si prenajme byt od fyzickej osoby za účelom zriadenia si kancelárie v danom byte. Podľa nájomnej zmluvy nájomca počas 1-vého roku nebude platiť nájomné za podmienky, že daný byt zrekonštruuje podľa požiadaviek prenajímateľa (vymaľovanie, rekonštrukcia WC+ kúpeľňa). Z pohľadu DPH môže si nájomca (platiteľ) DPH z tovarov a služieb za rekonštrukciu uplatniť odpočet DPH?

Zváračské a montážne práce v zahraničí a DPH

SZČO na základe „Zmluvy o prácach“ vykonáva zváračské a montážne práce v Belgicku a v Nemecku pre slovenskú firmu s.r.o, ktorá je platiteľom DPH a tejto faktúruje práce. SZČO nie je platiteľom DPH, ale chcem vedieť či sa započítava tento príjem do príjmu, aby sa musel stať platiteľom DPH, keď pracuje v zahraničí ale platí mu faktúru slovenská firma?

Príspevok za ubytovanie odídencov a DPH

Ako máme z pohľadu DPH posúdiť príspevok za ubytovanie odídencov poskytovaný obcou podľa § 36a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a nariadení vlády č. 99/2022 Z. z. a č. 218/2022 Z. z., a tiež príspevok za ubytovanie odídencov poskytovaný Ministerstvom dopravy SR podľa § 27k zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a nariadení vlády č. 100/2022 Z. z. a 219/2022 Z. z.? Ak je prijímateľ príspevku platiteľ DPH vzniká povinnosť odvodu DPH, aj napriek tomu, že príspevok má charakter dotácie a účtuje sa o ňom ako o dotácii?

Nárok na odpočet DPH pri dodaní služby z ČR od dodávateľa neregistrovaného na DPH v ČR

Môže si slovenský platiteľ DPH uplatniť nárok na odpočet DPH pri prijatí služby (počítačové, programové služby) od českého dodávateľa, ktorý ale nie je registrovaný pre DPH v Čechách a nemá pridelené IČ DPH. Má slovenský platiteľ DPH nárok na samozdanenie, alebo DPH môže mať iba na výstupe a DPH uhradiť, a nárok na DPH na vstupe nemá a teda nemôže faktúru samozdaniť?

Dodávateľa služieb sme už požiadali, aby sa v ČR registroval, takže v budúcnosti očakávame, že mu bude pridelené IČ DPH.

Predaj tovaru v zahraničí z pohľadu DPH

Slovenský dodávateľ s.r.o. (platiteľ DPH SK) – predajca stavebných materiálov kúpil v Poľsku od platiteľa DPH PL stavebný materiál, ktorý následne predal odberateľovi platiteľovi DPH SK. Stavebný materiál išiel však z Poľska priamo do Českej republiky, na základe objednávky odberateľa. Ako má tento materiál dodávateľ s.r.o. platiteľ DPH SK vyfakturovať v rámci zákona o DPH? A môže na neho poľský dodávateľ preniesť samozdanenie, keďže tento tovar nepríde reálne na územie SR?

Výroba okien a montáž v Rakúsku

Slovenská s.r.o. vyrába okná. Tie následne namontuje na nehnuteľnosti u konečného spotrebiteľa v Rakúsku – u fyzickej osoby nepodnikateľa. Aké povinnosti má v súvislosti s touto dodávkou? Ďakujem!

Predaj použitého tovaru zo SR do EU

Ak použitý tovar zo SR do EÚ predáva neplatiteľ DPH zo SR platiteľovi z iného členského štátu, slovenská firma (neplatiteľ DPH) môže vystaviť faktúru za predaj použitého tovaru klasicky až do lehoty dosiahnutia obratu definovaného pre povinnú registráciu k DPH?

Keďže kupujúci v EÚ je platiteľom DPH vo svojom členskom štáte, predpokladáme, že sa nemusí registrovať podľa podobného § 7 nášho zákona, keďže má VAT číslo vo svojom členskom štáte (máme na mysli hranicu podľa nášho zákona 14 000 €).