Nákup v Spojenom kráľovstve

Klient – sro, registrovaná pre DPH podľa § 7a, pri pracovnej ceste do Spojeného kráľovstva kúpil pracovnú uniformu, pričom faktúra bola vystavená a uhradená aj s DPH Spojeného kráľovstva s uvedením slovenského IČ DPH klienta a GB IČ DPH dodávateľa. Následne si uniformu priniesol so sebou späť na Slovensko.

Vyplývajú mu v súvislosti s týmto nákupom nejaké povinnosti ohľadne DPH? Na faktúre je totiž uvedené:
EU clearance – Custom procedure 4200:
Fiscal Representative TD Express Services, 8 rue des Champs, FR-68220 Hésingue
VAT Nr. FR ZX 451 223 168
Tax-exempt intracommunity delivery (art. 291 III 4° CGI)
Processing via fiscal representative (application art. 143 VAT Directive)

Faktúra SAE

Platiteľ DPH vystavuje faktúru za marketingové služby zdaniteľnej osobe zo Spojených arabských emirátov (majú pridelené TRN) , t. j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku. Prosím o radu, ako správne vystaviť faktúru z hľadiska DPH?

Doktorand a SZČO – stavebný inžinier

Doktorand pokračuje v štúdiu na VŠ – stavebnej fakulte v Brne. Popri štúdiu si otvoril slovenskú živnosť v rámci činnosti, ktorú vyštudoval a spolupracuje s jednou českou spoločnosťou v Brne, kde aj túto činnosť (stavebný inžinier) priamo vykonáva (jedná sa tam o stavby v ČR). Má povinnosť sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH a podávať súhrnné výkazy?

Registrácia na DPH pri ubytovaní cez Airbnb / Booking

Popri zamestnaní mám živnosť na ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností. Ubytovanie poskytujem prevažne cez Booking a Airbnb. Som povinná registrovať sa podľa § 7a o DPH. Ako sa posielajú výkazy a platí daň?

Obrat na účely DPH – kombinácia živnosti a prenájmu nehnuteľnosti

SZČO má príjmy zo živnosti, a súčasne aj príjmy z prenájmu podľa § 6 ods.3 (prenájom nie je súčasťou podnikania – prenajíma ako súkromná osoba). Sčítajú sa príjmy (§ 6 ods. 1 a § 6 ods. 3) pre posúdenie hranice obratu na DPH? Napr. za podnikanie je suma 45 000 € a z prenájmu by bola výška 6 000 €, je už povinnosť zaregistrovať sa na DPH? Alebo až keď len príjmy z podnikania presiahnu hranicu 49 790 €?

Spätný leasing a DPH

Spoločnosť platca DPH odpredala SLSP olepovačku – nástroj. Firma vystavila fa bez DPH pre SLSP. SLSP poskytne zase firme spätný leasing. Ako postupovať z hľadiska DPH, resp. dane z príjmu?

Montážne práce vykonané v zahraničí

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH prijala objednávku od nemeckej spoločnosti s nemeckým IČ DPH na montážne práce na budove v Poľsku (klient uvádza, že ide o montážne práce na budove spojené s montážou strojov, ktoré sú demontovateľné a nie sú to práce na nehnuteľnosti).
Na práce si slovenská spoločnosť najala:
– slovenského podnikateľa -neplatiteľa DPH
– poľského podnikateľa – má IČ DPH v Poľsku
Títo vystavujú slovenskej spoločnosti, platiteľovi DPH, faktúry za práce vykonané v Poľsku. Ako správne fakturovať z hľadiska DPH:
1. slovenský podnikateľ -neplatiteľ DPH. Faktúra bez DPH?
2. poľský podnikateľ – má poľské IČ DPH. Faktúra s prenosom DPH na slovenského platiteľa? Pokiaľ to dodávateľ na FA neuvedie, slovenská spoločnosť aj tak samozdaní?

Následne slovenská spoločnosť vyfakturuje nemeckej spoločnosti práce s prenosom DPH na nemeckú spoločnosť, nakoľko miesto dodania je podľa §15 – podľa sídla objednávateľa.

Je tento postup správny alebo ako by mali správne postupovať?

Predaj nebytových priestorov po zmene účelu na byty a DPH

Obstaraná nehnuteľnosť bez DPH v roku 2019, pôvodná kolaudácia na iné nebytové priestory je viac ako 5 rokov. Časť nehnuteľnosti kolaudáciou v roku 2023 povolená zmena účelu na byty bez stavebných úprav. Tieto byty sa v roku 2024 idú predávať občanom.
Prosím o posúdenie: Byty na predaj nespĺňajú podmienku oslobodenia § 38 ods. 7 (zmena účelu na byty v roku 2023)? Byty sa musia predať s DPH?

Dlhodobý prenájom mot. vozidla a zábezpeka, zmluvné úroky

Slovenská s.r.o. platiteľ DPH ako hlavný predmet podnikania má dlhodobý prenájom osobných motorových vozidiel. Väčšinu svojich zákazníkov má zo zahraničia zo štátov EU, ktorí sú platitelia DPH vo svojich domovských krajinách ale má zákazníkov aj zo Slovenska. Pred odovzdaním motorového vozidla do dlhodobého prenájmu, každému zákazníkovi vystavia faktúru na zábezpeku, kauciu, ktorú zákazník zaplatí a v prípade, ak vozidlo po skončení nájmu vráti bez poškodenia a keď v rámci zmluvného vzťahu neporušil zmluvné podmienky (nenajazdil viac kilometrov na vozidlo ako bolo dohodnuté atď.) tak tú zábezpeku dostane naspäť. V prípadoch, keď zákazník mešká s mesačnou platbou za prenájom sa mu vystaví faktúra na dohodnuté zmluvné úroky na obdobie, v ktorom bol s platbou v omeškaní. Chcel by som sa opýtať:
1. Na faktúre, kde fakturujú zábezpeku, treba uviesť DPH alebo to je oslobodené od DPH?
2. V prípade, ak zákazník vozidlo poškodí alebo nedodrží zmluvné podmienky a vložená zábezpeka mu nebude vrátená, treba vystaviť nejaký ďalší daňový doklad a v takom prípade odviesť DPH zo sumy, ktorá bola vložená ako zábezpeka?
3. Zmluvné úroky sú oslobodené od DPH?
4. Keď sa fakturujú zmluvné úroky zahraničnej spoločnosti napr. nemeckej tak úroky treba uviesť v súhrnnom výkaze?

Stratený tovar (poistná udalosť) na strane kurierskej spoločnosti pri dodávke tovaru zákazníkovi

Sme slovenská spoločnosť, platca DPH a prevádzkujeme e-shop. Naše výrobky (tovar) k zákazníkom zasielame prostredníctvom kuriérskych spoločností. Stáva sa, že na strane kuriérskej spoločnosti príde k strate balíka alebo poškodeniu obsahu balíka. V takom prípade posielame tovar znovu zákazníkovi – vyskladníme, ale kuriérska spoločnosť nás požiada o vystavenie faktúry za tovar bez DPH na ich spoločnosť, nakoľko oni si náhradu uplatňujú asi z poistenia pre tieto prípady.
Otázka: Keď my vystavíme faktúru bez DPH, odpíšeme tovar zo skladu, nemáme povinnosť vysporiadať DPH z tohto tovaru voči štátu? Uvádzame hodnotu tohto tovaru niekam do výkazu DPH a KV k DPH?
A pod otázka: Z hľadiska účtovníctva, účtujem úbytok tohto tovaru ako výnos?