blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 a zaplatenie dane z príjmov v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus)


Povinnosť doručovať podania (napr. daňové priznania k dani z príjmov) elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSD“) finančnej správe má: daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou… Čítať viac »

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 01.01.2020


Tento článok sa venuje porovnaniu legislatívy týkajúcej sa platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „PO“) účinnej do 31.12.2019 a od 01.01.2020, ako aj spôsobu výpočtu preddavkov na daň z príjmov PO do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 a po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019.