blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Nákup rúšok a iných ochranných pomôcok


Právny základ V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom na pracovisku rúško a zároveň povinnosť zamestnanca ho používať. Pre zamestnávateľa vyplýva táto povinnosť poskytnúť na pracovisku rúško najmä z ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ustanovenia § 177 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a pre… Čítať viac »

Návrh série opatrení pre podnikateľov v oblasti daní, odvodov, miezd a podnikateľského prostredia


Aj ZÚSK prináša návrh série opatrení pre podnikateľov v oblasti  daní, odvodov, miezd a podnikateľského prostredia. Okrem prijatia tvrdých opatrení proti šíreniu nákazy je potrebné myslieť aj dopredu a rovnako zodpovedne je potrebné pristúpiť aj k ochrane ekonomiky a podnikateľov. Zatiaľ ide iba o prvotný návrh 31 opatrení, ktoré by mohli podporiť podnikateľské prostredie. Lehoty… Čítať viac »

Ako postupovať v prípade, ak nevieme včas spracovať doklady k DPH v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus)


Vzhľadom na skutočnosť, že v týchto dňoch sa intenzívne skloňujú komplikácie a zvýšené riziko pri vykonávaní našej profesie z dôvodu snahy eliminovať osobný kontakt a aj kontakt s dokladmi doručovanými klientmi, prinášame Vám krátke zhrnutie možností, ako postupovať, s prehľadom prípadných následkov daného postupu. Aktuálne zo strany správcu dane nemáme priznanú, ani prisľúbenú žiadnu výnimku, alebo inú výhodu v prípade nesplnenia… Čítať viac »

Oficiálne stanovisko ZÚSK a výzva pre MF SR a FR SR


Znenie oficiálnej výzvy, ktorú adresujeme na MF SR a FR SR Týmto sa na Vás obraciame, v mene našich 1 113 členov (účtovníkov, personalistov) o zváženie ďalších možností pomoci alebo úľav týkajúcich sa povinností v súvislosti s plnením rôznych termínov. Rovnako, ako aj zamestnanci FR SR, aj my účtovníci sme osoby vystavené zvýšenému riziku nákazy COVID-19 (nový koronavírus). Aj účtovníci… Čítať viac »

Home office zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa


V súčasnosti našou spoločnosťou rezonuje téma koronavíru. Ústredný krízový štáb od utorka 10.03.2020 vyhlásil plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných podujatí. V súvislosti s týmito opatreniami zamestnávatelia začínajú čoraz viac aplikovať tzv. home office. Na mieste je preto otázka, či a ako je tento pojem definovaný zákonom a aké práva zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa z toho plynú. Zákonník práce pojem… Čítať viac »