blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Možnosti podpory neziskového sektoru a ich výhody / nevýhody


V súčasnej ťažkej situácii sa zíde každé euro. Zíde sa nielen podnikateľom, ľuďom, ale aj tretiemu sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie alebo vo všeobecnosti osoby nezaložené / nezriadené za účelom podnikania). Skúsme si teda zosumarizovať ako možno maximalizovať podporu týchto subjektov, aké sú možnosti ich podpory a aké sú výhody / nevýhody jednotlivých foriem ich podpory.… Čítať viac »

GDPR dokumentácia pre účtovníkov a personalistov pre rok 2020


Nie je to tak dávno, keď médiami rezonovali výstrahy „gigantických“ pokút za nesplnenie povinností v oblasti spracúvania osobných údajov a to až do výšky 20.000.000 eur resp. 4% z obratu spoločnosti. Splnenie účelu tejto výstrahy sa zrejme minulo účinkom, keďže v praxi sa stále stretávame so zlyhaniami pri implementácii nariadenia GDPR. Taktiež sa opomína povinnosť vzdelávania zamestnancov v oblasti ochrany… Čítať viac »

„Pomoc“ po slovensky alebo prečo podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania


Stav aktuálny k 19.03.2020 Dosluhujúca vláda SR má zviazané ruky, a preto nemôže prijímať účinnú pomoc v boji proti následkom COVID-19 (nový koronavírus). Veríme ale, že pomoc novej vlády bude razantnejšia a cielenejšia. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2020 z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z… Čítať viac »

Nákup rúšok a iných ochranných pomôcok


Právny základ V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom na pracovisku rúško a zároveň povinnosť zamestnanca ho používať. Pre zamestnávateľa vyplýva táto povinnosť poskytnúť na pracovisku rúško najmä z ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ustanovenia § 177 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a pre… Čítať viac »