blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

„Pomoc“ po slovensky alebo prečo podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania


Stav aktuálny k 19.03.2020 Dosluhujúca vláda SR má zviazané ruky, a preto nemôže prijímať účinnú pomoc v boji proti následkom COVID-19 (nový koronavírus). Veríme ale, že pomoc novej vlády bude razantnejšia a cielenejšia. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2020 z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z… Čítať viac »

Nákup rúšok a iných ochranných pomôcok


Právny základ V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom na pracovisku rúško a zároveň povinnosť zamestnanca ho používať. Pre zamestnávateľa vyplýva táto povinnosť poskytnúť na pracovisku rúško najmä z ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ustanovenia § 177 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a pre… Čítať viac »

Návrh série opatrení pre podnikateľov v oblasti daní, odvodov, miezd a podnikateľského prostredia


Aj ZÚSK prináša návrh série opatrení pre podnikateľov v oblasti  daní, odvodov, miezd a podnikateľského prostredia. Okrem prijatia tvrdých opatrení proti šíreniu nákazy je potrebné myslieť aj dopredu a rovnako zodpovedne je potrebné pristúpiť aj k ochrane ekonomiky a podnikateľov. Zatiaľ ide iba o prvotný návrh 31 opatrení, ktoré by mohli podporiť podnikateľské prostredie. Lehoty… Čítať viac »

Ako postupovať v prípade, ak nevieme včas spracovať doklady k DPH v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus)


Vzhľadom na skutočnosť, že v týchto dňoch sa intenzívne skloňujú komplikácie a zvýšené riziko pri vykonávaní našej profesie z dôvodu snahy eliminovať osobný kontakt a aj kontakt s dokladmi doručovanými klientmi, prinášame Vám krátke zhrnutie možností, ako postupovať, s prehľadom prípadných následkov daného postupu. Aktuálne zo strany správcu dane nemáme priznanú, ani prisľúbenú žiadnu výnimku, alebo inú výhodu v prípade nesplnenia… Čítať viac »