Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom PROFI alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Odvody počas pandémie

Chcela by som sa Vás opýtať ci vzhľadom na vzniknutú situáciu koronavírusu, ak som SZČO, musím platiť odvody do ZP a SP alebo môžem niekde požiadať o odklad ich platenia.

predaj nehnuteľnosti s pozemkami

JU platiteľ DPH predáva inému platiteľovi DPH čerpaciu stanicu – budovu, pozemky a zariadenie. Kolaudácia bola v r.2016. V kúpnej zmluve je cena stanovená samostatne pre budovu, pozemky i zariadenie. Fakturuje všetky položky s DPH, nakoľko nespĺňa §38 bod a) ? A v ktorom zdaňovacom období sa to uvedie v DPH ? Prosím o konkrétnejšie… Čítať viac »

Kritériá na overenie účtovnej závierky za rok 2019

Ako mám postupovať pri posudzovaní kritérií na povinnosť overenia UZ. Rok 2019 podľa nových alebo starých kritérií. Podľa starých kritérií spĺňame podmienku pri posúdení rok 2018 a 2019. Z toho mi vyplýva, že overenie UZ za rok 2019 je povinné.

Podiel člena pozemkového spoločenstva a zrážková daň

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou bude vyplácať členom –fyzickým osobám v roku 2020 podiely zo zisku dosiahnutého za roky 2012 – 2017. U niektorých členov táto suma v úhrne presiahne 500 eur. Od 1.1.2017 podlieha dani z príjmov fyzických osôb podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [podľa § 3 ods. 1 písm. g) v… Čítať viac »

Vážne prevádzkové dôvody § 142 ZP, odvody a PN-ka počas tohto obdobia

Zamestnávateľ z vážnych prevádzkových dôvodov pri dodržaní všetkých náležitostí využije § 142 ods 4 ZP a od určitého dňa napr. od 20.3.2020 do 30.4.2020 nebude zamestnancom prideľovať prácu, ale bude im vyplácať náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. Keďže niektorí zamestnanci sú veľmi kreatívni, čo v prípade, že počas tohoto obdobia zamestnanec prinesie… Čítať viac »

Nehmotný majetok alebo jednorazový náklad

S.r.o. má v majetku nehnuteľnosť, ktorú prenajíma ako obchod pre jeden väčší obchodný reťazec. Mesačné nájomné je 16 tis. EUR. Pri uzatváraní zmluvy mal nájomca požiadavku k samotnej doprave prislúchajúcej k prístupu k obchodu. Prenajímateľ si dal posúdiť statickú a dynamickú dopravu, za čo zaplatil 9.500 EUR. Následne dal vypracovať projekt za sumu 5.500 EUR.… Čítať viac »

Predaj tovaru

Slovenský platiteľ DPH objedná pod IČ DPH SK tovar z Turecka, následne ho predá do Talianska odberateľovi pod IČ DPH IT. Tovar pôjde z Turecka priamo do Talianska. Slovenský platiteľ vystaví faktúru pre taliana so slovenskou daňou, keďže tovar nevstúpil nikdy na územie SR. Správne? Ďakujem

Nariadenie vlády – koronavírus vs. účtovné služby

Vláda nariadila v súvislosti s koronavírusom od 16.03.2020 zatvorenie obchodov a prevádzok poskytujúcich služby. Na základe uvedeného by som chcel poznať Váš názor na to, ako postupovať v prípade prevádzky poskytujúcej účtovné služby (účtovnej kancelárie), pokiaľ chceme chrániť jednak zamestnancov a jednak klientov … čo žiaľ, pre termíny, napr. DPH nie je možné a nie… Čítať viac »

Výkup katalyzátorov

Spoločnosť, platiteľ dph vykupuje od občanov /na ulici/ staré katalyzátory, ktoré následne predá do zahraničia. Občanom za „tovar“ aj zaplatí, len nemá ich identifikačné údaje, aby mohol vystaviť „účtovný doklad“ pre účely uplatnenia daňových nákladov. Dokonca občania takýto náhodný príjem ani nemienia zdaňovať. Je prosím nijaká legálna forma, ako dostať tieto nákupy do daňových nákladov,… Čítať viac »

Svedočné

Zamestnanec ide svedčiť na súd. Zamestnávateľ mu potvrdí tlačivo o výške mzdy, na ktorom súčasne potvrdzuje, že mu suma bude zrazená z jeho mzdy. V prípade neplateného voľna sa zamestnancovi prerušuje sociálne aj zdravotné poistenie. Je možné po potvrdení dokladu o svedočnom a o zrazení tejto sumy zo mzdy , zúčtovať tomuto zamestnancovi s jeho… Čítať viac »