Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zmarená investícia – Zaplatený preddavok na budúcu kúpu ojazdeného auta

Firma s.r.o. /kupujúci/ zaplatila predávajúcemu na základe Dohody o budúcej zmluve preddavok na kúpu dovezeného ojazdeného auta /výbava auta podľa požiadaviek kupujúceho/. Prvá časť preddavku bola na kúpnu cenu auta a druhá časť preddavku bola na náklady súvisiace s dovozom a prípravou auta na predaj. Predávajúci následne auto na želanie kupujúceho doviezol zo zahraničia a… Čítať viac »

Prenájom auta mimo EÚ

Slovenská s.r.o. platiteľ DPH sa zaoberá dlhodobým prenájmom a sprostredkovaním dlhodobého prenájmu osobných vozidiel. Slovenská s.r.o. má v prenájme od maďarskej spoločnosti autá s maďarskou ŠPZ. Tie autá, ktoré prenajíma od maďarskej spoločnosti by dal do ďalšieho prenájmu dubajskej spoločnosti ( Spojené arabské Emiráty ) a dubajská spoločnosť autá by používala na území EÚ. Odovzdávanie… Čítať viac »

Účtovanie výnosov s.r.o.

Spoločnosť s r.o., o. i. vykonáva činnosť kostýmového výtvarníka pre divadlá filmy a TV seriály. Nakupuje odevy hlavne v second-handoch ale aj od FO na KPZ a v bežných obchodoch. Účtujeme ich na účet 501 spotreba materiálu na kostýmy. Niektoré takto kúpené odevy upravujeme, iné nie. Ak fakturujeme služby kostýmového výtvarníka aj s dodaním kostýmov… Čítať viac »

Štipendium poskytnuté doktorandovi UPJŠ KE od KAS kancelária Bratislava

Je poskytnuté štipendium od Konrad Adenauer Stiftung pre doktoranda UPJŠ KE zdaniteľným príjmom? Za 09 – 12/2023 som dostal na účet peniaze dňa 19.10.2023 a za 1.Q./2024 som dostal peniaze 29.12.2023. Ak je to zdaniteľný príjem musím zdaniť obe sumy v roku 2023?

Občianske združenie charitatívna reklama resp. daňový výdavok u poskytovateľa financií z s.r.o.

Spoločnosť poskytla finančné prostriedky vo výške 15 000 eur športovému klubu za účelom zverejnenia loga s.r.o., nákup športového oblečenia s logom s.r.o., organizovanie turnajov počas celého roka 2024 a to na základe zmluvy o charitatívnej reklame. Otázka: finančné prostriedky s.r.o. poskytla športovému klubu v hotovosti na základe príjmového a výdavkového pokladničného dokladu. Je možné považovať… Čítať viac »

DPH pri krádeži tovaru nadobudnutého z IČS

Spoločnosti bolo odcudzené motorové vozidlo, ktoré bolo evidované v zásobách – tovar. Je spoločnosť povinná odviesť DPH (§ 53 ods. 5 zákona o DPH), keď tovar bol nadobudnutý z IČŠ a použitý § 11 zákona o DPH („samozdanenie“) ? Ak áno, DPH sa odvedie z kúpnej ceny?

Príležitostný peňažný príjem do 500 eur ročne doplňujúca otázka na odpoveď 5.6.2024 Ing. Ozimý

Dobrý deň prajeme, pán inžinier, ak dovolíte: ak by občan /napr. dôchodca, dobrovoľne nezamestnaný, ženana MD/, ktorý obdržal príležitostný príjem do 500 eur ročne, za aktuálny rok nedosahuje limit súhrnu príjmov /§ 32 ZoDzP/z ktorých by bol povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za aktuálne zdaňovacie obdobie, aj vtedy je problém zahrnúť… Čítať viac »

Faktúra z Číny

Dobrý deň, dostali sme 13.6.2024 faktúru z Číny a bola aj 13.6.2024 zaplatená. Na faktúre z Číny je dátum 10.4.2024. Na faktúre sú fakturované certifikáty k inverteru. Prosím Vás jedná sa o službu a mám povinnsoť podať dodatočné DPH a teda faktúru samozdaniť v 04/2024? Ďakujem

Prenesenie daňovej povinnosti alebo fakturácia s DPH

S.r.o., platiteľ DPH fakturuje elektrikárske práce s dodávkou tovaru. U odberateľa však tento raz využil možnosť subdodávky, objednal si platiteľa DPH, ktorý spravil komplexné elektroinštalačné práce, ktorý mu ich fakturoval s prenosom daňovej povinnosti. On následne na to odberateľovi fakturoval dodávku tovaru + plus fakturoval mu aj tieto komplexné elektroinštalačné práce. Chcem sa opýtať, či… Čítať viac »

Elektromobil a náklady

Spoločnosť s.r.o., platiteľ DPH, obstarala elektromobil, ktorý bude využívať pri svojej činnosti. Može si do nákladov zaúčtovať kúpu wallboxu, ktorý nainštalovala na dom, resp. rozostavanú stavbu? Ako má preukazovať spotrebu elektrickej energie, ak v technickom preukaze je uvedený výkon? Aké náklady si môže uplatniť? Vlastníkom rozostavanej stavby je súkromná osoba. Zmluva o dodávke elektriny je… Čítať viac »