Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Mimoriadne priznanie k DPH pri neskorej registrácií

Ideme podávať mimoriadne daňové priznanie k DPH z dôvodu oneskorenej registrácie k DPH. S niektorými odberateľmi sme sa dohodli na vystavení ťarchopisu. Naša otázka znie – do ktorého zdaňovacieho obdobia vstúpi DPH z týchto ťarchopisov? Do mimoriadneho alebo až do prvého riadneho, keďže vystavené budú až deň po registrácií k DPH? Znamená to teda, že… Čítať viac »

Archivácia dokladov vs. škodová udalosť

Klient mal v roku 2022 škodovú udalosť (zhorel mu dom). Vzhľadom na to že to bola novostavba a následné rozsiahle škody, tak bola v rámci šetrenia poistnej udalosti privolaná aj kriminálka a zisťovanie príčiny požiaru, či to bolo resp. nebolo úmyselné  a následne prijaté opatrenia k hradeniu poistnej udalosti. Cudzie zavinenie nebolo preukázané. Otázka smeruje… Čítať viac »

Vykazovanie úroku z poskytnutej pôžičky v priznaní k DPH

Dňa 1.marca 2023 požičala spoločnosť ABC s.r.o. spoločnosti XYZ a.s. sumu 100 000 EUR. V zmluve je dohodnutý fixný úrok 12.000 EUR splatný do dňa konečnej splatnosti 31.3.2024. Ako sa má správne vykázať úrok v riadku 13 daňového priznania k DPH? Je správne úrok rozpočítať a každý mesiac uviesť v daňovom priznaní 1/12 sumy úroku,… Čítať viac »

Príjmy na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu

Obecný športový klub, občianske združenie, na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 47 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z.  o športe vypláca mesačne 150,00 € hráčovi / trénerovi za športovú činnosť pod hlavičkou obecného športového klubu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Hráč/tréner sa zaväzuje: 1. Zúčastňovať sa tréningov,… Čítať viac »

Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a DPH

V súvislosti so zabezpečením stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení mám otázku týkajúcu sa DPH, nakoľko pri stravovacích službách, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom je základom dane podľa § 22 ods. 1 ZoDPH protihodnota skutočne prijatá od zamestnanca (vrátane DPH). Je správne, ak príspevok zamestnávateľa a ani príspevok zo SF nie sú súčasťou základu dane… Čítať viac »

Oneskorená registrácia DPH, opravná faktúra a odvod DPH

Daňovník sa oneskorene registroval na DPH. Za obdobie, za ktoré je povinný podať „mimoriadne“ daňové priznanie (21 dní po prekročení zákonom stanoveného obratu, po deň, ktorý predchádza dňu, keď sa platiteľom stal) vystavil faktúru v sume 6 000 €. Napriek tomu, že ide o stavebné práce v sekcii F, nemôže ísť o prenos daňovej povinnosti,… Čítať viac »

Stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení z pohľadu DPH

Zamestnávateľ (platiteľ DPH) zabezpečuje stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v súlade s § 152 Zákonníka práce a aj zo sociálneho fondu. Zamestnanci hradia z jedného obeda sumu 1 €. Je zamestnávateľ povinný odviesť DPH z celkovej ceny obeda (4 €) alebo iba zo sumy, ktorú hradia za obed zamestnanci… Čítať viac »

Solárne panely umiestnené na budove a určenie osoby, ktorá ich bude odpisovať

Jedna organizácia nezriadená za účelom podnikania prenajíma budovu inej organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Na túto budovu chcú nainštalovať solárne panely. Obe organizácie majú aj príjmy, z ktorých platia daň z príjmov. Ktorá organizácia by mala byť vlastníkom solárnych panelov, odpisovať ich a časť odpisov si uplatniť do daňových výdavkov?

Zdaňovanie nepeňažného benefitu zamestnanca

Má zamestnávateľ povinnosť zdaniť zamestnancovi nepeňažný benefit poskytnutý formou dovolenky navyše, narodeninového voľna, sick day? Akou formou by sa mal zdaniť víkendový teambuilding mimo pracoviska, ak je vo faktúre zahrnutá strava, ubytovanie, poplatky za prenájom športového vybavenia, (napr. bicyklov, tenisové kurty), poplatok za wellness, bazény ai? Je to nepeňažný benefit zamestnanca a má zamestnávateľ povinnosť… Čítať viac »

Prijatý dobropis k reklamácii z pohľadu DPH

Dňa 26.07.2022 sme podávali online reklamáciu dodávateľovi (vrátený tovar). K reklamácii sa nám dodávateľ nevyjadruje a niekedy musíme reklamáciu urgovať aj niekoľkokrát, (stane sa, že dobropis obdržíme vystavený aj o pol roka). Dňa 02.12.2022 sme obdržali dobropis, ktorý bol vystavený dňa 30.11.2022. Jedná sa o CZ dodávateľa (na Slovensku registrovaného podľa § 5 ZDPH) s… Čítať viac »