Tvorba sociálneho fondu v neziskovej (rozpočtovej) organizácii

Organizácia, ktorá zamestnáva na základe pracovnej zmluvy, musí tvoriť sociálny fond v minimálnej výške 0,6 % z hrubých miezd zamestnancov. Zákon umožňuje tvoriť sociálny fond aj do 1 %. (v prípade neziskovej organizácie je uvedené, ak to rozpočet umožňuje). Otázkou je, či môže teda nezisková organizácia (n. o. podľa Zákona 213/1997) tvoriť Sociálny fond aj vo výške 1 %, ak to rozpočet umožňuje. (napr. v rozpočte bola rezerva). Ak môže tvoriť sociálny fond, môže použiť aj z tejto časti na príspevok na stravovanie?