Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie


Podpísané Vyhlásenie na spôsob a formu poskytovania príspevku na stravné zo strany zamestnanca má platnosť 1 rok. V roku 2022 sme od každého zamestnanca mali podpísané vyhlásenie o forme príspevku. Bolo to rôzne a tým sa to dosť komplikovalo. Teraz v novembri sa vedenie organizácie na svojom zasadnutí prijalo uznesenie s platnosťou od 1.1.2023 o tom, že príspevok na stravné sa bude poskytovať jednotne a to ako „Finančný príspevok“ k výplate. O tomto rozhodnutí je Uznesenie prijaté schvaľovacím orgánom. Mzdárka má názor, že treba znova dať všetkým zamestnancom podpísať vyhlásenie o spôsobe a forme príspevku na stravné, teda ako zamestnanec chce. Je potrebné aby znova zamestnanci podpisovali Vyhlásenie, keď Uznesenie organizácie a súčasne zakomponovanie znenia Uznesenia do organizačnej smernice je platné pre celú organizácie jednotne? Máme 50 zamestnancov a sme nezisková organizácia. Pôvodne podpísané Vyhlásenia nepresiahli 1 rok.
Nemáme odbory, ale Rada organizácie má právo prijímať uznesenia, ktoré sú potom záväzné pre organizáciu.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

RNDr. Jana Motyčková

Poradenstvo týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej oblasti, Zákonníka práce a exekučných zrážok zo mzdy.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom