Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zastavenie exekúcie


Poverením OS zo dňa 22.02.2016 bola súdna exekútora poverená vykonaním exekúcie proti povinnému – spoločnosti ktorá nám dlhovala finančné prostriedky z nezaplatenej faktúry splatnej 26.05.2015. Na uvedenú pohľadávku sme vytvorili 100% opravnú položku.

Súd z OR zistil, že pôvodný povinný z dôvodu zlúčenia zanikol 8.7.2016 a jeho právnym nástupcom sa stala iná spoločnosť. Následne boli vydané exekučné príkazy do bánk na túto nástupnícku spoločnosť. Exekútorský úrad zistil, že spoločnosť nevlastní žiadny majetok a odporučil nám zastavenie exekúcie.

Uznesenie o zastavení exekúcia na našu žiadosť nadobudlo právoplatnosť 17.02.2020. Súd postupoval v zmysle Exekučného poriadku účinného do 31.03.2017. Máme tieto otázky k uvedenému zastaveniu exekúcie:
1. Môžeme si trovy exekúcie zaúčtovať do daňových nákladov?
2. vyradenie pohľadávky zaúčtujeme zrušením opravnej položky – 391/311 ?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom