Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Vyradenie pohľadávky z účtovníctva


Spoločnosť eviduje na účte 315 pohľadávku vo výške 70 000,-.
V r. 2012 došlo k nákupu nehnuteľnosti (042/321), nehnuteľnosť zaradená v OM spoločnosti. Následne v roku 2014 na základe súdneho rozhodnutia dochádza k odňatiu vlastnických práv k nehnuteľnosti – vyšetrovaním sa zistil podvodný obchod. Naša spoločnosť figuruje ako poškodená. Nehnuteľnosť bola odpisovaná do momentu straty vlastnických práv. Ku dňu vymazu práv z Katastra nehnuteľnosti sa vyraďuje nehnuteľnosť z majetku spoločnosti zápisom 315AE/021AE a vzniká pohľadávka voči neznámemu páchateľovi. Nehnuteľnosť sme v danom čase vyradili 315/021, práve kvôli tomu, že prebiehalo policajné vyšetrovanie, súdne konanie a pohľadávka existuje.
OP k tejto pohľadávke sa netvorili – mali sme za to, že sa k tomuto druhu pohľadávok nedajú tvoriť OP keďže nikdy neboli zahrnuté do výnosov spoločnosti.
Pohľadávka je predmetom Zmluvy o prevode na postupníka so zmluvne vyčíslenou odplatou za postúpenie vo výške 7 000,-. Postúpenie je právne prešetrené, suma odplaty bola stanovená % z hodnoty pohľadávky z dôvodu veľmi nízkej pravdepodobnosti úspešnosti vymáhania. Súdne konanie stále trvá, ťahá sa však už od r. 2012 s viacmenej negatívnym scenárom pre nás – páchateľ nemá majetok. Podaná obžaloba na prokuratúre v r. 2018.
Ako vieme účtovne vyradiť pohľadávku z účtu 315AE z aktív spoločnosti? Môžeme rozdiel medzi výškou pohľadávky a odplatou za postúpenie považovať za daňový výdavok?
Ako na to nazerať z pohľadu DzP?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca a odborník na dane a účtovníctvo s dlhodobou praxou vo svojich spoločnostiach Atomgroup s.r.o. a Tax-home s r.o. Skúsený lektor v oblasti daní a účtovníctva.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom