Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Vyradenie obchodného podielu dcérskej spoločnosti, ktorá zanikla ukončením konkurzu z dôvodu nemajetnosti


SRO eviduje 100 % – ný obchodný podiel svojej „dcéry“. Pri uzávierke za rok 2018 sme zohľadnili informáciu, že dcérska SRO sa nachádza v ťažkostiach , a vytvorili sme opravnú položku na hodnotu podielu vo výške 25 % (účtovne 565/096) , v DP 2018 ako pripočítateľnú položku k základu dane. V priebehu roku 2019 po uzávierke 2018, vstúpila dcéra do konkurzu, a v 11/2019 došlo k ukončeniu konkurzu z dôvodu nemajetnosti a výmazu SRO dcéry. Otázka – zrušenie podielu 75 % účtujeme 568/061 + zrušenie opravnej položky 25 % 096/061 – ide o daňovo neuznaný (568) náklad, alebo v tomto prípade z titulu nemajetnosti, pôjde o riadny náklad firmy, a teda v tom prípade v DP 2019 dám do odpočítateľných položiek aj 25% z podielu z roku 2018?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom