Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Vyplatenie podielov na zisku pred vstupom spoločnosti do likvidácie


Spoločnosť v budúcnosti plánuje likdvidáciu sročky z dôvodu ukončenia činnosti. Môže si konateľ vyplatiť podiely na zisku aj v tom prípade, ak hodnota nerozdeleného zisku je nižšia ako hodnota neuhradenej straty? Spoločnosť má v majetku ešte nejaké automobily, ktoré plánuje predať, pohľadávku voči konateľovi z titulu predaja majetku, pôžičku voči tretej osobe, obe tieto pohľadávky budú vyrovnané . Zároveň má spoločnosť čerpaný kontokorent.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom