Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Úrok z poskytnutej pôžičky (časové rozlíšenie)


Moja otázka sa týka zachovania akruálneho princípu v prípade, že je v zmluve o úvere presne vyšpecifikované obdobie, za ktoré sa úrok platí a obdobie, za ktoré je pôžička poskytnutá bezúročne.

V 06.04.2023 požičala spoločnosť ABC s.r.o. spoločnosti XYZ a.s. (nejedná sa o spriaznené osoby) sumu 200.000,- EUR. V zmluve je dohodnutý fixný úrok 40.000,- EUR splatný do dňa konečnej splatnosti 15.05.2024. V zmluve je napísané „Úver sa poskytuje ako úročený, pričom úrok, ktorý sa Dlžník zaväzuje zaplatiť Veriteľovi za poskytnutý Úver bude vo fixnej dohodnutej výške (i) 0,00 EUR za obdobie od 06.04.2023 do 31.12.2023, a (ii) 40.000,- za obdobie od 01.01.2024 do dňa konečnej splatnosti.“

Ako správne zaúčtovať takýto výnosový úrok? Môžem, v súlade so zmluvou, účtovať výnos 40.000,- EUR iba v roku 2024? Alebo je potrebné úrok časovo rozlíšiť/rozpočítať na celé obdobie od 06.04.2023 do 15.05.2024, a teda účtovať do výnosov pomernú časť v roku 2023 a pomernú časť v roku 2024, napriek tomu, čo je v zmluve napísané?

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca a odborník na dane a účtovníctvo s dlhodobou praxou vo svojich spoločnostiach Atomgroup s.r.o. a Tax-home s r.o. Skúsený lektor v oblasti daní a účtovníctva.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom