Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Účtovanie derivátových operácií


Spoločnosť s.r.o., mikro účtovná jednotka, obchoduje prostredníctvom X-Trade Brokers / XTB. Účtujeme na základe § 16 Opatrenia MF SR zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujeme pomocou účtov 378 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 a 379 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 568 alebo účtujeme na základe opatrenia MF SR § 17 ods. 10 písm. d) od 1.1.2019?

Je potrebné rozlišovať každú derivátovú operáciu zvlášť (napr. NATGAS, COFFEE, DE30, USDJPY), porovnávať čas otvorenia a čas uzavretia, oceňovať ich trhovou cenou ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky, aj keď máme zostatok na účte v eurách?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom