Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Súhrnný výkaz podaný za štvrťrok


Spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH. V novembri 2020 dodala tovar v rámci EÚ inému platiteľovi DPH podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Tovar bol v hodnote 357 €. Hodnota tovarov dodaných podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH za minulé obdobia (2 roky pred) je v hodnote 0 €. Nakoľko hodnota dodaných tovarov bola nižšia ako 50 000 €, rozhodla sa spoločnosť podať kvartálny súhrnný výkaz podľa § 80 ods. 2 zákona o DPH. Kvartálny súhrnný výkaz za 4Q / 2020 spoločnosť aj podala v lehote na podanie, t. j. do 25.01.2021. (hodnota vykázaných tovarov je v sume 357 €, hodnota služieb 0 €).

Následne spoločnosť obdržala výzvu od správcu dane, že je povinná podať mesačný súhrnný výkaz za obdobie november 2020. Je postup správcu dane správny? V prípade, ak nie je postup správcu dane správny, ako sa voči tejto výzve brániť.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom