Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Súdny spor o pozemky a ich účtovanie


Naša spoločnosť kúpila v r. 2014 pozemky, ktoré sú momentálne predmetom súdneho sporu, že patria občanom mesta, v ktorom sídlime. Okresný súd rozhodol v prospech týchto občanov (žalobcov), takže sme to následne posunuli na krajský súd, ktorým im dal za pravdu v r. 2019. Na základe tohto rozhodnutia, hoci sme podali dovolanie, kataster zapísal ako vlastníkov pozemkov jednotlivých žalujúcich, ale uzatvorené to ešte zo strany krajského súdu nie je. Ako máme účtovne podchytiť skutočnosť, že pozemky už nie sú našim majetkom, hoci sme za nich v minulosti zaplatili? V prípade, že dovolanie na súd nebude úspešné, budeme vymáhať škodu od pôvodného vlastníka, od ktorého sme pozemky nadobudli. Je potrebné pozemky – vyradiť z účtovníctva, – presunúť na podsúvahu, – vytvoriť k nim opravné položky alebo rezervu, – čakať na vyjadrenie k dovolaniu, alebo sa naskytuje nejaká iná možnosť? Bude to nejak vôbec ovplyvňovať náklady r. 2020?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom