Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe – vrátená zásielka


Zamestnávateľ zaslal zamestnancovi oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe dňom 17.8.2021, Zamestnávateľ sa tak rozhodol a učinil toto rozhodnutie na základe skutočnosti, že zamestnankyňa neprišla od 9.8.2021 do práce a nebolo možné sa s ňou nijako skontaktovať a keďže bola v skúšobnej dobe, využil inštitút skončenia PP podľa §72 Zákonníka práce.
Je nám známa skutočnosť, že takéto oznámenie sa má zamestnancovi doručiť spravidla 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť, čo v tomto prípade nebolo dodržané, ale máme za to, že je to len odporúčanie, nie striktné nariadenie.
Oznámenie o skončení PP bolo zaslané dňa 17.8.2021 poštou doporučene s doručenkou do vlastných rúk so skrátenou dobou uloženia zásielky 5 dní. Zásielka sa vrátila ako neprevzatá / nedoručená 26.8.2021.
Moja otázka znie:
Kedy je deň skončenia pracovného pomeru? 17.8.2021 tak, ako je uvedené v oznámení alebo 26.8.2021, keď sa zásielka vrátila ako nedoručená?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Hronček & Partners

V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. dbáme na profesionalitu a vysokú kvalitu právnych služieb s individuálnym prístupom. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby v najvyššej kvalite a pre klienta prinášať inovatívne a odborné riešenia tak, aby sme sa stali jeho dôverným partnerom.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom