Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Programovacie práce aplikácie na virtuálnu realitu


Spoločnosť sa zaoberá tvorbou vizualizácií interiérov a exteriérov vo virtuálnej realite. Webová aplikácia virtuálnej reality bola obstaraná v roku 2018 formou zmluvy o dielo a vytvorená podľa požiadaviek našej spoločnosti. Túto aplikáciu používame a stále sa upravuje, aby bola naša spoločnosť konkurencieschopná na trhu. Preto máme uzatvorenú rámcovú zmluvu s programátorom, ktorý pre nás vykonáva úpravy, rozšírenie funkcionalít, aplikačných zmien a grafických, vývojových doplnení, upgrade-dov, ux-dizajnu a modulov počítačového programu (ďalej len „adaptačné služby“) za účelom rozvoja, optimalizácie a konsolidácie počítačového programu. Zmluvná cena je stanovená spôsobom súčinu dohodnutej odmeny za hodinu uskutočňovania dodávaného plnenia podľa tejto zmluvy a celkového rozsahu času účelne a efektívne vynaloženého na dodanie plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľom. Na základe tejto zmluvy programátor vystavuje faktúry mesačne, podľa počtu odpracovaných hodín. Hodnota faktúr sa každý mesiac pohybuje od 2 000 € až 2 600 €.  Týmito prácami sa menia ikony, vizuálny vzhľad prostredia, pridávajú sa nové kategórie, ikony. Programujú sa riešenia pre automatické načítavanie atribútov z externých dát.

Máme posúdiť tieto programátorské práce ako technické zhodnotenie webovej aplikácie alebo ide o náklad bežného obdobia?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom