Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prepravné služby – špedícia a vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH


Pri dodaní prepravných služieb sme vychádzali z § 19 ods. 2 zákona o DPH, t. j. daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby (ak samozrejme daňová povinnosť nevznikne prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH alebo čiastkovo / opakovane v zmysle § 19 ods. 3 zákona o DPH). Teda spoločnosť zobrala CMR – určila dátum ukončenia prepravy (napr. 30.11.2021) a na základe toho následne vystavila faktúru za prepravu s dátumom dodania 30.11.2021.

Aktuálne však chceme rozšíriť okruh svojich služieb o tzv. špedičné služby. Nebudeme teda prepravu vykonávať vlastnými dopravnými prostriedkami, ale dopravu budeme zabezpečovať cez rôznych externých prepravcov. Cez na to určený portál vyhľadáme dopyty firiem na prepravu a následne tieto prepravy zabezpečíme cez externých partnerov. Osoba, pre ktorú je preprava zabezpečená komunikuje iba s nami a do výberu konkrétneho prepravcu nevstupuje. Stretli sme sa s názorom, že v tomto prípade sa nebude určovať vznik daňovej povinnosť – dodaním služby, ale v súlade s § 19 ods. 6 a § 9 ods. 4 zákona o DPH.

V zmysle § 9 ods. 4 zákona o DPH platí, že ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Následne z § 19 ods. 6 zákona o DPH vyplýva, že pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, pričom deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

Ako teda správne určiť dátum vzniku špedičnej služby, ktorej odberateľom je slovenský platiteľ DPH? Preprava ukončená 30.11.2021, avšak faktúra vystavená 3.12.2021? Naozaj v prípade špedície vždy postupujeme podľa § 19 ods. 6  zákona o DPH, t. j. dátum dodania uvedieme 03.12.2021? Alebo to bude závisieť aj od iných dojednaní v zmluvy, t. j. musíme postupovať prípad od prípadu?
Pri dodaní podľa § 15 ods. 1 – postupujeme v oboch prípadoch (vlastná preprava, špedícia) rovnako a teda dátumom dodania služby bude 30.11.2021?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom