Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Opravná faktúra , DPH, KV DPH


Konateľ doručil (na základe vyžiadania, lebo bola pripísaná platba na účet spoločnosti) zmluvu na prenájom ornej pôdy (nepodpísanú a bez dátumov). Platba za prenájom bola na účet pripísaná dňa 23.07.2020. V zmluve je všeobecne stanovené ročná cena nájmu za ha + aktuálna sadzba DPH. Na základe uvedeného som vystavila faktúru s dátumom zdaniteľného plnenia 23.7.2020, kde je uvedený základ + DPH (teda sme sa rozhodli, že nájomné bude podliehať DPH, keďže nájomca je tiež platiteľ DPH) za 34,8241 ha ornej pôdy.

Teraz mi bola doručená podpísaná Zmluva o prenájme ornej pôdy, kde sa znížila výmera pozemkov na 34,4399 ha, a súčasne sa dohodli, že prenájom bude oslobodený od DPH podľa § 38 zákona o DPH a samozrejme dátum podpisu je 18.6.2020 a Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu. V zmluve je uvedené, že prvé nájomné po podpise zmluvy sa nájomca zaväzuje zaplatiť do 45 dní od podpisu zmluvy (t. j. 18.06.2020 + 45 dní, t. j. 02.08.2020), pričom v zmluve nie je zmienka o tom, kedy je povinnosť vyhotoviť faktúru.

Ako postupovať teraz ďalej? Ide o opravu faktúry podľa paragrafu 25 zákona o DPH alebo o opravu faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH? Podávam dodatočné DPH a dodatočné KV DPH za 06/2020 aj za 07/2020? Ktoré riadky DPH a KV DPH sa vypĺňajú? A vystavujem storno faktúru, alebo dobropis a súčasne riadnu faktúru? Podávam Dodatočné DPH za 06/2020, kde uvediem faktúru s oslobodením od DPH podľa § 38 r. 15 DPH, KV DPH sa nepodáva; a súčasne vystavím storno faktúru 07.09.2020 s dátumom dodania 23.07.2020 (čo bola pôvodná faktúra) – teda dodatočné za 07/2020 aké riadky DPH to budú – pôvodné 03, 04 mínusom alebo 26, 27 – KV DPH dodatočné bude, alebo to bude uvedené v KV DPH za 09/2020?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom