Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke


V nadväznosti na (nový) inštitút opravy základu dane podľa §25a zákona o DPH, čiže pri nevymožiteľnej pohľadávke by sme sa Vás chceli spýtať nasledovné. Náš klient, spoločnosť A, pred xy rokmi dodala tovar spoločnosti B. Samozrejme, spoločnosť B odmietla za tovar zaplatiť, a tak sa cez súdny spor a exekúciu začalo vymáhanie pohľadávky. Spoločnosť B sa opäť pred xy rokmi zlúčila s inou spoločnosťou a vytvorili spoločnosť C. Pohľadávky tak právnou cestou nadobudli nového dlžníka pod názvom C. Táto spoločnosť však vstúpila do likvidácie a od exekútora prišlo vyrozumenie o ukončení vymáhania pod dôvodom nevymožiteľnej pohľadávky a exekúcia bola zastavená.

Otázne pre nás je, ak chceme DPH priznanú na pôvodných faktúrach opraviť cez inštitút opravy základu dane z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky, máme tento opravný doklad, za podmienky splnenia ostatných náležitostí ustanovenia par. §25a zákona o DPH, vystaviť na pôvodnú spoločnosť B alebo ho máme vystaviť na spoločnosť C a zaslať, predpokladám, najlepšie poštou a mailom?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom