Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Odpustenie zmeškanej lehoty a jej „limity“


Účtovná kancelária zastrešuje vedenie účtovníctva viacerým daňovým subjektom. Časť DPPO sme podali načas do 31.03.2022, ostatným sme podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DPPO do 30.06.2022. Ako „naschvál“ hlavný účtovník, ktorý má na starosti podávania DPPO a finálnu kontrolu ešte pred podaním dostal COVID 27.06.2022 a bol na COVID PN od 27.06.2022 do 06.07.2022 (vrátane). Samozrejme, tým pádom nestihol skontrolovať a podať uzávierky za týchto klientov, ktorí mali podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DPPP („odklad“). Príčiny nepodania: posledné odsúhlasenie ZD s klientom, doriešenie nezrovnalostí a pod.. Telefonicky s jednou zo správkyň si hlavný účtovník odkomunikoval, že nemusí podávať DPPO, že po návrate z PN podá žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podľa §29 ods. 1 daňového poriadku a že mu bude pokuty za nepodanie odpustená, nakoľko má pádny dôvod prečo nepodal. Tak po návrate hlavného účtovníka do práce z PN sme DPPO podali, zároveň sme podali aj žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podľa príslušného ustanovenia daňového poriadku. Na druhý deň volala správkyňa, že máme stiahnuť žiadosť, že nám nevyhovie, nakoľko už sme žiadali o predĺženie lehoty na podanie DPPO a že daňový subjekt bol povinný podať DPPO v tejto predĺženej lehote tak, ako mohol, keď konateľ má uzavretú zmluvu s účtovnou kanceláriou a daná účtovná kancelária má u seba všetky spracované doklady. Prosím Vás, je naozaj pravda, že za to, že hlavný účtovník bol PN, nie je možné žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom