Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Nepenažny príjem konateľa


Jednoosobova sro-čka. Konateľ si nevypláca žiadnu mzdu, teda ani odmenu konateľa. Má záujem používať auto aj na súkromné účely v pomere 80% na 20%, bez evidencie knihy jázd. Správne uvažujem, že konateľ bude mať nepenažny príjem 1% z obstarávacej ceny vozidla a tiež bude mať nepenažny príjem 20% z každého dokladu PHL? Tiež všetky náklady súvisiace s vozidlom si bude môcť sro uplatniť len v pomere 80%? Alebo sa môžem oprieť o § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa ustanovenie nevzťahuje na majetok daňovníka ako zamestnávateľa, ktorý poskytol tento majetok svojim zamestnancom na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa, alebo v inej zmluve, ak je zamestnancovi tento benefit zdanený ako nepenažny príjem zo závislej činnosti. Ak sa teda jedná o majetok daňovníka (zamestnávateľa), ktorý bol poskytnutý na súkromné používanie zamestnancovi podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve, daňovník ako zamestnávateľ nie je povinný výdavky na obstaranie tohto majetku, jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a údržbu uplatňovať do daňových výdavkov v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.
Teda otázka znie, v prípade internej smernice, v ktorej bude uvedené, že sa bude konateľovi zdaňovať nepenažny príjem v sume 1% z obstarávacej ceny vozidla, môže si s.r.o. uplatňovať všetky náklady súvisiace s vozidlom v plnej výške? Teda, či sa to dá aplikovať aj na konateľa alebo to vyslovene platí len pre zamestnávateľa verzus zamestnanci.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca a odborník na dane a účtovníctvo s dlhodobou praxou vo svojich spoločnostiach Atomgroup s.r.o. a Tax-home s r.o. Skúsený lektor v oblasti daní a účtovníctva.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom