Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Darovacia zmluva / odovzdávací protokol


Rád by som sa poradil ohľadne účtovania prijatého daru neziskovou organizáciou pri nasledujúcich situáciách:

1. na základe darovacej zmluvy bezodplatne odovzdaný vyradený majetok (nábytok) s nulovou zostatkovou hodnotou – predpokladám, že nie je potrebné o tejto skutočnosti v prípade neziskovej organizácie účtovať,
2. na základe odovzdávacieho protokolu bezodplatne bez darovacej zmluvy (ceny do súťaže) – predpokladám, že nie je potrebné o tejto skutočnosti v prípade neziskovej organizácie účtovať alebo účtovať podľa ceny zistenej cenovým prieskumom

Zároveň sa chcem opýtať ohľadne účtovania nepeňažného daru:

1. 315/646 – nárok
2. 546/315 – prevzatie daru

Ak by sa hneď prijatý dar nespotreboval, ako by sa dar nespotreboval (nepoužil) hneď, mohlo by sa účtovať nasledovne: (?)
1. 315/384
2. 112/315

Ak by sa jednalo o nehmotný dar (napr. licencia), môže sa účtovať rovnako?

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom