Zosobnenie pokuty externému účtovníkovi

Prosím o pomoc so zaúčtovaním nasledovného prípadu :
1/ predpis pokuty z daňového úradu (545.00/345.00)
2/ zosobnenie pokuty externému účtovníkovi ( ??? )
3/ externý účtovník uhradil pokutu zo súkromného účtu ( ??? )
Troška som sa zamotala, viem že úhrada z iného ako firemného účtu nie je predmetom účtovania v spoločnosti, ale ako inak sa vypáruje záväzkový účet ?

 

Montovaný dom v majetku

Montovaný dom pripojený na inžinierske siete máme zaradiť do odpisovej skupiny č. 2 klasifikácia: 16.23.2?

Nezisková organizácia a oprava 411*

Rada by som požiadala o konzultáciu ako naložiť so zostatkom na účte 411* v neziskovej organizácii (suma cca 10tis EUR).
Predošlá účtovná spoločnosť tvrdí, že uvedená suma už bola na tom účte, keď účtovníctvo prevzali… Predpokladám, že uvedený účet sa v NO nepoužíva. Z môjho pohľadu ide pravdepodobne o nejaký starý vklad resp. dar, prípadne výsledok hospodárenia z predošlých rokov.
Ako prosím postupovať pri oprave?

Účtovanie tvorby školiacich videí

Firma vytvorila dodávateľskou činnosťou sériu videí (kurzy pre manažérov…). Za tvorbu videí dostala doteraz 3 faktúry. Ako zaúčtovať tieto došlé faktúry? Ako nehmotný majetok a ten odpisovať alebo jednorazovo službu?
Princíp využitia videí má byť taký, že klient si klikne na odkaz a prezrie si video + bude mať osobnú konzultáciu, čiže budeme faktúrovať služby…, videá budú viackrát použiteľné…

Kulinársky teambuilding

Ako možno zaúčtovať kulinársku teambuildingovú akciu spoločnosti pre svojich zamestnancov.
Účasť zamestnancov je dobrovoľná.
Je možné uvedené aspoň z časti uznať ako daňový výdavok ?
Je možné nejakú časť účtovať cez Sociálny fond, ak išlo o dobrovoľnú účasť ?
Na teambuildingovej akcii nešlo o žiadne školenie a nič podobné, ktoré by súviselo s predmetom činnosti spoločnosti.

Ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie dokúpené a inštalované k motorovému vozidlu v sume 400€ môžeme účtovať do spotreby, alebo ako technické zhodnotenie?

Kamerový systém

Do akej odpisovej skupiny mame zaradiť kamerový systém inštalovaný na objekte podnikateľského subjektu?

 

Prepočet cudzej meny z pohľadu účtovníctva

CZ dodávateľ dodá tovar v CZK, SK odberateľovi, akým kurzom prepočítať faktúru(131,321)? Faktúra je napr. vystavená 31.8., aj dátum zdan.plnenia je 31.8., tovar príde fyzicky dňa 2.9., pretože 1.9. bol sviatok. Na DL je dátum 1.9.. DL nám chodí elektronicky a keďže má dátum 1.9. systém nám prepočíta príjemku, kurzom z 31.8. Ja som názoru, že by to malo byť kurzom 1.9. . Je viacero názorov, akým kurzom to prepočítavať. Niekto to prepočíta dňom nákladky(s týmto riešením sa moc nestotožňujem, keď doprava nie je zaobstaraná našou stranou), podľa fyzického dodania alebo dátumom doručenia faktúry (čo mne príde nelogické, keď tovar dostanem napr. v marci a faktúru by som obdržala v auguste).

Účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení

Dobrý deň,

zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie vo vlastnej reštaurácii.

Hodnota stravného (cena jedla) je 4,50 € s DPH. Zamestnávateľ prispieva na stravné v sume 2,06 € (55 % z hodnoty stravného), časť stravného v sume 0,70 € čerpá zo SF, pričom zamestnávateľ požaduje od svojich zamestnancov aj protihodnotu za stravovanie, teda príspevok zamestnancov na stravné vo výške 1,19 € s DPH (0,99 € + 0,20 € DPH).

Stravovacie zariadenie účtuje zásoby surovín spôsobom B.

Aké je, prosím, správne účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení? Ide o tržbu podľa podľa § 2 ods. 15 Zákona o účtovníctve?

Ďakujeme.