Kritériá na overenie účtovnej závierky za rok 2019

Ako mám postupovať pri posudzovaní kritérií na povinnosť overenia UZ. Rok 2019 podľa nových alebo starých kritérií. Podľa starých kritérií spĺňame podmienku pri posúdení rok 2018 a 2019. Z toho mi vyplýva, že overenie UZ za rok 2019 je povinné.

Účtovanie PHM pri satelitnom zariadení sledovania prevádzky vozidla

Dobrý deň,

firma má satelitné zariadenie v autách a nakupujem PHM v hotovosti. Na konci mesiaca vytvorí podrobnú knihu jázd a vytvorí takéto vyúčtovanie PHM ako to mám zaúčtovať na konci mesiaca? Ktorú sumu mám zaúčtovať na 501?

Vyúčtovanie PHM
divízia stredisko vozidlo EČV

Osoba poverená riadením

A. Stav tachometra na konci obdobia 37519,11
B. Stav tachometra na začiatku obdobia 35313,46
C. Počet najazdených kilometrov celkom 2205,65
D. Z toho súkromné km 0,00

E. Zásoba PHM na začiatku obdobia 46,80
F. Čerpané PHM celkom 217,97
G. Zásoba PHM na konci obdobia 40,68
H. Spotreba PHM v litroch (E + F – G) 224,09
I. Skutočné náklady na PHM v EUR 273,01 (všetky bločky pHM za dané obdobie)
J. Priemerná cena PHM (I / F) 1,25
K. Skutočná spotreba na 100 km (H/C*100) 10,16
L. Normovaná spotreba na 100 km podľa TP 6,20

Zdôvodnenie vyššej spotreby:
Opatrenie:
Ostatné náklady súvisiace s prevádzkou vozidla: 0,00 EUR
Celkom: 273,01 EUR

Spracoval: Schválil:

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom B. Smernicu týkajúcu sa účtovania pohonných látok nemá vypracovanú.

Poistenie účtovníka

Dobrý deň,

moja otázka sa netýka priamo účtovníckeho problému. Napriek tomu som sa odvážila touto cestou položiť otázku.  Moja otázka je, že aké poistenie by ste odporučili v súčasnosti účtovnej firme, ktorá má 5 zamestnancov a chce sa poistiť na výšku škody napríklad do 30 000 €. A tiež, že ako správne nastaviť poistenie v takom prípade ak firma dostane pokutu za hocičo súvisiace s účtovníctvom.

Lebo my máme zmluvy tak postavené, že ak pokuta bude v dôsledku porušenia zákona o účtovníctve, alebo hocijako ak zaviní účtovník, tak preberáme zodpovednosť a musíme zaplatiť. Doteraz sme nemali nič vážne. Našťastie. My sme poistení vo Wustenrote, ale to už strašne veľa rokov. Platíme ročne 440,00 €. Iba raz sme chceli využiť, keď sme dostali pokutu za účtovníctvo 300 €, a to nám poisťovňa odpovedala, že to je spoluúčasť a nič nepreplatili.  A zdá sa mi, že by sme mohli poistenie aktualizovať, na dnešné podmienky, lebo si myslím, že účtovník je viac vystavený rizikám ako pred 20 rokmi. Ďakujem za pochopenie aj za odpoveď.

Lívia Vlčková
Ďakujem za pochopenie, za Stepos Group s.r.o.

dve sro-čky

Dobrý deň, Sro-čka A vykonávala elektroinštalačné práce. V roku 2018 manželka spoločníka začala rozbiehať obchod s topánočkami pod tou istou sro-čou. Teraz si manželka založila novú sro-čku B, aby odčlenila jej podnikanie. Aké máme možnosti dostať skladové zásoby topánočiek z sro-čky A? Treba aby sa to vyfakturovalo? Vraj to musí ísť zo ziskom, pretože sú to závislé osoby. Ale sro-čka A s tým už podnikať nebude. Zrušila predajňu.
Ak to má byť predaj režimom obvyklej ceny, tak sa zásoby v novej sro-čke B predražia.

Poslali mi vzor zmluvy „ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A PREVZATÍ ZÁVÄZKOV“ (kvôli riešeniu prípadných reklamácií). V zmluve je uvedené:

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Konštatuje sa, že postupca prevádzkuje kamenný obchod s detskou obuvou a detským oblečením s názvom „xxx“, ktorý sa nachádza na adrese XXX, 917 01 Trnava.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že postupca ku dňu podpisu tejto zmluvy ukončuje činnosť vedenia uvedeného kamenného obchodu s tým, že na jeho miesto nastupuje výlučne postupník, pričom bola uzatvorená aj Kúpna zmluva zo dňa DD.MM.RRRR, na základe ktorej postupca ako predávajúci predal postupníkovi ako kupujúcemu všetok tovar (detskú obuv a oblečenie) za obstarávaciu kúpnu cenu, ktorý vlastnil postupca.

Prosím, aké máme možnosti? Môže tá zmluva takto byť?
Asi som otázku ani nezaradila správne, pretože okrem miezd sa to týka asi všetkých kategórií.

Ďakujem veľmi pekne
Jana Remenárová

Darovanie tovaru

Dobrý deň, na aký účet sa prosím Vás účtuje darovanie tovaru ?