Doba odpisovania technického zhodnotenia u neziskovky

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti (rehabilitačná činnosť pre ZŤP, organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre ZŤP, sociálne poradenstvo, opatrovateľská služba a iné) v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci má v prenájme od mesta budovu. Medzi jej primárne zdroje patria dotácie od mesta a samosprávneho kraja na chod chránenej dielne a ich sociálne činnosti uvedené vyššie. Počas tohoto roku obdržala dotáciu na rekonštrukciu a rozšírenie prenajatej budovy. Nevieme si rady či takéto priestory zaradiť do 5. alebo 6. odpisovej skupiny a tým pádom odpisovať dané 20 alebo 40 rokov. Dané má logicky vplyv nie len na odpisy ale aj na rozpúštanie časového rozlíšenia k dotácii. Ďakujeme za usmernenie do ktorej skupiny majetok zaradiť a podľa ktorého zákona v danom postupovať.

Odpisovanie – garážové státie a nebytový priestor

Potrebovala by som poradiť do akej odpisovej skupiny patrí garážové státie a nebytový priestor?
1.Pri garážovom státi sa berie do úvahy či je to súčasťou nebytového priestoru (parkovanie v podzemí ) alebo či je to samostatne stojaca garáž?

2. Nebytový priestor – bude zaradený rovnako ako nehnuteľnosť ?

Riešime či to zaradiť do 5 odpisovej skupiny alebo 6 odpisovej skupiny.

Účtovanie neuplatnenej DPH pri DHM

Platiteľ dane kúpil bicykel. Pri DPH sme uplatnili odpočet zo sumy 80 % DPH. Bicykel je zaradený do majetku spoločnosti, kde budeme pri odpisoch krátiť tieto pomerom 80-20. Ako správne zaúčtovať 20 % neuplatnenej DPH? Bicykel máme: základ 2.332,50 EUR 042/321, 80 % DPH 373,20 EUR 343/321 a kam zaúčtovať 20 % DPH 93,30 EUR?

Rezerva na prebiehajúci výkon daňovej kontroly u dani z príjmov a DPH

U daňového subjektu s.r.o. prebieha daňová kontrola u DzPPO a DPH. Je predpoklad, že bude dodatočne dorúbená daň z príjmu a neuznaný odpočet DPH. Otázne je, či subjekt v uzávierkových účtovných operáciach má tvoriť na tieto predpokladané sumy nedaňovú rezervu? Napr. 595/341 resp. 428,429/341.
U DPH neuznaný odpočet z nákupu tovaru bude následne daňovým nákladom? Ak áno, potom pravdepodobne rezerva sa tvoriť nebude, ale nevieme posúdiť, v ktorom zdaňovacom období by bol neuznaný odpočet daňovým nákladom: či v zdaňovacom období za ktorý sa robí kontrola DPH alebo v zdaňovacom období, kedy správca dane ukončí kontrolu a vydá rozhodnutie.
Ako sa má správať subjekt, ak by sa odvolal voči výmerom správcu dane? Teda dorúb resp.neuznaný odpočet v rozhodnutiach nebude právoplatný do skončenia účtovného a zdaňovacieho obdobia.

Účtovanie platby

Prosím o radu, ako sa správne budú účtovať platby, ak spoločnosť má malú predajňu, v ktorej podniká s tovarom. Kuriérska spoločnosť (DPD) majiteľovi predajne navrhla spoluprácu, kde DPD bude nechávať balíky v predajni a ľudia, ktorí si niečo objednali, si len balík vyzdvihnú a zaplatia buď v hotovosti alebo na účet. Majiteľ predajne si potom vyfakturuje províziu za sprostredkovanie. Ak ľudia zaplatia za dobierku v hotovosti, majiteľ predajne dá kuriérovi peniaze v hotovosti, nikde sa to neeviduje, ale ak zaplatia na účet teda cez terminál, tak majiteľ predajne má platbu kartou na jeho podnikateľskom účte a a ku koncu mesiaca potom prepošle majiteľ predajne celkovú sumu na účet spoločnosti DPD. Ide o to, že ani prijem ani vydaj sa netýka podnikania predajne, keďže sú to peniaze kuriérskej spoločnosti. Neviem príjem cez terminál 221/315? Výdaj-majiteľ prepošle z účtu na účet. Predajňa (s.r.o.) ma podvojné účtovníctvo, nie je platiteľom DPH.

Podvojné účtovníctvo mäsiarstva

Účtovanie mäsiarstva, ktoré nakupuje polovičky zvierat /bravčové,hovädzie/. Mäsiar na základe rozrábkového listu zapisuje jednotlivé druhy mäsa v kg, vrátane odpadu.
Faktúra za nákup polovičky 112/321: abstrahujeme od dph. Rozrábkový list 112/621 , poznáme cenu za celú polku, t.z. mali by sme oceniť jednotlivé druhy mäsa vo vlastných nákladoch /cena mäsa+mzdy,odvody+režijné náklady a pod./. Pre VP kalkuláciu najdôležitejšie je správne stanoviť cenu jednotlivých komponentov, ktoré mäsiar uviedol na rozrábkovom liste. Je možné hodnotu celkového nákupu vydeliť pomerom množstva mäsa podľa rozrábkového listu, čo je 1.položkou VP ceny za druh mäsa? Zo skladu tieto rozbúrané druhy mäsa by sa vydávali do spotreby v týchto VP cenách. Logické sa zdá príjem polovičky na sklad napr.112A/321, presun mäsiarovi 112B/112A. 112B aktivovať a zo 112B vydávať do spotreby vo VP cenách 501/112B následne s maržou predávať odberateľom 311/604 alebo 601? Prípadné prirodzené úbytky,manko do normy napr.vysychanie,vytečenie šťavy, by sa účtovalo na sklade 112B?

Dobropis

Materiál/ tovar je v roku prijatia k 31.12.2022 na účte 112, 132 + skladové karty . Do podania riadneho DP k dani z príjmov PO za rok 2022 k 30.6.2023 vieme, že materiál/ tovar sa vracia a o tom, že prišli v roku 2023 dobropisy. Ako účtovať takto dobropisovaný materiál/tovar, ktorý je k 31.12 na skladovej karte. Účtovať ešte interným dokladom k 31.12.2022 378/132 a v roku 2023 dobropis -378/-315?

Zariadenie penzionu

Prestavba rodinného domu na turistický penzion. Ako správne zaúčtovať zariadenie penzionu ako je nábytok – postele, stolíky, stoličky, skrine, televízor, zariadenie kuchyne – spotrebiče, hrnce, taniere a pod., ostatné veci potrebné na chod penzionu. Môže sa to zaúčtovať na účet 022 a viesť evidenciu inventáru?