Príplatok za nočné

Prevádzka má rannú a poobednú zmenu.
Ranná začína od 5:00 hod a končí o 13:30 a poobedná zmena začína o 14:00 a končí o 22:30 niekedy ostávajú dlhšie, keď treba do 23:00

Chcem sa opýtať príplatok za nočnú je od 22:00 do 6:00 treba im dať tento príplatok i keď je táto zmena ranná a poobedná? Majú nárok na tento príplatok?

Predĺženie pracovnej zmluvy na dobu určitú

Zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy (PZ) na dobu určitú od 15.06.2020 do 30.06.2021. Zamestnávateľ plánuje predĺžiť PZ ešte o šesť mesiacov. 1. Je možné predĺžiť PZ do dvoch rokov dvakrát bez udania dôvodu alebo je možné opätovné predĺženie iba v prípadoch uvedených v § 48 ods 4: „(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.“

 

Predĺženie pracovnej zmluvy na dobu určitú

Zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy (PZ) na dobu určitú od 15.06.2020 do 30.06.2021. Zamestnávateľ plánuje predĺžiť PZ ešte o šesť mesiacov. 1. Je možné predĺžiť PZ do dvoch rokov dvakrát bez udania dôvodu alebo je možné opätovné predĺženie iba v prípadoch uvedených v § 48 ods 4: „(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.“

 

Zmluva o dobrovoľníctve

Chcela by som sa poradiť ohľadne zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Nedopátrala som sa zatiaľ, ako je to s preplatením stravného, či sa to riadi ako u zamestnancov maximálnou sumou stravného, alebo sa dá v zmluve dohodnúť presná suma napr. 200 € (treba dokladovať bločky z reštaurácie?). Tak isto preplatenie cestovného, treba aby dobrovoľník zdokladoval napr. PHM cez cestovný príkaz každý deň? Môže byť cez túto zmluvu preplatený aj nákup pomôcok na výtvarnú výchovu alebo podobné edukačné materiály? Alebo toto musí riešiť OZ vo svojej réžii a poskytnúť dobrovoľníkovi k činnosti?

Multisport karty aj pre zamestnancov na materskej dovolenke

Môže zamestnávateľ poskytovať Multisport kartu aj zamestnancom, ktorí sú na MD, keďže o to majú záujem.

Je možné zamestnancom poskytovať tieto MSK karty so všetkými výhodami, teda, že časť platby hradí zamestnávateľ, časť zamestnanec, pričom z časti hradenej zamestnávateľom sa počítajú odvody ?

Ako to zúčtovať v účtovníctve, keďže títo zamestnanci nepoberajú žiadnu mzdu počas MD?

Môžeme to účtovať ako nejakú zálohu a po nástupe do zamestnania im to zúčtovať v prvej mzde aj s odvodmi ?

Je časť hradená zamestnávateľom potom daňovým výdavkom alebo to musí byť PP ?

Predčasný dôchodca

Riešime pre klienta pani upratovačku zamestnanú na dohodu. Od júna ide do predčasného dôchodku a ten má podmienený tým, že nebude nikde pracovať. Rada by pracovala u nás naďalej, ale vraj nemôže, ak chce dôchodok.

Máte prosím návrh riešenia, resp. alternatívne riešenie, ako by mohla pracovať popri poberaní predčasného dôchodku?

Práca nadčas vodiča

Máme zamestnancov, ktorí montujú výrobky po celom Slovensku. Príklad: montážnici sú vyslaní na pracovnú cestu vzdialenú 34 km, trvá od 04:15 hod do 23:30 hod. Pracovná doba firmy je od 06:00 – 14:30.
Sú štyria z toho 1. montážnik okrem toho, že tiež montuje u zákazníka spolu s ostatnými výrobok, vedie služobné vozidlo tam aj späť na firmu. Za pracovnú cestu dostanú cestovné náhrady, stravný lístok sa im za tento deň kráti. Vytvorili sme si tabuľku kde evidujeme nadčasy  -tie si zvyknú zamestnanci vyčerpať. Je čerpanie správne a kedy patrí príplatok za nadčas v tomto prípade, ak je jeden zo zamestnancov naviac aj šofér služobného auta?

Použitie sociálneho fondu a zdaňovanie plnení z pohľadu zamestnancov

Rada by som sa poradila, na čo všetko môže zamestnávateľ použiť Sociálny fond (okrem financovania stravných lístkov nad rámec), tak, aby to bolo daňovo uznané a zároveň, aby to nebol zdaniteľný príjem pre zamestnancov.
Je teda možné tento Sociálny fond použiť aj inak ako na financovanie stravných lístkov, alebo finančného príspevku, ale za rovnakých podmienok (teda daňový náklad a nezdaniteľný príjem u zamestnancov)?

Sociálny fond

Dobrý deň, s.r.o. má 2 spoločníkov, ktorí sú zároveň zamestnancami spoločnosti – ako vodiči nákladnej dopravy. Je povinnosť, resp. možnosť tvoriť sociálny fond zo mzdy týchto spoločníkov/zamestnancov? Ak spoločnosť zamestná zamestnanca na dohodu – k tejto dohode môže tvoriť sociálny fond? Ďakujem!