Materska

Dobry den,

mame otazku ohladom materskej:

Moze konatelka pocas materskej poberat resp. pokracovat v poberani odmeny za vykon funkcie konatela? Ak nie je mozne aby uzavrela vo svojej firme dohodu a neplatila tak socialne odvody?

Druha otazka, zamestnanec ukoncil pracovny pomer 31.5.2020 dohodou, moze nastupit na otcovsku 2.6.2020 s tym, ze je v ochranej lehote (7 dni) a bude sa mu pocitat otcovska z ukonceneho pracovneho pomeru (predpokladame, ze ostatne podmienky na priznanie naroku su splnene). Moze si pocas otcovskej otvorit zivnost a mat prijem ako SZCO? Su tam nejake specifika, rizika s tym spojene?

Prekážky na strane zamestnávateľa

Zamestnanci majú 8 hodinový pracovný čas. pracujú ako šoféri vo veľkosklade. Nastal pokles objednávok a zamestnávateľ keďže nie je toľko objednávok ich posiela o dva hodiny skôr domov. Teda majú opracované za jeden deň nie 8 hodín ale 6 hodín môžem im tie 2 hodiny dať prekážky na strane zamestnávateľa alebo ako môžem riešiť danú situáciu aby dosiahli odpracovanie fondu prac. času.

Vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka- osobny bankrot

Dobrý deň, zamestnanec, ktorý mal niekoľko exekúcii a vykonávali sa mu zrážky zo mzdy, predložil zamestnávateľovi rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok. Ako má prosím Vás v tomto prípade postupovat zamestnávateľ? Môžem zastaviť všetky zrážky na základe tohto rozhodnutia súdu? Mám s tým spojené nejaké ďalšie povinnosti? Ďakujem

Odvody počas OČR

Chcel by som sa informovať ako je to s platením odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas OČR (SZČO je s dieťaťom doma kvôli zavretej škôlke), platí SZČO odvody počas tohto obdobia?

Vážne prevádzkové dôvody § 142 ZP, odvody a PN-ka počas tohto obdobia

Zamestnávateľ z vážnych prevádzkových dôvodov pri dodržaní všetkých náležitostí využije § 142 ods 4 ZP a od určitého dňa napr. od 20.3.2020 do 30.4.2020 nebude zamestnancom prideľovať prácu, ale bude im vyplácať náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. Keďže niektorí zamestnanci sú veľmi kreatívni, čo v prípade, že počas tohoto obdobia zamestnanec prinesie PN-ku? Má prednosť PN-ka, alebo ju zamestnávateľ nemá brať do úvahy a pokračuje vo vyplácaní 60% priemernej mzdy? Ak bude PN-ka trvať dlhšie ako 10 dní, má ju postúpiť sociálnej poisťovni, aby pokračovala vo vyplácaní nemocenských dávok? Neporuší tým zamestnávateľ nejaký zákon, aby to nebolo posudzované ako zneužívanie dávok nemocenského poistenia?
Resp. čo s PN-kou, ktorá začala napr. 15.3.2020 a ku dňu 20.3.2020 stále trvá a pokračuje ďalej? Pokračovať vo vyplácaní náhrady príjmu počas PN a následne ju postúpiť sociálnej poisťovni?
Čo v prípade, ak má zamestnávateľ zavedené konto pracovného času a z vážnych prevádzkových dôvodov celý mesiac zamestnancom nerozpíše zmeny, teda budú mať záporné konto pracovného času. Počas tohto obdobia, keď nebudú mať rozpísané zmeny a prinesú PN-ku, čo s PN-kou v tomto prípade? Platiť náhradu príjmu počas PN a následne PN-ku postúpiť sociálnej poisťovni?
Z náhrady mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku podľa § 142 ods 4 ZP sa platia všetky odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní a preddavok na daň z príjmu? Má zamestnávateľ nejakú oznamovaciu povinnosť z tohto titulu voči soc.poisť, zdravot. poisť a daň. úradu? Trochu komplikované a veľa otázok v jednom, ale myslím si že túto dilemu bude riešiť v tejto situácii veľa zamestnávateľov.

Svedočné

Zamestnanec ide svedčiť na súd. Zamestnávateľ mu potvrdí tlačivo o výške mzdy, na ktorom súčasne potvrdzuje, že mu suma bude zrazená z jeho mzdy. V prípade neplateného voľna sa zamestnancovi prerušuje sociálne aj zdravotné poistenie. Je možné po potvrdení dokladu o svedočnom a o zrazení tejto sumy zo mzdy , zúčtovať tomuto zamestnancovi s jeho súhlasom na tento deň dovolenku s náhradou mzdy za dovolenku, aby sa mu nemuselo prerušiť poistenie?

Zamestnávanie vodičov

Dobrý deň! Môže SZČO, FO účtujúca v sústave PÚ, kamiónový prepravca, s miestom podnikania v sídle svojho trvalého bydliska zamestnať vodiča na pracovnú zmluvu alebo dohodu o BpŠ? Bez povinnosti mať prenajatú kanceláriu alebo iný podnikateľský priestor? Sú v tomto odbore podnikania nejaké obmedzenia v prípade zamestnávania zamestnancov? Prosím o usmernenie, kde to môžem hľadať, v ktorých zákonoch či predpisoch. Ďakujem!