Doplnenie otazky

Žena pred materskou uzavrela dohodu o vykonaní práce na 3 mesiace (spolu 91 dni) s novým zamestnávateľom. Dohoda bude po 91 dňoch ukončená. Bude mat vymeriavací základ z takejto dohody vplyv na výšku materskej?

Žena je na živnosti, platí si odvody na nemocenské od roku 2017 – chceme žiadať z tohoto poistenia.

PP 9.7.2020 do 28.2.2021
Novy PP od 01.03.2021
Dohoda iný zamestnávateľ od 1.4.2021 – 30.6.2021

Chceme žiadať aj z poistenia ako zamestnanec, nakoľko bude poistená viac ako 270 dni.

Termin pôrodu polovica augusta.

Aký bude VZ z pracovných pomerov, započíta sa tam aj dohoda, alebo len novy PP?

Nárok na dovolenku počas čerpania materskej a rodičovského príspevku (otec dieťaťa)

Zamestnanec (muž) čerpal materskú od 1.2.2019 do 15.8.2019 (28 týždňov). Od 16.8.2019 do 20.12.2020 poberal rodičovský príspevok. V r. 2019 (do 1.2.2019 kedy nastúpil na materskú) odpracoval 19 dní (odpracoval len 19 dní vč. sviatkov, zvyšok čerpal dovolenku z predchádzajúceho roka) a v r. 2020 (od 21.12.2020 do 31.12.2020) odpracoval 8 dní. Dieťa sa narodilo 20.12.2017. Aký nárok na dovolenku má tento zamestnanec za r. 2019 a 2020 ? Je to vlastné dieťa zamestnanca.

 

Nárok na dovolenku za odpracované dni

Zamestnanec od 1.1.2021 do 31.1.2021 mal PN-ku, potom čerpal 26 dní dovolenky. Ukončil pracovný pomer po vyčerpaní dovolenky 8.3 2021. Má nárok na dovolenku za odpracované dni? (2dni)? Platí tu §144a ods.e) ZP – ako výkon práce sa posudzuje aj dovolenka? Ďakujem

Uzatvorenie nového pracovného pomeru počas poberania nemocenského

Zamestnanec je na dlhšej PN. Na základe dohody o skončení pracovného pomeru ukončí prac.pomer, nemocenské ďalej poberá. Môže uzatvoriť novú pracovnú zmluvu počas poberania nemocenského? Ak áno, treba ho nejak špeciálne prihlásiť do sociálnej poisťovne, resp.zdravotnej poisťovne, keďže predpokladáme, že bude naďalej ešte nejaký čas poberať nemocenské?

Príspevok na stravu zo sociálneho fondu

Zamestnancom poskytujeme stravu cez inú reštauračnú organizáciu, náklady na stravné znáša firma i zamestnanec. Okrem toho chceme prispieť každému zamestnancovi na stravu cez stravovacie poukážky paušálnu čiastku zo sociálneho fondu ( každému 100 € – úhrada celá zo SF)

Je uvedené oslobodený príjem pre zamestnanca?
Je možné od marca nepoužiť na uvedený účel stravovacie poukážky, ale len urobiť príspevok zo sociálneho fondu na stravu cez výplatnú pásku ako oslobodený príjem?

Živnosť v SR, HPP v ČR

Klient má zmluva na HPP uzatvorenú s českou spoločnosťou. Práce pre túto spoločnosť vykonáva v Dánsku, Nórsku. V ČR má vybavenú českú A1, odvody do sociálnej poisťovne sú platené v ČR.
Minulý rok založil slovenskú živnosť, na ktorú vystavil FA za služby pre slovenských odberateľov.  Sociálna poisťovňa na SR ešte nevystavila A1.

Zaujímalo by ma, ako bude mať celá táto situácia dopad na odvodové povinnosti a daňové povinnosti. Bude platiť preddavky na sociálnu a zdravotnú poisťovňu? Aký ZD sa bude v tomto prípade brať do úvahy pre jeho výpočet? Prípadne viete mi odporučiť nejaké dôveryhodné zdroje, ktoré by vniesli viac svetla do tejto problematiky?

Zamestnanec v SR (DOVP) s českým zdravotným poistením – postup

Dobrý deň, prosím o radu.

Nový dohodár (DOVP) , slovenský štátny občan (slovenský OP), ale má českú zdravotnú poisťovňu. Prechodný pobyt v CZ, kde má aj TPP.
Aký je prosím postup pri prihlasovaní? V Sociálnej poisťovni SK ho prihlásim normálne a zdravotnú sa musí zamestnávateľ prihlásiť ako zamestnávateľ do CZ poisťovne? Alebo aj CZ sociálne poistenie? Ako sa počítajú odvody? Pracujem v Pohode, takže si asi budem musieť CZ poistné vypočítať samostatne?
Ďakujem.

Základná náhrada pri cestovných náhradách vyplácaných zamestnancovi

Ak zamestnanec použije na služobnú cestu motorové vozidlo, ktorého držiteľom je iná fyzická osoba nepodnikateľ, a teda vozidlo nie je zaradené do obchodného majetku, má takýto zamestnanec právo na vyúčtovanie pracovnej cesty – cena PHM podľa spotreby v TP a aj amortizáciu – základnú náhradu ( ,193 Eur / 1 km ), zaujímajú ma hlavne podmienky nároku na amortizáciu (základnú náhradu)

 

Vyslaní zamestnanci

Slovenská s.r.o. zamestnáva zamestnancov. S nimi má uzatvorenú pracovnú zmluvu, kde je dohodnuté miesto výkonu práce sídlo spoločnosti. Následne uzatvorí so zamestnancom dohodu o vyslaní, v ktorej uvedie miesto výkonu práce zahraničie. Má tento zamestnanec nárok na stravné (diéty) pri zahraničnej pracovnej ceste na základe zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách?