Odpracované dni

Šoféri majú pracovnú dobu 40 hodín týždenne pravidelný príjem. 2-krát do mesiaca pracujú v nedeľu iba 3 hodiny. Tieto hodiny majú buď ako nadčas alebo ak skončia skôr niektorý deň tak si to takto dopracujú. Môžem im to počítať ako 1 odpracovaný deň. Ide mi o to ako na konci mesiaca vypočítať, koľko dní odpracovali či sa to ráta za 1 deň odpracovaný či nie?

Denný vymeriavací základ vs. minimálny dôchodok

Nedávno som dopozerala už staršie video školenie, ktoré sa týkalo štatutárov. Bolo v ňom spomenuté, že štatutári, ktorí chcú mať nárok na min. dôchodok, musia splniť podmienku príjmu aspoň 24,1% z priemernej mzdy za VŠETKY mesiace v roku, nestačí teda na konci roka spraviť doplatok. Toto je pre mňa novinka, je tento výklad správny?
Viem, že sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami. Ak tomu správne rozumiem, výklad lektorky je správny a započítavajú sa len dni, za ktoré bolo platené DP.
Moja otázka znie: Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania napr. 1. septembra s HM 1200 eur a predtým bol nezamestnaný, splní podmienku 24,1% priemernej mzdy za daný rok. Aká doba sa mu započíta do nároku na min. dôchodok – 122 dní alebo celý rok?

Invalidný dôchodca a PN

Poberateľ invalidného dôchodku, držiteľ ZŤP (má rozhodnutie zo soc. poisťovne o priznaní invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti nad 70%) . Má uzatvorený riadny pracovný pomer a spĺňa podmienky nemocenského poistenia viac ako 270 dní v posledných dvoch rokoch .
Má takýto invalidný dôchodca nárok na nemocenské dávky z inej diagnózy ako mu bol priznaný invalidný dôchodok ?

Zamestnávanie v oz

OZ je s podnikateľskou činnosťou= vyučovanie v odbore cudzích jazykov: taliansky jazyk a tiež zámer na podporu a rozvoj vzdelávania v oblasti Talianskej kultúry.

Potrebujem rozšíriť rady lektorov a prijať ďalšieho lektora.

Ak bude členom OZ v tom prípade mu môžeme vystaviť Dohodu o pracovnej činnosti?
Alebo ak bude mat pracovnú zmluvu v tom prípade nemusí byť členom OZ ?
Ak by mal prípadne nový lektor vlastnú živnosť/ bol podnikateľ- môžem mu túto službu fakturovať?

Je to naozaj tak alebo sú aj iné možnosti? Nakoľko sme len na začiatku podnikania, hovoríme totiž o pár hodinových úväzkoch, tzn. Pracovná zmluva skôr neprichádza do úvahy.

Stabilizačný príspevok

Klienti sa na mňa v tomto období obracajú s otázkou či môže stabilizačný príspevok poskytnúť aj napr. súkromná firma (s.r.o.) za podmienok ktoré si určí interným predpisom ? Tiež by si chceli totiž týmto spôsobom niektorých svojich špičkových zamestnancov zaviazať na dlhšie časové obdobie (1 až 3 roky). Keďže sa stabilizačný príspevok nepovažuje za mzdu (je oslobodený od odvodov), tak sa im tento spôsob zdá výhodný.

krátenie dovolenky

Zamestnankyňa v roku 2021 si čerpala dovolenku ostali jej 3 dni dovolenky. Mala nárok na 20 dni. Na Konci roka bola PN 143 dni.
Ešte v PN pokračovala aj v roku 2022. PN bola 48 dní
Dokopy za rok 2021 a 2022 bola PN 191 dni.
Môžeme jej krátiť dovolenku 20:12*3= 4,9 zaokrúhľujeme na 5 dni.
Moja otázka znie môžem jej krátiť dovolenku o 5 dní či len o tie 3 dni ,ktoré jej ostali.

pracovný čas

Máme prevádzku kde časť zamestnancov robí na jednu zmenu a majú 40 hodinový pracovný čas. Sú to šoféri, ktorí majú v pracovnej náplni zahrnuté aj vykladanie kamiónov. Majú ranné zmeny zvyčajne od piatej rána do 13:30.
Niekedy príde tovar na firmu okolo 15-tej a niektorí zo zamestnancov príde vyložiť tento kamión, je to cca 1 až 2 hodiny.
Moja otázka znie: stačí ak im to zahrnieme do PZ a bude to zaplatené normálne v rámci hodín? Teda niekto môže odísť z práce skôr a potom si odrobiť takýmto spôsobom tie hodiny a niekto pracuje normálne do 13:30 a takto mu vzniká nadčas a ten mu bude preplatený.
Je to takto správne, že mu to bude zaplatené takto?

Neoprávnene vydané stravné lístky

Zamestnancovi boli na konci mesiaca vydané SL na celý nasledujúci mesiac. Zamestnanec ukončil pracovný pomer k 1 dňu v mesiaci a SL nevrátil. Ako zúčtujeme neoprávnene vydané SL v mzde? Vykonáme zrážku za SL v sume 45% z hodnoty SL alebo vo výške celej hodnoty stravných lístkov na ktoré nemal nárok?

Minimálny preddavok poistného

Novelou Zákona 580/2004 Z.z bol zavedený min. preddavok poistného zamestnanca a teda aj dohodára. MZ SR vo svojej usmernení ujasnilo že sa to týka aj dohodárov (https://www.health.gov.sk/?Minimalne-poistne-1-1-2023).

Uviedlo aj príklad:
Príklad (bez uplatnenia odpočítateľnej položky):
Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem ( za kalendárny mesiac): 20 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ= Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur

Výpočet preddavku:

zamestnávateľ 10% z 20 eur = 2 eur
zamestnanec 4% z 20 eur = 0,80 eur
minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur
Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur

A teda moja otázka znie (odhliadnuc od odvodov do SP, prip. dane), či výplatná páska tohto zamestnanca bude záporná vzhľadom na že zamestnanec ešte musí doplatiť 30,01 € a teda vznikne povinnosť zamestnanca platiť zamestnávateľovi.

Nárok na minimálny dôchodok

Na účely vzniku nároku na minim. dôchodok sa zohľadňuje pravidlo, že do obdobia dôchodk.poistenia sa počíta iba kalendárny rok, v ktorom poistenec získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241, čo v roku 2022 predpokladá 24,1% z priemer.mzdy (predpoklad 1.295,-) čo je predstavuje zárobok najmenej 312,09 eur. Moja otázka: čo si mám pod pojmom „zárobok“ v tomto prípade predstaviť? Hrubú mzdu zamestnanca ? Počíta sa do tohto zárobku za rok 2022 aj mzda za 12/22 vyplatená v 01/2023? resp. sú správne uvedené údaje ktoré popisujem vyššie.
Prepočítava sa priemerný mesačný zárobok za daný kalend.rok ? alebo minimálny osobný bod musí byť splnený za každý kalendárny mesiac osobitne?