Predčasný dôchodok a práca vo vlastnej s.r.o.

Klientka je konateľkou vo vlastnej s.r.o., kde je aj normálne zamestnaná.
K 1.12.2023 si chce požiadať o predčasný dôchodok.
Môže byť aj po žiadosti o predčasný dôchodok naďalej konateľkou svojej s.r.o. ?
A zároveň akým spôsobom je ideálne sa zamestnať vo svojej s.r.o. počas obdobia prideleného predčasného dôchodku (počas obdobia od 1.12.23 do 30.6.2024) a potom počas normálneho dôchodku (ktorý by jej mal byť už priznaný k 1.7.2024).

Zdravotné poistenie

Zamestnankyňa u nás pracuje od 1.7.2023, prihlásená je normálne do Sociálnej poisťovne. Problém je zdravotná poisťovňa, predtým bola v dôvere, ale robila v Rakúsku (takže sa tu odhlásila) a potom bola na úrade práce – tvrdia, že u nás v SR. Ale teraz otázka čo s mzdou? Ako ju vypočítať, keď u nás nie je prihlásená do zdravotnej poisťovne? Mám z nej hlavu v smútku, ťahá sa to už vyše mesiaca a pani stále nie je prihlásená v zdravotnej poisťovni na SR. Momentálne vraj čaká na papier z Rakúskej zdravotnej poisťovne. Viete mi prosím poradiť nejaký postup ako to spraviť správne? Samozrejme v júli normálne pracovala u nás na SR, takže jej potrebujem vykázať mzdu. Ďakujem

Rekreačný príspevok

Potrebovala by som usmerniť v otázke úhrady rekreačného príspevku – konkrétne denného tábora. O rekreačný príspevok žiada manžel (otec detí). Na neho je vystavená faktúra. Úhradu vykonala manželka (matka detí) zo svojho účtu (manžel nemá dispozičné právo k účtu, ale manželia majú BSM-ko).
Je takáto úhrada akceptovateľná pri všetkých typoch rekreačných príspevkov? Teda je jedno, či ide o rekreačný pobyt, denný tábor či tábor aj s ubytovaním?

Evidenčný list

Musia sa vypisovať Evidenčné listy do sociálnej poisťovne za konateľa (spoločníka), ktorý nemá pracovný pomer, ale poberá odmenu konateľa na základe Zmluvy o výkone funkcie / Mandátnej zmluvy ?

Odmena zamestnancom

Chcem dať zamestnancom k výročiu práce u nás buď striebornú alebo zlatú mincu. Okrem toho im chcem dať vyrobiť pamätnú medailu s ich menom. Treba to zamestnancom zdaniť ako nepeňažný príjem alebo niečo podobné?

Otec (konateľ, spoločník) na rodičovskej dovolenke

Matka je na rodičovskej dovolenke. Otec je zamestnaný v s.r.o. (v ktorej je zároveň konateľ a spoločník). Môže otec nastúpiť na rodičovskú dovolenku a matka sa prihlásiť na Úrad práce? Ak áno, aké právne „kroky“ je dôležité vykonať?
Túto situáciu manželia zvažujú z dôvodu, že spoločnosť (v ktorej je otec zamestnaný + zároveň spoločník a konateľ) momentálne nedosahuje výnosy a v najbližšom období sa predpokladá, že tento stav sa nezmení.

Odpracované dni

Šoféri majú pracovnú dobu 40 hodín týždenne pravidelný príjem. 2-krát do mesiaca pracujú v nedeľu iba 3 hodiny. Tieto hodiny majú buď ako nadčas alebo ak skončia skôr niektorý deň tak si to takto dopracujú. Môžem im to počítať ako 1 odpracovaný deň. Ide mi o to ako na konci mesiaca vypočítať, koľko dní odpracovali či sa to ráta za 1 deň odpracovaný či nie?

Denný vymeriavací základ vs. minimálny dôchodok

Nedávno som dopozerala už staršie video školenie, ktoré sa týkalo štatutárov. Bolo v ňom spomenuté, že štatutári, ktorí chcú mať nárok na min. dôchodok, musia splniť podmienku príjmu aspoň 24,1% z priemernej mzdy za VŠETKY mesiace v roku, nestačí teda na konci roka spraviť doplatok. Toto je pre mňa novinka, je tento výklad správny?
Viem, že sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami. Ak tomu správne rozumiem, výklad lektorky je správny a započítavajú sa len dni, za ktoré bolo platené DP.
Moja otázka znie: Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania napr. 1. septembra s HM 1200 eur a predtým bol nezamestnaný, splní podmienku 24,1% priemernej mzdy za daný rok. Aká doba sa mu započíta do nároku na min. dôchodok – 122 dní alebo celý rok?

Invalidný dôchodca a PN

Poberateľ invalidného dôchodku, držiteľ ZŤP (má rozhodnutie zo soc. poisťovne o priznaní invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti nad 70%) . Má uzatvorený riadny pracovný pomer a spĺňa podmienky nemocenského poistenia viac ako 270 dní v posledných dvoch rokoch .
Má takýto invalidný dôchodca nárok na nemocenské dávky z inej diagnózy ako mu bol priznaný invalidný dôchodok ?

Zamestnávanie v oz

OZ je s podnikateľskou činnosťou= vyučovanie v odbore cudzích jazykov: taliansky jazyk a tiež zámer na podporu a rozvoj vzdelávania v oblasti Talianskej kultúry.

Potrebujem rozšíriť rady lektorov a prijať ďalšieho lektora.

Ak bude členom OZ v tom prípade mu môžeme vystaviť Dohodu o pracovnej činnosti?
Alebo ak bude mat pracovnú zmluvu v tom prípade nemusí byť členom OZ ?
Ak by mal prípadne nový lektor vlastnú živnosť/ bol podnikateľ- môžem mu túto službu fakturovať?

Je to naozaj tak alebo sú aj iné možnosti? Nakoľko sme len na začiatku podnikania, hovoríme totiž o pár hodinových úväzkoch, tzn. Pracovná zmluva skôr neprichádza do úvahy.