Zamestnávanie vodičov

Dobrý deň! Môže SZČO, FO účtujúca v sústave PÚ, kamiónový prepravca, s miestom podnikania v sídle svojho trvalého bydliska zamestnať vodiča na pracovnú zmluvu alebo dohodu o BpŠ? Bez povinnosti mať prenajatú kanceláriu alebo iný podnikateľský priestor? Sú v tomto odbore podnikania nejaké obmedzenia v prípade zamestnávania zamestnancov? Prosím o usmernenie, kde to môžem hľadať, v ktorých zákonoch či predpisoch. Ďakujem!