Podiel člena pozemkového spoločenstva a zrážková daň

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou bude vyplácať členom –fyzickým osobám v roku 2020 podiely zo zisku dosiahnutého za roky 2012 – 2017. U niektorých členov táto suma v úhrne presiahne 500 eur.

Od 1.1.2017 podlieha dani z príjmov fyzických osôb podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [podľa § 3 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. n) a § 52zi ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov] na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017, a to iba vo výške presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období.

Postupuje prosím spoločenstvo v súlade zo zákonom o dani z príjmov v nasledovných príkladoch?
1/ Ak bude podiel člena za rok 2012: 300 Eur a za rok 2017 tiež 300 Eur, spolu 600 Eur vyplatené v roku 2020, nebude PS povinné zraziť daň zo sumy 100 Eur?
2/ Ak by bol podiel za rok 2012: 300 Eur a podiel za rok 2017: 600 Eur, spolu 900 Eur, PS zrazí pri výplate zrážkovú daň zo sumy 100 Eur. Podiel za rok 2017 – 600 mínus 500 Eur.

Nehmotný majetok alebo jednorazový náklad

S.r.o. má v majetku nehnuteľnosť, ktorú prenajíma ako obchod pre jeden väčší obchodný reťazec. Mesačné nájomné je 16 tis. EUR. Pri uzatváraní zmluvy mal nájomca požiadavku k samotnej doprave prislúchajúcej k prístupu k obchodu. Prenajímateľ si dal posúdiť statickú a dynamickú dopravu, za čo zaplatil 9.500 EUR. Následne dal vypracovať projekt za sumu 5.500 EUR. Ďalej pravdepodobne už nebude nič riešené. Tu to celé končí. Čo s tou sumou 9.500 EUR a 5.500 EUR? Môže byť priamym nákladom roku 2019? Alebo to treba zaradiť ako nehmotný majetok a odpisovať? Napr. 2 roky? Alebo to nechať na „investíciách“ a keďže sa ďalej už nebude nič riešiť, tak „odpísať“ ako zmarenú investíciu?

Princípom bolo zabezpečiť posudok, aby sme vedeli ako sa dá pre nájomcu vylepšiť doprava (statická – parking, dynamická – cesty), nakoľko v určitých obdobiach je parking plný a cesta „zatarasená“ nákladnou dopravou (predpokladalo sa, že zásobovaním). Posudok sa robil z nášho podnetu, aby sme vedeli nájomcovi prezentovať prečo a kedy dochádza k daným situáciám.
Projekt úprav a obnovy bol vypracovaný následne a na jeho podklade sa realizovali niektoré úpravy – väčšinou išlo o úpravu dopravného značenia, vylepšenie rozloženia parkovacích státí.

Výkup katalyzátorov

Spoločnosť, platiteľ dph vykupuje od občanov /na ulici/ staré katalyzátory, ktoré následne predá do zahraničia. Občanom za „tovar“ aj zaplatí, len nemá ich identifikačné údaje, aby mohol vystaviť „účtovný doklad“ pre účely uplatnenia daňových nákladov. Dokonca občania takýto náhodný príjem ani nemienia zdaňovať. Je prosím nijaká legálna forma, ako dostať tieto nákupy do daňových nákladov, lebo teraz predaj-výnosy sú bez nákladov.

Stravovanie spoločníka, resp. konateľa

S.r.o. má jediného spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom. S.r.o. nie je zamestnávateľom (nemá ani jedného zamestnanca). Konateľ za výkon funkcie konateľa nepoberá konateľskú odmenu. S.r.o. poskytne spoločníkovi, resp. konateľovi jedálne kupóny (kúpené od Up Slovensko). Môže rozšíriť okruh osôb (nakoľko nemá zamestnancov a spoločník, resp. konateľ nie je zároveň zamestnancom), ktorým poskytne tieto kupóny tak, aby boli daňovým výdavkom? Resp. náklady ako odplata, poplatok za doručenie a balné môže byť v každom prípade daňovým nákladom? Ďakujem!

Občianske združenie a daňové priznanie

Dobrý deň,

idem si po radu ohľadne podávania daňového priznania pre neziskové organizácie. Účtujem občianske združenia: Športový klub a Rodičovské združenie. Obidve združenia za rok 2019 dostali dotáciu od obce na vykonávanie svojej hlavnej činnosti, na ktorú boli zriadené. Takže podľa §41 ods. 1 ZDP nemusia podať DP, ak majú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§12 ods. 2 ZDP predmet dane u daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, …) a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP (členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením).

Mali sme tieto príjmy – príspevky z podielu zaplatenej dane, finančné a nefinančné dary, dotácia, členské príspevky, čo sa týka športu – štartovné, výchovné, … Takto máme v stanovách dané z akých finančných zdrojov sa budú zabezpečovať príjmy na činnosť:

– príjmy z klubových členských príspevkov,
– príspevky z podielu zaplatenej dane,
– príjmy zo športovej činnosti (organizovanie turnajov),
– prijem za reklamu, sponzorské príspevky a dary,
– dotácie a granty,
– iné príjmy.

Viem že reklamy, prenájom, predaj sú všetko príjmy, pri ktorých nám vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ale nemali sme. Aj výdavky mám len na činnosť, na ktorú sú obidve združenia založené. Na finančnej správe je podobná otázka ako dávam ja a je tam odpoveď v ktorej sa píše: „Ak OZ dosiahlo okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane (prijaté dary, podiel zaplatenej dane), príjmov oslobodených od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov (členské príspevky určené v stanovách) aj DOTÁCIU na svoju činnosť a napriek skutočnosti, že tento príjem je následne oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, občianskemu združeniu VZNIKÁ POVINNOSŤ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE, pretože dosiahlo aj príjem (dotáciu od obce na svoju činnosť), u ktorého vzniká povinnosť podať DP.“

Ďalšia otázka sa nám ukazuje: Mám zisťovať či je obec povinná podať DP? Že mala príjmy z ktorých je povinná platiť daň? Nie je obec rozpočtová a príspevková organizácia ktorá nemá povinnosť podať DP, ak nemá inú podnikateľskú činnosť alebo iné zdaniteľné príjmy? Už som dostala aj odpoveď: ak má OZ len príjmy ktoré nie sú predmetom dane – nepodáva DP, ale ak má aj príjmy, ktoré patria medzi oslobodené – podáva DP. Tak potom čo brať za príjmy z hlavnej činnosti?

Ďakujem vopred za odpoveď a ujasnenie. Rozpísala som sa, ale dúfam že to nevadí. Nedá sa to len pár vetami.

Finančný dar

Môže s.r.o. darovať finančný dar v hotovosti vo výške 5 000,-EUR matke spoločníka? Ak áno aké jej resp. matke vznikajú daňové povinnosti / samozrejme je to nedaňový výdavok na strane spoločnosti účtovaný 543/211?

Bezodplatné dodanie

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, ako z hľadiska DPH posúdiť nasledovnú situáciu:
Máme 2 dcérske spoločnosti, ktoré pôsobia v rovnakých priestoroch (rôzne poschodia budovy) (A – hazardná činnosť, B – reštauračné služby).
V prípade, že hráči vložia do automatov určený obnos peňazí v spoločnosti A, vznikne im nárok na stravu zadarmo v spoločnosti B (dostanú kupón, ktorý predložia v reštaurácii).
Nákup surovín v spoločnosti B pri jedle na predaj a jedle „zadarmo“ bude na samostatných faktúrach.
Do pokladne sa predaj v spoločnosti B odplatne a bezodplatne bude zadávať pod samostatným kódom. Pri bezodplatnom dodaní treba uvádzať 100% zľava alebo už nahadzovať nulové položky? Bloček pri jedle „zadarmo bude vždy finálne nulový. Nebude to robiť problém pri E-kase, kde bude finančná správa vidieť nulové položky?
Treba v spoločnosti B pri bezodplatnom dodaní služby odviesť DPH? Z akej ceny? Vo výške obstaraných vstupov? Prípadne, ak by sme si z nákupu surovín, ktoré sa použijú na výrobu jedla zadarmo, neodpočítali DPH, nemusíme riešiť DPH na výstupe?
Bolo by lepšie takéto jedlo nahadzovať do kasy napr. za 0,01 Eur?

Ďakujem.

Slovák + austrálska živnosť

Zdravím,
potreboval by som usmerniť v nasledovnom prípade, kombinácia príjmov FO
klientka doštudovala v Austrálii … na SK prenajíma byt … toto je klasika… toto teraz neriešim, uvádzam len ako informáciu… – mala aj slovenskú živnosť tú už dávnejšie zrušila….

Teraz podstata:
Aktuálne má vybavenú Austrálsku živnosť … dane a odvody platí v Austrálii, tam bude robiť daňové priznanie…
V Austrálii je zdaňovacie obdobie od júna do júna … a daňove priznanie sa podáva až v októbri… aspoň takúto informáciu mi poskytla…
Cez austrálsku živnosť ide vydávať e-book ktorý bude volne dostupný… slovenská verzia aj anglická verzia + tlačená podoba knihy… (tlačená verzia pôjde na predaj len cez agentúry, tá nebude voľne dostupná…)
– všetko to bude riešené cez austrálsku živnosť…

Otázka je na skĺbenie príjmov: prenájom na SR + Austrálska živnosť…
(stredisko záujmov je v Austrálii, na SK len prenajíma nehnuteľnosť)
Akou formou toto riešiť, lebo keď by som aj na SR dal predĺženie lehoty na podanie… tak ku dňu uzávierky 30.09. ešte stále nebudem mať pravdepodobne podklady z uzávierky daňového priznania v Austrálii + na ktoré aspekty a legislatívne obmedzenia v tomto prípade si dať pozor, čo sledovať aby to bolo legislatívne v poriadku…

Ďalšia otázka súvisí skôr s DPH a MOSS schémou, či tento príjem (predaj ebook) slovenským zákazníkom… prípadne iným zákazníkom v jednotlivých členských štátoch podlieha schéme a evidencii DPH…

Vopred ďakujem za odpoveď a usmernenie.

Zádržné

Máme na účte záväzkov zaúčtované zádržné (asi 5 rokov). Zádržné bolo pôvodne na 3 roky. Zádržné dodávateľ nepýta, my sme mu ho neuhradili. Musíme sa ním „zaoberať“? Je tam povinnosť aj zo zádržného pripočítavať k základu dane 20-30-50 %? Ďakujem!