DzMV – predmetom dane z motorových vozidiel

Spoločnosť s.r.o. používala od 01.01.2023 – 31.12.2023 na podnikateľské účely osobné motorové vozidlo konateľa (na základe zmluvy o výpožičke). Je predmetom dane z motorových vozidiel osobný automobil za rok 2023? Bude daňovníkom na základe § 3 písm. d)?

 

DzMV a BOLT

Ak mal taxikár BOLT /koncesia na taxislužbu/ tržby v r. 2023 iba za 01-05/2023 + 09/2023 + 12/2023 podáva DzMV iba za tieto mesiace alebo za celý rok 2023 /auto nemá zaradené v majetku neúčtuje o ňom, ide na paušál ako SZČO/ ?

Storno predaja auta na prelome rokov

Naša spoločnosť SRO predala osobné motorové vozidlo dňa 21.12.2020 v hodnote 8000 Eur. Motorové vozidlo bolo plne odpísané účtovne aj daňovo, pôvodná obstarávacia cena bola 23000 Eur. MV bolo prepísané na dopravnom inšpektoráte dňa 28.12.2021. Do konca decembra sme zaplatili daň z motorových vozidiel za toto MV. Dňa 10.2.2021 sme vystavili na tento predaj dobropis v plnej výške 8000 Eur a vozidlo sa vrátilo do firmy. Spätný prepis na našu spoločnosť na príslušnom DI sa vykonal dňa 17.2.2021. Ku akému dátumu nám opätovne vznikne daňová povinnosť?

DzMV u nákladných vozidiel O4

S kolegami účtovníkmi máme dilemu ako určiť podľa technického preukazu sadzbu pri nákladnom vozidle – náves kategória O4. Podľa TP je najväčšia technicky prípustná hmotnosť riadok 32 (F.1) 34000 kg. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu riadok 33 (N) je 8410+8410+8410 = 25230 kg.

Ktorú sadzbu teda vybrať pri tejto kategórii vozidiel? Podľa riadku 32 alebo podľa riadku 33?

Aj pri ťahačoch N3 je tento rozdiel v hmotnosti, ale nie je taký veľký, väčšinou ide o 1000 kg.

DzMV – zánik DP 2019 vz. 2020

S.r.o. má v majetku (na 022) 5 automobilov. Na dve z nich sme k 31.12.2016 oznámili zánik DP k DzMV. Na tretie sme oznámili zánik k 31.12.2018. Tieto tri autá sa skutočne nepoužívajú na podnikanie (sú len v stave).

Podľa nového zákona k DzMV pre r.2020 je už konkrétne špecifikované, že ak je o aute účtované, je predmetom DzMV. Znamená to, že za r.2020 treba podať DP za všetkých 5 automobilov?
Ako to bolo v r.2019? Malo sa podať tiež za všetky alebo len za tie, ktoré boli skutočne použité na podnikanie?

Pojazdná predajňa a DzMV

Je predmetom DzMV pojazdná predajňa mäsa na kolesách? Ide o vozidlo s druhom karosérie: SG POJAZDNA PREDAJNA, v technickom označené ako „špeciálne vozidlo“. Nie je primárne určené na prepravu, ale dá sa v ňom odviezť, keďže vpredu sedí šofér a spolujazdec. Ale je určené na vykonávanie špeciálnej činnosti.