DzMV u nákladných vozidiel O4

S kolegami účtovníkmi máme dilemu ako určiť podľa technického preukazu sadzbu pri nákladnom vozidle – náves kategória O4. Podľa TP je najväčšia technicky prípustná hmotnosť riadok 32 (F.1) 34000 kg. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu riadok 33 (N) je 8410+8410+8410 = 25230 kg.

Ktorú sadzbu teda vybrať pri tejto kategórii vozidiel? Podľa riadku 32 alebo podľa riadku 33?

Aj pri ťahačoch N3 je tento rozdiel v hmotnosti, ale nie je taký veľký, väčšinou ide o 1000 kg.

DzMV – zánik DP 2019 vz. 2020

S.r.o. má v majetku (na 022) 5 automobilov. Na dve z nich sme k 31.12.2016 oznámili zánik DP k DzMV. Na tretie sme oznámili zánik k 31.12.2018. Tieto tri autá sa skutočne nepoužívajú na podnikanie (sú len v stave).

Podľa nového zákona k DzMV pre r.2020 je už konkrétne špecifikované, že ak je o aute účtované, je predmetom DzMV. Znamená to, že za r.2020 treba podať DP za všetkých 5 automobilov?
Ako to bolo v r.2019? Malo sa podať tiež za všetky alebo len za tie, ktoré boli skutočne použité na podnikanie?

Pojazdná predajňa a DzMV

Je predmetom DzMV pojazdná predajňa mäsa na kolesách? Ide o vozidlo s druhom karosérie: SG POJAZDNA PREDAJNA, v technickom označené ako „špeciálne vozidlo“. Nie je primárne určené na prepravu, ale dá sa v ňom odviezť, keďže vpredu sedí šofér a spolujazdec. Ale je určené na vykonávanie špeciálnej činnosti.