Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Finančný príspevok na stravu vyplácaný vo vyššej sume ako je daňovo uznané


Zamestnávateľ má 14 zamestnancov. Od marca 2022 do decembra 2022 vyplácal zamestnancom finančný príspevok na stravu jedenkrát ako súčasť mzdy a jedenkrát ako samostatnú položku v tej istej výške ako bol vyplatený finančný príspevok ako súčasť mzdy, čiže nad limit. Je možné príspevok vyplácaný nad rámec zaúčtovať ako náklad ovplyvňujúci základ dane zamestnávateľa na účet 528? Ako prijatý príspevok poriešiť u zamestnanca tak, aby sme nemuseli dodatočne dodaňovať príjem zo závislej činnosti ani platiť odvody?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom