Daň z ubytovania v robotníckej ubytovni

V žiadnom metodickom pokyne, ani v kategorizácii ubytovacích zariadení sme nanašli ubytovňu pre robotníkov.

Máme za to, že v tejto ubytovni neúčtujeme daň z ubytovania, nakoľko aj v zákone o miestnych daniach sa píše: „Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Myslíme si správne alebo sa mýlime?

Podnik v ťažkostiach

Chcela by som sa informovať, či je oficiálne schválená výnimka pre čerpanie dotácie aj pre podniky v ťažkostiach. V mediach to bolo prezentované, ale oficiálne stanovisko som nenasla. Je možné poslať aj link, na ktorom by som stiahla vyhlásenie k výnimke?

Odvody počas pandémie

Chcela by som sa Vás opýtať ci vzhľadom na vzniknutú situáciu koronavírusu, ak som SZČO, musím platiť odvody do ZP a SP alebo môžem niekde požiadať o odklad ich platenia.

Nariadenie vlády – koronavírus vs. účtovné služby

Vláda nariadila v súvislosti s koronavírusom od 16.03.2020 zatvorenie obchodov a prevádzok poskytujúcich služby. Na základe uvedeného by som chcel poznať Váš názor na to, ako postupovať v prípade prevádzky poskytujúcej účtovné služby (účtovnej kancelárie), pokiaľ chceme chrániť jednak zamestnancov a jednak klientov … čo žiaľ, pre termíny, napr. DPH nie je možné a nie vždy sa to dá riešiť HomeOffice-om, veď ako s doručením dokladov (pokiaľ to klient nezvládne elektronicky) a zároveň, pokiaľ ho nechceme nútiť ísť ich podať na poštu a opäť ohrozovať sám seba, ako i široké okolie …